-
Si fra

Beredskap

Hvis krise eller uønsket hendelse oppstår skal du gjøre følgende:

Vurder situasjonen

Hvis noen har behov for medisinsk hjelp, må følgende ting gjøres (ikke nødvendigvis i denne rekkefølgen):

 • Undersøk pasientens tilstand / gi førstehjelp
 • Ring 113
 • Gi beskjed til resepsjonen
 • Møt ambulansen
 • Hold igjen heisen
 • Sikre området

Ring 113, og gi beskjed til resepsjonen og vekter

Ring ambulansen (113), prøv å bevare roen, og beskriv så mye du kan:

 • Hva: Hva har skjedd?
 • Hvor: Adresse, hvor i bygget? 

Følg instruksjonene du får og hold linjen med ambulansepersonellet hvis mulig. 

Gi førstehjelp

Gi førstehjelp til nødetatene kommer:

 1. Sjekk om personen er ved bevissthet (kan åpne øynene eller snakke), kan puste, er kald eller har større blødninger.
 2. Hvis personen er bevisstløs, men har normal pust: plasser personen i stabilt sideleie.
 3. Hvis personen er livløs og har en unormal pust: start med hjerte- og lungeredning. Gi 30 brystkompresjoner og deretter to innblåsninger. Fortsett med kompresjoner og innblåsninger til ambulansen kommer.
 4. Hvis personen har blødninger: press hardt på såret til blødningen stopper. Hold såret over hjertenivå. 
 5. Hold personen varm.

Les en mer detaljert instruksjon på sikresiden.no. 

Hjertestarter på campus

Møt ambulansepersonell