-
Kompetanseutvikling for bedrifter og virksomheter | BI

Offentlig sektor og offentlig privat samarbeid

Offentlig sektor står overfor en rekke nye utfordringer som krever kompetanseløft. BI kan tilby den kompetansen som er nødvendig for å lykkes.

En innovativ offentlig sektor

Offentlig sektor står overfor en rekke nye utfordringer og muligheter som krever innovasjon og fornyelse. Disse utfordringene inkluderer raske endringer, økende usikkerhet og en stadig økende kompleksitet.

Evnen til fornyelse blir avgjørende for å møte forventningene og de fremtidige behovene til befolkningen. Tverrfaglighet, brukerfokus og innovasjonskunnskap blir viktige faktorer for å lykkes med omstillingen.  

BI har et langvarig samarbeid med offentlig sektor, og har en tydelig satsing på å styrke det tverrsektorielle arbeidet. Vårt mål er å bidra til å styrke det offentlige som en aktør gjennom samarbeid med ulike aktører på tvers av sektorer.

Våre sterke fagmiljøer har betydelig innsikt og forståelse for offentlig sektor gjennom langvarig samarbeid, forskning og undervisning i et bredt spekter av offentlige tjenester. Blant annet gjennom våre lederutdanninger for, og forskningsprosjekter med helse- og utdanningssektoren. 

Flere av våre faglige representerer den internasjonale eller nasjonale forskningsfronten innen de områdene som er etterspurt og vi har dermed svært gode forutsetninger for å tilby relevante kompetansetiltak og undervisning.

BI deltar også i aktiviteter, partnerskap og innovasjonsprosjekter i samarbeid mellom offentlige og private aktører. Gjennom slike aktiviteter kan vi bidra til å heve kompetansen og utvikle nye ideer for å møte samfunnsutfordringer på en effektiv og bærekraftig måte. 

Hvilke fagområder legger vi vekt på?

Vi kan levere flere ferdige kurspakker, men vi kan også sette sammen et opplegg som passer til de behovene dere har. Da finner vi sammen ut hvilke fagområder vi bør inkludere, og hvilke deler av fagmiljøene vi bør trekke inn. 

Dette er noen av områdene vi tilbyr kurs og kompetanseheving innen:

 • Styring og forvaltning
 • Digitalisering og e-forvaltning
 • Innovasjon og Design Thinking
 • Interessentanalyser
 • Bærekraft og miljøpolitikk
 • Ledelse og endringsledelse
 • Prosjektledelse
 • Organisasjon, team og kultur
 • Økonomi og virksomhetsstyring
 • Budsjettering
 • Cybersikkerhet
 • Ledelse og etisk bruk av kunstig intelligens
 • Kommunikasjon og storytelling

Slik lager vi skreddersydde kurs og kompetanseprogram

Vi starter alltid med å kartlegge hva dere ønsker og hva virksomheten har mest behov for. Deretter identifiserer vi hvilke fagområder og faglige vi bør involvere. 

Ønsker du mer informasjon?

Ta personlig kontakt eller fyll ut dine ønsker i kontaktskjema.

Bilde av Andreas Bilberg
Bilde av Andreas Bilberg

Andeas Bilberg

andreas.bilberg@bi.no 
Tlf: 464 10 679