-
Søknad og opptak

Priser

Her finner du prisene for ulike studier og kurs ved Handelshøyskolen BI.

Selveiende stiftelse

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse med formål å drive utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå. All verdiskaping på Handelshøyskolen BI brukes til å styrke virksomheten, noe som betyr at et eventuelt overskudd gir mulighet til mer forskning og utvikling av studier ved Handelshøyskolen BI.

Prisoversikter

Handelshøyskolen BI justerer studieprisene etter normal prisøkning i samfunnet forøvrig, slik at prisene som presenteres her vil ikke stemme for hele studieløpet.

Studieavgiften dekker deltakelse i forelesninger og ordinær eksamensavgift. Kontinuasjon dekkes ikke. Utgifter til bøker, annet nødvendig undervisningsmateriell og eventuelle studieturer kommer i tillegg.

Kontinuasjonsavgift

Dersom du ikke skulle bestå eksamen på første forsøk, vil du måtte betale en kontinuasjonsavgift ved neste eksamensforsøk.

Den betales særskilt fra studieavgiften og utgjør for studieåret 2022/2023 kr 280 pr. studiepoeng.

Du vil ikke belastes med eksamensavgift dersom du tidligere har dokumentert gyldig fravær fra eksamen innen angitte frister, eller meldt deg av eksamen innen angitte frister.

Studentsamskipnad

Som heltidsstudent må du betale en obligatorisk avgift som gir deg medlemskap i studentsamskipnaden på ditt respektive studiested. Dette er en semesterbasert avgift som alle heltidsstudenter må betale. Avgiften vil bli purret og oversendt inkasso dersom den ikke betales.

Som deltidsstudent kan man velge å betale medlemskap i studentsamskipnaden til ditt respektive studiested.

Forbehold
Handelshøyskolen BI tar forbehold om endringer i studieprisene.