-
Si fra

Beredskap

Hvis krise eller uønsket hendelse oppstår skal du gjøre følgende:

Varslingsrutine i krisesituasjon (gjelder alle campus)

 1. Ved behov, varsle nødetat:
  Brann: 110
  Politi: 112
  Ambulanse: 113
 2. Varsle resepsjon og/eller vekter:
  Oslo: 46410382 (resepsjon), 47646574 (vekter)
  Bergen: 98251600
  Trondheim: 98251750
  Stavanger: 98251700
 3. Varsle beredskapsledelsen:
  Beredskapstelefon:  40 00 02 43
  Pressetelefon: 40 00 46 21


Andre henvendelser

Sentralbord for generelle henvendelser: 464 10 000