-
Studier og kurs

Kompetanseutvikling for bedrifter og virksomheter

Vi skreddersyr den kompetansehevingen dere har behov for, levert av et av landets sterkeste fagmiljø. Hva trenger virksomheten din å bli bedre på?

BI har utviklet utdannings- og kompetanseprogram for privat næringsliv og offentlig sektor i en årrekke. Sammen kan vi identifisere hvilken kompetanse- og organisasjonsutvikling som skal til for å møte din virksomhets utfordringer. 

Vi tilbyr alt fra intensive kurs for utvalgte grupper i virksomheten til gradsgivende kompetanseprogrammer - og alt kan tilpasses deres spesifikke behov. 

BI kan tilby en faglig tyngde som utgjør en forskjell, og bedriftstilpassede løsninger som kombinerer aktuell forskning og pedagogisk ekspertise med behovene til din virksomhet.

Ved å bruke oss får du tilgang til et stort og internasjonalt forskningsmiljø med pedagogisk kompetanse. 

Våre ekspertise-områder

 • Finansnæringen

  I over 20 år har BI gjennom Advisory Council for the Finance Industry samarbeidet tett med finansnæringen for å utvikle relevante studietilbud og nyttig forskning for bransjen. 

   

  Les mer her

 • Energi: olje, gass og fornybar

  Enten det gjelder olje, gass eller fornybart - BI har et sterkt fagmiljø innen energisektoren, og har etablert Advisory Counsil for Energy & Ocean for å sikre tett samarbeid med bransjen.
  Les mer her

 • Maritim sektor

  Gjennom Center for Ocean Business og samarbeid med flere aktører i næringen, skaper BI programmer som tilfører virksomheter akkurat den kunnskapen de trenger. 

   

  Les mer her

 • Bygg, anlegg og eiendomsnæringen

  BI har i mange år samarbeidet med byggenæringen gjennom Senter for byggenæringen, for å sikre at forskning og studieprogrammer er relevante og tilpasset næringen. 

   

  Les mer her

 • Varehandel

  BI har sterke fagmiljø med forståelse av varehandelen og bistår ledende norske virksomheter til å bli mer effektive, digitale, sirkulære og lønnsomme. 

  Les mer her

 • Offentlig sektor og offentlig privat samarbeid

  BI har et langvarig samarbeid med offentlig sektor, og har som mål å bidra til å styrke det offentlige som en aktør gjennom samarbeid med ulike aktører på tvers av sektorer.

  Les mer her

 • Helsesektoren

  BI har i 10 år utviklet programmer for ledere innen helse- og omsorgssektoren, for å møte sektorens behov for endring, utvikling, innovasjon og samhandling.

  Les mer om Helseledelse

 • Utdanningssektoren

  BI tilbyr forskningsbaserte program innen utdanningsledelse, og har som mål å utvikle ledere som gjør skoler og barnehager til et sted for utvikling og læring for barn og ungdom.

  Les mer om Utdanningsledelse

Kompetanseløft

Bygger kultur for omstilling og økt konkurransekraft

Boligbyggerlaget Usbl sender nøkkelpersoner på videreutdanningskurs på BI for å bygge kultur for omstilling og skape raskere implementering av bærekraftstiltak.

Kompetanseløft

SR-bank knakk bærekraftkoden

- Kurset har gitt ansatte større forståelse av hva bærekraft i finans dreier seg om, sier konserndirektør Nina Moi Edvardsen.

Hvorfor velge BI:

 • Professorer og forelesere som er en del av et internasjonalt forskningsmiljø, og som har sterk domenekunnskap og lang erfaring innen flere bransjer og fagområder.
 • Undervisning basert på den nyeste forskningen - alt dere lærer er oppdatert og aktuell kunnskap.
 • Fleksibilitet - dere velger selv mellom alt fra korte kurs til større kompetansehevingsprogram som går over flere år.
 • Mulighet for gradsgivende undervisning - kurs som gir deltakerne studiepoeng

Ønsker du mer informasjon?

Ta personlig kontakt med kontaktpersonen under gjeldende bransje eller fyll ut dine ønsker i kontaktskjema.