-
Si fra

Beredskap

Hvis krise eller uønsket hendelse oppstår skal du gjøre følgende:

Gjør deg kjent med følgende:

 • Rømningsveier
 • Nærmeste manuelle brannmelder
 • Nærmeste brannslange


Hvis brann oppstår:

 • Ring brannvesenet på tlf. 110
 • Iverksett evakuering
 • Trykk på manuell melder
 • Prøv å slokke brannen dersom dette er forsvarlig
 • Lukk dører


Hvis brannalarmen går:

 • Iverksett evakuering, bruk nærmeste nødutgang.
 • Lukk dører.

 

Samlingsplasser

 • Campus Oslo - Plassen mellom Torgbygget og Gullhaugen Torg
 • Campus Trondheim - Utenfor BIs hovedinngang, inngang II, Havnegata 9
 • Campus Stavanger - På kaien ved Byfjordparken 15 
 • Campus Bergen - Andre siden av vågen mot Thormøhlens Gate