-
Kompetanseutvikling for bedrifter og virksomheter | BI

Skreddersøm for virksomheter

BI kan levere flere kurspakker til din virksomhet, samt sette sammen et opplegg som passer spesifikt til de behovene dere har.

Strategiske utfordringer – støttet av ny kompetanse

Virksomheter står overfor store, strategiske utfordringer. Mange av driverne er felles, men hvordan de treffer din bransje og virksomhet er unikt. Å løse fremtidens utfordringer krever ny kompetanse hos både ledere og ansatte.

BI har lang erfaring med å være en pålitelig og strategisk samarbeidspartner for både privat og offentlig sektor. Vi utvikler store og små løsninger som gir resultater på virksomhets- og individnivå. Våre løsninger strekker seg over flere fagområder og dekker alle deler av virksomheten. 

BI har et stort forskningsmiljø på internasjonalt toppnivå og samarbeider med andre fagmiljøer, både nasjonalt og internasjonalt. Vi kan tilby en faglig tyngde som vil utgjøre en forskjell, og løsninger som kombinerer aktuell forskning og pedagogisk ekspertise med din virksomhets behov.

Hvordan vi jobber 

Vi tilbyr et bredt spekter av ferdige kurspakker og kan sette sammen kurs fra vår portefølje basert på hvilke områder din virksomhet ønsker et kompetanseløft. 

Vi kan også sette sammen skreddersydde programmer som passer spesifikt til de behovene dere har. Da finner vi sammen ut hvilke fagområder vi bør inkludere, og hvilke deler av fagmiljøene vi bør trekke inn. 

Skreddersydde løsninger kan være alt fra korte gjennomføringer for utvalgte grupper av virksomheten, til gradsgivende masterprogram for en bransje. 

Sammen identifiserer vi hvilken kompetanse- og organisasjonsutvikling som skal til for å møte din virksomhets utfordringer. Deretter vil vi finne de rette faglige ressursene som passer best til dine behov. 

BI bruker en systematisk prosess i arbeidet med å utvikle og levere skreddersydde løsninger. Prosessen består av fire steg: Analyse, Design, Implementering og Evaluering.

B2B strategisk læringspartner prosess

 

BI er ansvarlig for å drive og fasilitere aktivitetene i denne prosessen. Vi setter sammen et team som er spesialiserte på skreddersydde løsninger. Teamet vil sammen med utvalgte fagressurser bistår din virksomhet med å løse strategiske utfordringer og skape resultater.

Vi har tre pilarer vi designer programmene etter:

  • Forskningsbasert
  • Læringsorientert
  • Påkoblet næringslivet