-
Forskning og faglige

Læringsteknologi

 Fokus-områder:

 1. Leveransemodellen
  Vi vil oppdatere og utvikle læringsteknologi-porteføljen vår kontinuerlig for å sikre best mulig leveranse av program-, og læringsinnhold, kursdesign og distribusjon på BI.
 2. Learning Analytics
  Med større innsikt gjennom læringsanalyse kan vi forbedre fremtidens læring og gi systematisk pedagogisk trening og støtte.
 3. Læringsopplevelsen
  Ved å benytte oss av læringsteknologi vil vi skape inspirerende, inkluderende og støttende fysiske og digitale lærings-fellesskap og med det legge til rette for læring.
 4. Kontakt
  For å sikre relevante «skills» samarbeider vi med/og ønsker utvidet samarbeid med ulike aktører internt og eksternt, student-kontakter, akademia og industri/bedrifter.

learning_technology.jpg