-
Avfalls- og ombruksinstruks

Avfalls- og ombruksinstruks

Campus Oslo

Den 01.01.2019 ble det inngått ny renovasjonsavtale med Ragn Sells. I den forbindelse ble det innført nye rutiner vedørende avfallssorteringen på campus Oslo.

Det er kun gjennomsiktige sekker som skal benyttes til avfall. Sorte avfallssekker og grønne bioposer til matavfall er avviklet.  Gjennomsiktige sekker sikrer at vårt personell i varemottaket lettere kan undersøke at avfallet kastes riktig, og dermed fører til renest mulig fraksjoner. For eksempel vil en «uren» plastfraksjon som er iblandet mye annet type avfall omdefineres til restavfall hos Ragn Sells. Dette må unngås.

Varemottaket i P3 har nå 19 fraksjoner. Disse er følgende:

Avfallstype Symbol Håndtering
Ombruk Ombruk symbol.jpg Ta kontakt med Miljøfyrtårnansvarlig Greta Koch.
Matavfall Matavfall.jpg Kastes direkte i komprimator.
Restavfall Restavfall.jpg Kastes direkte i komprimator
Papir Papir.jpg Kastes i beholder ved siden av komprimatoren.
Drikkekartonger Kartong.jpg Kastes i beholder ved siden av komprimator for papir (kvern).
Blandet plast blandet plast.jpg Eksempelvis yoghurtbegre, plastemballasje. Må være uten produktrester. Legges i sekker på merket sted i varemottaket. Personell sorterer ut tørr plast til plast-pressen. OBS! Ikke panteflasker.
Glass- og metallemballasje glass og metall.jpg Må være uten produktrester. Kastes i beholdere i kjølerommet. Eget stativ for kasting av poser.
Porselen porselen.jpg Kastes i egen beholder i kjølerommet.
Små batterier batterier.jpg Kastes i skap for «farlig avfall».
Lysstoffrør og sparepærer Pærer.jpg Kastes i egen boks.
Tomme tonerkassetter tonerkasetter.jpg Kastes i skap for «farlig avfall»
Malingsbokser maling.jpg Kastes i skap for «farlig avfall»
Spraybokser spraybokser.jpg Kastes i skap for “farlig avfall”
EE-avfall E-avfall.jpg Kastes i egen beholder.
Folieplast folie.jpg Kastes i sekkestativ merket med folieplast.
Pappesker isopor.jpg Kastes i papp-pressen. Esker og kartonger må være tømt og brettet sammen.
Isopor Isopor2.jpg Kastes i egen beholder.
Treavfall treavfall.jpg NB! Kun ubehandlet treverk! Settes på merket plass i varemottaket.
Jern jern.jpg Kastes i egen beholder
Vegetabilsk olje olje.jpg Tømmes i eget fat i kjølerommet

Prosjektavfall (gips, mineralull, møbler, laminert glass mm.) avtales med personell i varemottaket.

Tegningen nedenfor viser hvor de ulike avfallstypene er plassert i varemottaket.

varmottaket.jpg

Varemottaket er bemannet mellom kl. 08.00 og kl. 16.00 på hverdager. Ta kontakt med personell ved spørsmål, eller ved ønske om opplæring i bruk av komprimatorer og riktig avfallssortering. Det er fortrinnsvis renholdere, kantineansatte og leietakere som benytter seg av varemottaket.

Kontaktpersoner i varemottaket

Forespørsler kan stilles til Daniel Lizana, daniel.lizana@bi.no eller Jan Jacobsen, jan.jacobsen@bi.no