-
Si fra

Beredskap

Hvis krise eller uønsket hendelse oppstår skal du gjøre følgende:

Kjenne til og etterleve BRANNINSTRUKSEN.

  1. Ved behov varsle nødetat:
    Brann: 110
    Politi: 112
    Ambulanse: 113
  2. Varsle internt - Førstehjelpsteam Oslo: 46 41 08 00 (kl 07.30 - 16.00)

Beredskapsnummer

  Oslo Bergen Trondheim Stavanger
Resepsjon 46410382 98251600 98251750 98251700
Etter stengetid / helg (nummer til vekter) 47646574 98251618 93201655 98251713
BI Studentorganisasjon (Tanweer Akram, HR Manager) 47913191      

Andre henvendelser

Sentralbord: 464 10 000

Ansvarlig for sikkerhet og beredskap BI, Magnus Wølner: 958 76 827 (utenom 08-16, kun ved alvorlige hendelser)