Næringsliv og Alumni

Å rekruttere fra BI

Er du på jakt etter nye medarbeidere? BI har et bredt tilbud til deg som arbeidsgiver, enten du ser etter nyutdannede eller ønsker å markedsføre deg overfor BI-studentene.

BI Karriereportal

I BIs karriereportal kan du enkelt og kostnadsfritt gjøre stillinger tilgjengelig. Du kan presentere deltidsjobb, internship eller prosjektarbeid for studenter  underveis i studiet eller tilby fulltidsstillinger til nyutdannede.

Policy

BI kvalitetssikrer alle stillinger før publisering. Vi krever at arbeidsgivers navn fremgår i stillingsannonsen, og at utlysningen er i tråd med lovgivning. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.

Har du en utfordring du ønsker å belyse?

Vi tilbyr en unik mulighet til å finne talenter fra BI gjennom studieløpet eller etter endt utdannelse.

Mange bedrifter står daglig overfor ulike typer problemstillinger de må ta stilling til. Har du tenkt over at du kan få hjelp til å belyse noen av disse gjennom studentoppgaver?

I vår karriereportal kan du legge ut oppgaver studentene kan basere sine bachelor- eller masteroppgaver på.

BI Internships og Internships 

I vår Karriereportal kan du lyse ut både BI Internship-stillinger og «vanlige» Internship-stillinger. BI Internship er et studiepoenggivende kurs.

Ved å tilby enten BI Internship eller vanlige Interships får du tilgang til kompetente studenter som ønsker å bruke teorien til å løse problemstillinger i arbeidslivet. Andre fordeler er:

  • Du blir synlig i studentmiljøet – employer branding
  • Dere skaper en gjensidig læringsarena
  • Merverdi for bedriften din ved at du får hjelp til å løse problemstillinger og prosjekter

Karrieredagene

Karrieredagene gir deg mulighet til å knytte verdifulle bånd med studentene.

Presentasjonstips

Det er viktig å være aktiv og utadvent. Over 80 prosent av påmeldingene til presentasjonene skjer via standen.

Bedrifts­presentasjoner

Vi inviterer din bedrift til å presentere seg for studentene. Kanskje er en av dem din neste ansatte?

Bedriftsprofilering

Vi gir deg anledning til å profilere deg som arbeidsgiver.