Om BI

Personvern og cookies

Det har kommet nye EU-regler for informasjonsinnhenting og personvern, og på denne siden finner du informasjon om hva dette betyr for deg.

Når du besøker bi.no og bruker våre tjenester, gir du samtidig BI noe informasjon om deg selv. Her kan du lese hvilke opplysninger vi samler inn og hva vi bruker dem til.

Hva er personopplysninger? 
Personopplysninger er all informasjon som kan knyttes til og identifisere en enkeltperson. Data som ikke alene kan knyttes til en person, kan i tilfeller hvor de forekommer sammen med andre data utgjøre en personopplysning.

Behandlingsansvarlig
Stiftelsen Handelshøyskolen BI er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn og behandles ved BI, jf. GDPR artikkel 4 nr. 7.

Personvernombud 
Personvernombudet ved BI skal ivareta personverninteressene til både interessenter, studenter og ansatte ved BI. Har du spørsmål om dine data, kan du kontakte personvernombud@bi.no