-
Forskning og faglige

Læringsarenaer

Læringsarenaer jobber overordner med strategi og utvikling av læringsarenaer på BI.

Læringsarenaer

Læringsarenaer jobber overordnet med strategi og utvikling av læringsarenaer på BI. Vi er grenseflaten mellom faglige og det pedagogiske i utredning av læringsarenaer. Vi arbeider systematisk og målrettet for å få innsikt i hvordan læringsarenaer blir brukt.

Læringsarenaer holder også i mye av det strategiske arbeidet knyttet til VMS (Video Management System), samt opplæring og støtte av faglige i bruk av flatene vi opererer i.

laeringsarenaer.jpg