LearningLab

Foundations of Teaching and Learning at BI

"Foundations of Teaching and Learning at BI" er BIs tilbud innen pedagogisk basiskompetanse, og dekker det som er kravet til pedagogisk kompetanse ved ansettelser og opprykk.

Neste gjennomføring av kurset starter i september 2020. Dette er den engelske gjennomføringen av kurset. Den neste norske gjennomføringen av kurset vil starte opp i januar 2021. 

Påmeldingsfrist for engelsk gjennomføring: 10.juni 2020. 

Påmelding skjer ved å sende motivasjonsbrev til egen instituttledelse.

Kursets omfang er 200 timer og går over to semestre. Deltakerne er forventet å jobbe i kursteam både på og mellom samlinger. Deltakerne er også forventet å bruke egen undervisning og eget kurs for å omsette teori til praksis. 

Gjennomføring på engelsk har følgende plan i året 2020/2021

 • Før første samling: hjemmeoppgaver
 • Første samling: torsdag 10.- fredag 11.september på hotell i Oslo-området.
 • Mellom samlinger: Selvstudier, kollegaveiledning, gruppearbeid og digitale samlinger
 • Andre samling: Fredag 6.november i Nydalen
 • Mellom samlinger: Selvstudier, kollegaveiledning, gruppearbeid og digitale samlinger
 • Tredje samling: Fredag 12.februar 2021 i Nydalen
 • Mellom samlinger: Selvstudier, kollegaveiledning, gruppearbeid og digitale samlinger
 • Fjerde samling: Fredag 19.mars 2021 i Nydalen
 • Mellom samlinger: Selvstudier, kollegaveiledning, gruppearbeid og digitale samlinger
 • Femte samling: Fredag 9.april 2020 i Nydalen
 • Frist for å levere mappe: Onsdag 2.juni 2021. 

Innhold - fokus på det du trenger å kunne for å undervise på BI

 • Samstemt undervisning
 • Planlegging av undervisning
 • Læringsaktiviteter
 • Tilbakemelding
 • Kollegaveiledning
 • Jobbe i kursteam
 • Vurdering og vurderingsformer

Arbeidsformer

 • Fysiske samlinger
 • Oppgaver underveis hvor man bruker eget kurs og egen undervisning
 • På slutten av kurset har man derfor fått anledning til å redesigne hele kurset
 • Ta i bruk verktøy, både digitale og ikke-digitale 
 • Utstrakt bruk av eksempler fra BI, hvor vi bruker pedagogisk teori til å forstå eksemplene
 • Bruk av Læringssenterets tjenester til å løse oppgaver mellom samlinger