-
Avfalls- og ombruksinstruks

Avfalls- og ombruksinstruks

Campus Oslo

Ansattområder

For å øke graden av kildesortering i ansattområder er det utplassert miljøstasjoner med fraksjonene matavfall, restavfall, plastemballasje, glass- og metall, drikkekartonger og panteflasker. Se vedlagt bilde.

I tillegg sorteres papp og papir i ulike beholdere, samt lukket beholder for sikkerhetsmakulering. Bokser til småbatterier er også plassert ut i ansattområder. Avfallet som kastes i miljøstasjonene bringes til varemottaket av renholdere. Papp, papir og makuleringspapir samt småbatterier tømmes av driftsgruppen.

Sorteringsstasjon.jpg