-
Om BI

Si fra

BI er ansvarlig for at studentene har et forsvarlig læringsmiljø og at ansatte har et godt arbeidsmiljø.

Studenter og ansatte skal medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø. Både den som føler seg uriktig behandlet, og den som observerer slik atferd, har en plikt til å melde fra om dette.

BI har lagt til rette for at studenter og ansatte skal kunne varsle om mobbing eller annen trakassering på en direkte og åpen måte, samtidig med at saken behandles konfidensielt og i samråd med varsleren.

Kontaktinfo til resepsjonene

  Oslo Bergen Trondheim Stavanger
Resepsjon 46410382 98251600 98251750 98251700
Etter stengetid / helg 47646574 - 93201655 98251712
Gruppe med mennesker som jobber
Gruppe med mennesker som jobber

Er du student, se studentportalen for informasjon om melding av trakassering og andre kritikkverdige forhold på BI eller klage på undervisning, karakter, eksamen eller vedtak.

Ansatte som står å prater i et kontorlandskap
Ansatte som står å prater i et kontorlandskap

Er du ansatt på BI, se BIs intranett for informasjon om hvem du kan si fra til om HMS-saker, mangler på bygg og rom, sikkerhetsbrudd eller kritikkverdige forhold.

Bilde av mange mikrofoner fra forskjellige nyhetskanaler
Bilde av mange mikrofoner fra forskjellige nyhetskanaler

Kontakt en av våre presseansvarlige dersom du har spørsmål om vår virksomhet eller studenter.

Illustrasjon av et digitalt fingeravtrykk med grafiske elementer
Illustrasjon av et digitalt fingeravtrykk med grafiske elementer

Personvernombudet bistår BI med informasjon og råd i deres behandling av personopplysninger og kontrollerer overholdelsen av personvernlovgivningen. Personvernombudet er også kontaktpunkt for alle enkeltpersoner som har spørsmål om BIs behandling av deres personopplysninger.

En pc, mobiltelefon og et par briller ligger på et bord
En pc, mobiltelefon og et par briller ligger på et bord

Studentombudet er en uavhengig og nøytral bistandsperson som kan hjelpe deg med saker som er relatert til studiesituasjonen din.

En gruppe mennesker som mingler og snakker sammen
En gruppe mennesker som mingler og snakker sammen

Denne siden er for eksterne ansatte som har sitt daglige arbeid ved BI, men ikke er ansatt ved BI.

En person som skriver på et tastatur
En person som skriver på et tastatur

Handelshøyskolen BI er underlagt forvaltningsloven i sin saksbehandling. I henhold til denne loven kan enkeltvedtak påklages av studentene. Enkeltvedtak er vedtak som berører én person eller flere bestemte personer.

To post it lapper med ordene research og ethics
To post it lapper med ordene research og ethics

Forskningsetikk dreier seg om etiske aspekter ved forskerrollen og utøvelsen av forskningsarbeid. Hos oss blir kunnskap om forskningsetikk tilført via kurs, seminarer og andre informasjonstiltak.

Definisjoner