Næringsliv og Alumni

Corporate Partner

Ønsker du å styrke din bedrifts relasjon til BIs studenter og faglige krefter? Vårt partnerprogram bygger bro mellom BI og næringslivet.

Corporate Partner

Gjensidige

Et ledende børsnotert nordisk skadeforsikringsselskap med 3700 ansatte i Norden. Gjensidige tilbyr forsikringsprodukter i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. Selskapet har samarbeidet med BI i flere år og ble i 2020 BIs første Corporate Partner.

Hjemmeside

Gaveprofessorat innen havbaserte næringer

T. Wilhelmsen Stiftelse

En privat og uavhengig stiftelse som ble grunnlagt av skipsreder Tom Wilhelmsen i 1965. Stiftelsen har hatt et tett samarbeid med BI helt siden 2005, inkludert etableringen av et gaveprofessorat på BI.

Hjemmeside

Gaveprofessorat ved senter for samvirkeforskning

TINE SA

Landets største produsent, distributør og eksportør av melk, ost og andre meieriprodukter, heleid av over 10 000 melkeprodusenter fordelt på 8500 gårdsbruk fra hele Norge. Er også en av samarbeidspartnerne til BI International Case Competition.

Hjemmeside

Nortura SA

Norges største merkevarehus innen kjøtt- og eggprodukter, heleid av norske bønder. Konsernet henter råvarer fra hele landet i sin produksjon og har fabrikkvirksomhet i 30 kommuner og fylker.

Hjemmeside

Gaveprofessorat i effektive byggeprosesser ved BI Senter for byggenæringen

Statsbygg

En statlig forvaltningsbedrift under Kommunal- og moderniseringsdepartementet som skal iverksette og gjennomføre Stortingets vedtatte politikk innen statlig bygge- og eiendomssektor. Deres hovedoppgave er å tilby kostnadseffektive og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter.

Hjemmeside

OBOS

Norges største boligbyggelag og boligforvalter, en av Nordens største boligbyggere og et samvirkeforetak som er eid av medlemmene.

Hjemmeside

Norconsult

Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedriftene i Norden. Deres tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur, og de er en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt.

Hjemmeside

Backe

Backe-konsernet ble etablert i 1946 og har i dag som forretningsidé å drive entreprenørvirksomhet, prosjektutvikling og eiendomsforvaltning.

Hjemmeside

Stipender

A.Wilhelmsen Foundation

En stiftelse med mål om å støtte det maritime miljøet og utdanning relatert til sektoren. Siden 2010 har stiftelsen hatt et eget stipendprogram på BI for internasjonale masterstudenter.

Hjemmeside

Partnere

Deloitte

En av verdens største leverandører av tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester, med 244 400 ansatte i over 150 land. Selskapet har samarbeidet med BI rundt Master Merit Society siden 2018.

Hjemmeside

RENAS

En ideell organisasjon og landets ledende EE-returselskap, med 14 behandlingsanlegg og 100 innsamlere som ivaretar produsentansvaret til rundt 3000 produsenter og importører av EE-produkter. Samarbeidspartner til BI International Case Competition.

Hjemmeside

Construction City

Innovasjonsklyngen skal være en drivkraft for samhandling og nye løsninger i bygg- anlegg- og eiendomsbransjen. Etablert i 2018 med OBOS, AF Gruppen og Betonmast som partnere. Samarbeidspartner til BI International Case Competition.

Hjemmeside

Øvrige samarbeidspartnere

Polyteknisk Forening

Polyteknisk Forening er uavhengig, tverrfaglig og ikke-kommersiell med 2000 private, bedrifts- og organisasjonsmedlemmer. Gjennom kompetansenettverk og partnerskap på tvers av sektorer tilrettelegger Polyteknisk Forening for digital og fysisk dialog om viktige temaer innen teknologi, samfunn og næringsliv.

Hjemmeside