-
Om BI

Personvernerklæring

Det har kommet nye EU-regler for informasjonsinnhenting og personvern, og på denne siden finner du informasjon om hva dette betyr for deg.

Handelshøyskolen BI (BI) er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte. Denne personvernerklæringen gjelder for søkere, studenter, alumni, ansatte, oppdragstakere, ph.d. -kandidater, forskere, forskningsdeltakere/respondenter, studenter som skriver bachelor- eller masteroppgaver, samt interessenter og besøkende på BIs nettsider.

Hva er en personvernerklæring?
En personvernerklæring skal gi informasjon om personopplysninger som samles inn og hvordan personopplysningene behandles, samt rettighetene knyttet til denne behandlingen.

Hva regnes som personopplysninger?
Personopplysninger er alle former for data, informasjon, opplysninger og vurderinger som knyttes til deg som enkeltperson. Det avgjørende er om opplysningen kan identifisere en konkret person.

Opplysninger, som ikke alene kan knyttes til en enkeltperson, kan i tilfeller hvor opplysningen forekommer sammen med andre data likevel utgjøre en personopplysning. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og e-postadresse.

Hvem er behandlingsansvarlig?
Stiftelsen Handelshøyskolen BI er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn og behandles ved BI, jf. EUs Personvernforordning (GDPR) artikkel 4 nr. 7. Rektor er overordnet behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger ved BI, men har delegert sine oppgaver til ledere ved BI.