-
Søknad og opptak

Priser

Her finner du prisene for ulike studier og kurs ved Handelshøyskolen BI.

Om priser

Selveiende stiftelse

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse med formål å drive utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå. All verdiskaping på Handelshøyskolen BI brukes til å styrke virksomheten, noe som betyr at et eventuelt overskudd gir mulighet til mer forskning og utvikling av studier ved Handelshøyskolen BI.

Prisoversikter

Handelshøyskolen BI justerer studieprisene etter normal prisøkning i samfunnet for øvrig, slik at prisene som presenteres her ikke vil stemme for hele studieløpet.

Studieavgiften dekker deltakelse i forelesninger og ordinær eksamensavgift. Kontinuasjon dekkes ikke. Utgifter til bøker, annet nødvendig undervisningsmateriell og eventuelle studieturer kommer i tillegg.

Studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området

I henhold til norsk lovverk er studieavgift for heltidsstudenter ved BI 30 % høyere for studenter fra utenfor EU/EØS og Sveits. Dette gjelder ikke for innvekslingsstudenter fra våre partnerinstitusjoner. Det finnes også andre grupper som kan søke fritak for dette påslaget etter bestemte regler

Kontinuasjonsavgift

Hvis du ikke består eksamen på første forsøk, må du betale en kontinuasjonsavgift ved neste eksamensforsøk.

Den betales særskilt fra studieavgiften og utgjør for studieåret 2023/2024 kr 298 pr. studiepoeng.

Du vil ikke belastes med eksamensavgift dersom du tidligere har dokumentert gyldig fravær fra eksamen innen angitte frister, eller meldt deg av eksamen innen angitte frister.

Studentsamskipnad

Som heltidsstudent må du betale en obligatorisk avgift som gir deg medlemskap i studentsamskipnaden på ditt respektive studiested. Dette er en semesterbasert avgift som alle heltidsstudenter må betale. Avgiften vil bli purret og oversendt inkasso dersom den ikke betales.

Som deltidsstudent kan man velge å betale medlemskap i studentsamskipnaden til ditt respektive studiested. Logg deg på Studentportalen, finn Min Faktura i menyen, og gå inn på Samskipnaden, så får du opp muligheten til å melde deg inn.

Forbehold
Handelshøyskolen BI tar forbehold om endringer i studieprisene.