Forskning

Læringssenteret

Læringssenteret er Handelshøyskolen BIs kompetansesenter for læring og bruk av IKT i undervisningen.

Kurs og opplæring i hvordan støtte studentenes læring

Utdanningsfaglig kompetanse betyr at du har pedagogisk basiskompetanse, men at du også viderutvikler din pedagogiske kompetanse gjennom hele din akademiske karriere. Vi tilbyr pedagogisk støtte til nyansatte, enkeltmoduler som kan settes sammen til pedagogisk basiskompetanse, et helt kurs som gir pedagogisk basiskompetanse og påfyll gjennom hele karrieren. 

Savner du noe eller ønsker å diskutere noe av dette, ta kontakt med oss.