-
Om BI

Personvernerklæring

BI er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte. På denne siden forklarer vi hvordan vi samler inn og bruker opplysninger om deg, og hvilke rettigheter du har.

Denne personvernerklæringen gjelder for søkere, studenter, alumni (tidligere studenter), forskningsdeltakere, samt interessenter og besøkende på BIs nettsider. Her beskriver vi hvilke personopplysninger som registreres, hvordan de behandles, samt dine rettigheter som registrert. Som personopplysninger regnes alle former for informasjon som kan identifisere en konkret person. Ved henvisninger til Personvernforordningen, som er innlemmet i Personopplysningsloven, bruker vi videre den vanlige forkortelsen GDPR.

Denne personvernerklæringen er sist oppdatert 26. oktober 2023.

Personvernerklæring