-
Søknad og opptak

Priser

Her finner du prisene for ulike studier og kurs ved Handelshøyskolen BI.

Selveiende stiftelse

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse med formål å drive utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå. All verdiskaping på Handelshøyskolen BI brukes til å styrke virksomheten, noe som betyr at et eventuelt overskudd gir mulighet til mer forskning og utvikling av studier ved Handelshøyskolen BI.  

Prisoversikter

Handelshøyskolen BI justerer studieprisene etter normal prisøkning i samfunnet forøvrig, slik at prisene som presenteres her vil ikke stemme for hele studieløpet.

Studieavgiften dekker deltakelse i forelesninger og ordinær eksamensavgift. Kontinuasjon dekkes ikke. Utgifter til bøker, annet nødvendig undervisningsmateriell og eventuelle studieturer kommer i tillegg.

Forbehold
Handelshøyskolen BI tar forbehold om endringer i studieprisene.