-
Næringsliv og Alumni

Corporate Partner

Ønsker du å styrke din bedrifts relasjon til BIs studenter og faglige krefter? Vårt partnerprogram bygger bro mellom BI og næringslivet.

Corporate Partner

Logoen til Gjensidige
Logoen til Gjensidige

Gjensidige

Et ledende børsnotert nordisk skadeforsikringsselskap med 3700 ansatte i Norden. Gjensidige tilbyr forsikringsprodukter i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. Selskapet har samarbeidet med BI i flere år og ble i 2020 BIs første Corporate Partner.

Hjemmeside

Gaveprofessorat innen havbaserte næringer

Logoen til T. Wilhelmsen Stiftelse
Logoen til T. Wilhelmsen Stiftelse

T. Wilhelmsen Stiftelse

En privat og uavhengig stiftelse som ble grunnlagt av skipsreder Tom Wilhelmsen i 1965. Stiftelsen har hatt et tett samarbeid med BI helt siden 2005, inkludert etableringen av et gaveprofessorat på BI.

Hjemmeside

Gaveprofessorat ved senter for samvirkeforskning

Logoen til TINE
Logoen til TINE

TINE SA

Landets største produsent, distributør og eksportør av melk, ost og andre meieriprodukter, heleid av over 10 000 melkeprodusenter fordelt på 8500 gårdsbruk fra hele Norge. Er også en av samarbeidspartnerne til BI International Case Competition.

Hjemmeside

Logoen til Nortura
Logoen til Nortura

Nortura SA

Norges største merkevarehus innen kjøtt- og eggprodukter, heleid av norske bønder. Konsernet henter råvarer fra hele landet i sin produksjon og har fabrikkvirksomhet i 30 kommuner og fylker.

Hjemmeside

Gaveprofessorat i effektive byggeprosesser ved BI Senter for byggenæringen

Logoen til Statsbygg
Logoen til Statsbygg

Statsbygg

En statlig forvaltningsbedrift under Kommunal- og moderniseringsdepartementet som skal iverksette og gjennomføre Stortingets vedtatte politikk innen statlig bygge- og eiendomssektor. Deres hovedoppgave er å tilby kostnadseffektive og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter.

Hjemmeside

Logoen til OBOS
Logoen til OBOS

OBOS

Norges største boligbyggelag og boligforvalter, en av Nordens største boligbyggere og et samvirkeforetak som er eid av medlemmene.

Hjemmeside

Logoen til Norconsult
Logoen til Norconsult

Norconsult

Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedriftene i Norden. Deres tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur, og de er en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt.

Hjemmeside

Logoen til Backe
Logoen til Backe

Backe

Backe-konsernet ble etablert i 1946 og har i dag som forretningsidé å drive entreprenørvirksomhet, prosjektutvikling og eiendomsforvaltning.

Hjemmeside

Stipender

Logoen til A.Wilhelmsen Foundation
Logoen til A.Wilhelmsen Foundation

A.Wilhelmsen Foundation

En stiftelse med mål om å støtte det maritime miljøet og utdanning relatert til sektoren. Siden 2010 har stiftelsen hatt et eget stipendprogram på BI for internasjonale masterstudenter.

Hjemmeside

Partnere

Logoen til Construction City
Logoen til Construction City

Construction City

Innovasjonsklyngen skal være en drivkraft for samhandling og nye løsninger i bygg- anlegg- og eiendomsbransjen. Etablert i 2018 med OBOS, AF Gruppen og Betonmast som partnere. Samarbeidspartner til BI International Case Competition.

Hjemmeside

Logoen til RENAS
Logoen til RENAS

RENAS

En ideell organisasjon og landets ledende EE-returselskap, med 14 behandlingsanlegg og 100 innsamlere som ivaretar produsentansvaret til rundt 3000 produsenter og importører av EE-produkter. Samarbeidspartner til BI International Case Competition.

Hjemmeside

Øvrige samarbeidspartnere

Polyteknisk Forening

Polyteknisk Forening er uavhengig, tverrfaglig og ikke-kommersiell med 2000 private, bedrifts- og organisasjonsmedlemmer. Gjennom kompetansenettverk og partnerskap på tvers av sektorer tilrettelegger Polyteknisk Forening for digital og fysisk dialog om viktige temaer innen teknologi, samfunn og næringsliv.

Hjemmeside