-
Næringsliv og Alumni

Corporate Partner

Ønsker du å styrke din bedrifts relasjon til BIs studenter og faglige krefter? Vårt partnerprogram bygger bro mellom BI og næringslivet.

Det viktigste formålet med partnerprogrammet er å skape verdier for virksomhetene og gjennom dette også verdi for studentene på BI, enten det dreier seg om langsiktige partnerskap, gaveprofessorater, stipender eller sponsorater. Sammen hjelper vi din bedrift til å ta en sterkere rolle i å utvikle et mer innovativt, kunnskapsbasert og bærekraftig Norge.

Som en partner av BI, kan vi tilby din bedrift:

  • Tilgang til fremragende studenter med oppdatert kunnskap
  • Employer branding og content marketing overfor viktige målgrupper
  • Tilgang til forskningsbasert, relevant og tverrfaglig kunnskap
  • Samarbeid rundt arrangementer på og utenfor BI

"For oss har det høy verdi å komme tett på utviklingen av studieprogrammene, slik at vi kan bidra til å skape en mest mulig relevant utdannelse for studentene og sikre at de er godt rustet for arbeidslivet. Gjennom kompetanseheving og fagarrangementer for våre medarbeidere bidrar samarbeidet med BI også til relevant utvikling av vår egen organisasjon, noe som er viktig for oss som kompetansebedrift."

Helge Leiro Baastad

Tidligere konsernsjef, Gjensidige

Gjensidig og livslang læring:

  • Internships: nyttig ressurs for din bedrift – relevant erfaring for studentene
  • Få servert kreative løsninger på din bedrifts mest aktuelle problemstillinger gjennom BI International Case Competition
  • Bidra som gjesteforeleser på BI – få våre forelesere inn til din bedrift
  • Representasjon i programråd (Advisory Council) og programutvikling

Våre partnere

Gjensidige
T. Wilhelmsen Foundation
Nortura
Tine
A. Wilhelmsen Foundation
Equinor
Construction City
RENAS
Norconsult
Obos
Statsbygg
Backe
Polyteknisk Forening

Som samarbeidspartner får din virksomhet tildelt en dedikert kontaktperson ved BI, som følger opp alle henvendelser og samtidig sørger for at bedriften hele tiden får et optimalt utbytte av samarbeidet.

Kontakt oss