-
Kompetanseutvikling for bedrifter og virksomheter | BI

Varehandel

Varehandelen står overfor utfordringer som krever kontinuerlig utvikling av kompetansen til sine medarbeidere.

Samarbeid med BI – en nøkkel til å lykkes

Varehandel er landets nest største bransje målt i antall ansatte og den tredje største næring ut fra bidrag til total verdiskapning i næringslivet. Varehandelen står nå overfor store utfordringer med overgang til digitale plattformer, e-handel, bærekraft og tilpasning til forbrukernes skiftende kjøpsvaner.

Varehandelen må samtidig finne balansen mellom miljøvennlige produkter, sirkulærøkonomi og konkurransedyktige priser og lønnsomhet. Det er også avgjørende å håndtere forsyningskjeden effektivt, utnytte digitale løsninger, samt forstå kundeadferd og kjøpsbeslutninger. 

For å møte disse utfordringene og utnytte de mulighetene som oppstår må varehandelen kontinuerlig utvikle kompetansen hos sine medarbeidere. 

BI har en lang tradisjon med utdanning til bransjen, og har utdannet mange medarbeidere og nåværende ledere i varehandelen. Vi bistår både ledende, store organisasjoner og mindre virksomheter slik at de ansatte får akkurat den kompetansen som er nødvendig. 

BI har sterke fagmiljøer med relevant kunnskap om og forståelse av varehandelen. Disse fagmiljøene jobber målrettet for å sikre at forskningen og programmene er tilpasset varehandelens behov. 

Hvilke fagområder legger vi vekt på?

Vi kan levere flere ferdige kurspakker, men vi kan også sette sammen et opplegg som passer til de behovene dere har. Da finner vi sammen ut hvilke fagområder vi bør inkludere, og hvilke deler av fagmiljøene vi bør trekke inn. 

Dette er noen av områdene vi tilbyr kurs og kompetanseheving innen:

 • Forretningsmodeller for det grønne skiftet og sirkulær økonomi
 • Strategi og strategisk ledelse
 • Økonomi og virksomhetsstyring
 • Finansiell strategi, investeringer og risikovurderinger
 • Markedsstrategi, markedsmodellering, lokaliseringsvalg og sortimentsstyring
 • Markedsføring, salg, multisensorisk markedsføring
 • Kundeadferd og kjøpsbeslutninger
 • Digital transformasjon og kunstig intelligens
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Forhandlinger og forhandlingsteknikk
 • Distribusjonssystemer, logistikk og internasjonalisering
 • Strategiske allianser
 • Samhandling med kunde og leverandører/value co-creation, verdikjeder
 • Ledelse, organisasjon, team og kultur
 • Endringsledelse
 • Prosjektledelse
 • Etikk, compliance, og risikostyring

Slik lager vi skreddersydde kurs og kompetanseprogram

Vi starter alltid med å kartlegge hva dere ønsker og hva virksomheten har mest behov for. Deretter identifiserer vi hvilke fagområder og faglige vi bør involvere. 

Ønsker du mer informasjon?

Ta personlig kontakt eller fyll ut dine ønsker i kontaktskjema.

Bilde av Andreas Bilberg
Bilde av Andreas Bilberg

Andeas Bilberg

andreas.bilberg@bi.no 
Tlf: 464 10 679