-
Læringssenteret

Foundations of Teaching and Learning at BI

"Foundations of Teaching and Learning at BI" er BIs tilbud innen pedagogisk basiskompetanse, og dekker det som er kravet til pedagogisk kompetanse ved ansettelser og opprykk.

Kursets omfang er 200 timer og går over to semestre. Deltakerne er forventet å jobbe i kursteam både på og mellom samlinger. Deltakerne er også forventet å bruke egen undervisning og eget kurs for å omsette teori til praksis. Kurset er kun åpent for påmelding fra BIs ansatte, og mer informasjon om dette ligger på intra.bi.no. 

Gjennomføring 

 • Før første samling: hjemmeoppgaver
 • Første samling: to dager oppstartssamling
 • Etter første samling: innlevering av oppgave 1, hverandrevurdering av oppgave 1
 • Andre samling: en dags samling
 • Etter andre samling: innlevering av oppgave 2 og forbedret oppgave 1 med refleksjon over tilbakemeldinger 
 • Tredje samling: en dags samling
 • Fjerde samling: en dags samling
 • Femte samling: en dags samling
 • Mellom samlinger: kollegaveiledning, selvstudier og arbeid i kursteam.
 • Mappen leveres på slutten av kurset og består av 5 oppgaver. 

Innhold - fokus på det du trenger å kunne for å undervise på BI

 • Samstemt undervisning
 • Planlegging av undervisning
 • Læringsaktiviteter
 • Tilbakemelding
 • Kollegaveiledning
 • Jobbe i kursteam
 • Vurdering og vurderingsformer
 • Veiledning

Arbeidsformer

 • Fysiske samlinger
 • Oppgaver underveis hvor man bruker eget kurs og egen undervisning
 • På slutten av kurset har man derfor fått anledning til å redesigne hele kurset
 • Ta i bruk verktøy, både digitale og ikke-digitale 
 • Utstrakt bruk av eksempler fra BI, hvor vi bruker pedagogisk teori til å forstå eksemplene
 • Bruk av Læringssenterets tjenester til å løse oppgaver mellom samlinger

Mappen

Mappen består av innledning, fem oppgaver og en konklusjon. Oppgave 1 handler om samstemt undervisning og aktiv læring. I oppgave 2 må man ut å snakke med studentene. I oppgave 3 reflekterer man over kollegaveiledningsprosessen. Oppgave 4 har fokus på kvalitet i høyere utdanning. I oppgave 5 kan man velge mellom å skrive om formativ vurdeiring, summativ vurdering eller lage sin egen oppgave. I konklusjonen må man reflektere over sin egen læringsreise gjennom kurset.