-
Priser

Studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området

Retningslinjer og unntak

Den norske regjeringen ferdigstilte lovverk 16. juni 2023 som påvirker internasjonale studenter som studerer i Norge. Lovverket berører studenter som starter på universitetsstudier fra og med august 2023. Statlige midler til undervisning for studenter med statsborgerskap utenfor EU/EØS/Sveits ble fjernet fra statsbudsjettet. Som et resultat av dette er det innført skolepenger ved alle universiteter i Norge for internasjonale studenter. For Handelshøyskolen BI betyr dette at studenter med statsborgerskap utenfor EU/EØS/Sveits får et påslag på 30% av studieavgiften. Økningen gjelder ikke for innvekslingsstudenter fra våre partnerinstitusjoner eller studenter allerede i gang med et studieprogram på BI.

Hvordan søke om fritak? 

Enkelte søkere vil være fritatt for å betale de ytterligere 30 % av studieavgiften basert på bosted i Norge eller annen nær tilknytning til Norge. Søknader behandles med hjemmel i universitets- og høyskoleloven, samt nasjonal forskrift om utdanningsstøtte.  

Hvem er berettiget fritak? 

Sjekk listen nedenfor for å finne hva som gjelder deg, og om du er berettiget fritak fra å betale påslaget på 30%. Skjema for å søke om fritak finner du på våre engelske sider her.

Hvem er berettiget fritak?