Forskning og faglige

Læringssenteret

Læringssenteret er Handelshøyskolen BIs kompetansesenter for læring og bruk av IKT i undervisningen.

Hva vi gjør

Læringssenteret bidrar til pedagogisk kvalitet og videreutvikling av undervisning og læring på BI, som legger til rette for gode læringsopplevelser for studentene. 

Om oss:

 • Alle aktiviteter er forankret i BIs strategi 2025
 • Er en pådriver og bidragsyter i utvikling og realisering av pedagogisk-strategiske satsninger 
 • Bidrar gjennom et målrettet arbeid til å øke kvaliteten på undervisningen
 • Har spisskompetanse innen læringsdesign, læringsteknologi, innholdsproduksjon og pedagogisk kompetanseutvikling
 • Samarbeider systematisk på tvers av faglige og administrative linjer for å levere og videreutvikle undervisningskvaliteten på BI
 • 16 fast ansatte + 2 trainees + professor II

Hva gjør vi:

 • Bidrar i utvikling, støtte og gjennomføring av undervisning og læring
 • Rådgir og støtter pedagogisk bruk av teknologi i undervisning- og læringsprosesser
 • Produserer digitale læringsressurser og rådgir om innholdsproduksjon til undervisningsformål
 • Rådgir og veileder i læringsdesign
 • Tilbyr pedagogisk kompetanseutvikling
 • Er pådriver til pedagogisk utviklingsarbeid
 • Tilrettelegger for deling av pedagogisk praksis til inspirasjon og erfaringsdeling