-
Forskning og faglige

Læringssenteret

Læringssenteret er Handelshøyskolen BIs kompetansesenter for læring og bruk av IKT i undervisningen.

UTdanningsfaglig kompetanse

Utdanningsfaglig kompetanse betyr at du har pedagogisk basiskompetanse, men at du også viderutvikler din pedagogiske kompetanse gjennom hele din akademiske karriere.

BIs kurs "Foundations of Teaching and Learning" er utviklet innenfor nasjonale retningslinjer og tilbys til ansatte på BI. 

Hvis du allerede har noe pedagogisk bakgrunn, og ønsker å bruke dette som en del av din dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse, så kan vi hjelpe deg med dette. Ta kontakt for veiledning via help.bi.no.