-
Forskning og faglige

Læringssenteret

Læringssenteret er Handelshøyskolen BIs kompetansesenter for læring og bruk av IKT i undervisningen.

UTdanningsfaglig kompetanse

Utdanningsfaglig kompetanse betyr at du har pedagogisk basiskompetanse, men at du også viderutvikler din pedagogiske kompetanse gjennom hele din akademiske karriere.

BIs kurs "Foundations of Teaching and Learning" er utviklet innenfor nasjonale retningslinjer og tilbys til ansatte på BI. 

Hvis du allerede har noe pedagogisk bakgrunn, og ønsker å bruke dette som en del av din dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse, så kan vi hjelpe deg med dette. Ta kontakt for veiledning via help.bi.no. 

Foundations of Teaching and Learning at BI

"Foundations of Teaching and Learning at BI" er BIs tilbud innen utdanningsfaglig kompetanse.

Enkeltmoduler

Alle våre enkeltmoduler kan inngå i din utdanningsfaglige kompetanse. Moduler er kun åpne for påmelding fra ansatte på BI.

Å undervise ved BI

Å undervise ved BI er annerledes enn å undervise ved andre høyskoler og universiteter. Som ny på BI får du derfor tilbud om opplæring selv om du har undervist tidligere.

Pedagogisk videreutvikling

Selv om du har undervist noen år, så kan du fremdeles få faglig oppdatering og tilbakemelding. Dette er en del av pedagogisk kvalitetskultur på BI.