-
Næringsliv og Alumni

Corporate Partner

Ønsker du å styrke din bedrifts relasjon til BIs studenter og faglige krefter? Vårt partnerprogram bygger bro mellom BI og næringslivet.

Formålet med partnerprogrammet er å bygge langsiktige og verdiskapende relasjoner mellom næringslivet og BI gjennom: 

 • Å bidra til at bedrifter og organisasjoner får ressurssterke, kunnskapsrike og relevante kandidater fra BI etter endte studier.
 • Å tilføre bedrifter og organisasjoner verdi gjennom å tilby det fremste av innovativ, forskningsbasert kunnskap og bidra til at bedrifter og organisasjoner kan ta en sterkere rolle i utviklingen av et kunnskapsbasert og bærekraftig Norge.
 • Å synliggjøre bedrifter og organisasjoner overfor studentene på BI slik at de gjør trygge og gode valg mht. fremtidige arbeidsgivere og karriere.

"Gjennom vårt langvarige samarbeid med Handelshøyskolen BI har vi som mål å fremme og vektlegge den utrolige verdien maritim industri skaper for samfunnet. Vi er stolte støttespillere av BI Centre for Ocean Business. Vi mener kompetansen vi har gjennom 160 år med virksomhet, kombinert med den vitenskapelige kapasiteten på BI bidrar til fremskritt i maritim industri og den store verdien denne skaper."

Thomas Wilhelmsen

Styreleder i Tom Wilhelmsens stiftelse

Vi bygger partnerskap gjennom: 

 • Forskningsbasert, relevant og tverrfaglig kunnskap- og kompetanseutvikling
 • Prosjektbasert forskningssamarbeid
 • Samarbeid på ulike arenaer og arrangementer på og utenfor BI


En bedrift kan samarbeide og støtte opp om forskning og utdanning på flere måter for å fremme kunnskapsutveksling, innovasjon og utvikling. 

Gjennom deltakelse i forskningsprosjekter kan din bedrift bidra med praktisk innsikt, ressurser og data som er verdifulle for BIs forskere. Denne type samarbeid kan føre til nye innsikter, metoder og løsninger til nytte for både bedriften og samfunnet generelt.

Din bedrift kan tilby praksisplasser eller internship-programmer til BI-studenter. Dette gir studentene muligheten til verdifull arbeidserfaring og kontakter i bransjen, samtidig som bedriften drar nytte av nyutdannede talenter og friske perspektiver.

Gjennom gjesteforelesninger eller workshops kan din bedrift også dele sin kunnskap og erfaring. Dette gir en unik mulighet for kunnskapsoverføring og inspirasjon til neste generasjon ledere og entreprenører.

Gjennom disse samarbeidsformene kan din bedrift være med å bidra til utdanning og forskning, samtidig som dere styrker egen kompetanse og innovasjonsevne.

Hva kan samarbeidet bestå i?

Internship
Internship

Internships

Nyttig ressurs for din bedrift – relevant erfaring for studentene.

Nina Ronæs foreleser for studenter
Nina Ronæs foreleser for studenter

Gjesteforelesninger for studentene

Synliggjør bedriften faglig overfor studentene.

Karrieredager for studenter campus Oslo
Karrieredager for studenter campus Oslo

Karrieredager

Møt studentene under karrieredagene. Kanskje finner dere nettopp den kandidaten dere er ute etter.

CASE
CASE

BI International Case Competition

Studentgrupper fra 12 internasjonale business school løser case din bedrift ønsker løsninger på utarbeidet av de beste business-studentene fra deltakerskolene.

Master Merit Society
Master Merit Society

Master Merit Society

Møt og bygg nettverk med våre beste masterstudenter.

Alumni advisory board
Alumni advisory board

Advisory Councils

Bidra med relevant og oppdatert kunnskap inn i kurs og program.

Stipendsøknad
Stipendsøknad

Scholarship

Gi støtte til de beste studentene og få bedriftens navn profilert.

Typer samarbeidsavtaler:

 • Corporate partnership - Gjensidige
 • Research partner - Tom Wilhelmsen Stiftelse, bedriftene i byggebransjen
 • Knowledge partner - Oslo Busines Forum, Abelia
 • «DEIB»-partner – Oslo Pride
 • Mediepartner - Dagens Næringsliv (DN)

Kontakt oss

Som samarbeidspartner får din virksomhet tildelt en dedikert kontaktperson ved BI, som følger opp alle henvendelser og samtidig sørger for at bedriften hele tiden får et optimalt utbytte av samarbeidet.