-
Forskning og faglige

Læringssenteret

Læringssenteret er Handelshøyskolen BIs kompetansesenter for læring og bruk av IKT i undervisningen.

Hva vi gjør

Læringssenteret bidrar til pedagogisk kvalitet og videreutvikling av undervisning og læring på BI, som legger til rette for gode læringsopplevelser for studentene. 

Decorative Photo collage of the learning center

Om oss:

 • Alle aktiviteter er forankret i BIs strategi 2025
 • Er en pådriver og bidragsyter i utvikling og realisering av pedagogisk-strategiske satsninger 
 • Bidrar gjennom et målrettet arbeid til å øke kvaliteten på undervisningen
 • Har spisskompetanse innen læringsdesign, læringsteknologi, innholdsproduksjon og pedagogisk kompetanseutvikling
 • Samarbeider systematisk på tvers av faglige og administrative linjer for å levere og videreutvikle undervisningskvaliteten på BI
 • 16 fast ansatte + 2 trainees + professor II

Hva gjør vi:

 • Bidrar i utvikling, støtte og gjennomføring av undervisning og læring
 • Rådgir og støtter pedagogisk bruk av teknologi i undervisning- og læringsprosesser
 • Produserer digitale læringsressurser og rådgir om innholdsproduksjon til undervisningsformål
 • Rådgir og veileder i læringsdesign
 • Tilbyr pedagogisk kompetanseutvikling
 • Er pådriver til pedagogisk utviklingsarbeid
 • Tilrettelegger for deling av pedagogisk praksis til inspirasjon og erfaringsdeling