-
Næringsliv og Alumni

Corporate Partner

Ønsker du å styrke din bedrifts relasjon til BIs studenter og faglige krefter? Vårt partnerprogram bygger bro mellom BI og næringslivet.

VÅRE PARTNERE

Wilhelmsen

Skipsreder_Tom_Wilhelmsens_Stiftelse_med_Flag_Logo_Sort_250px.pngSkipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse har siden 2005 finansiert et gaveprofessorat innen havbaserte næringer og har bidratt til å sementere det som et sentralt forskningsområde ved BI. Gaveprofessorat fra Wilhelmsen bidrar at BI kan fortsette å bygge et sterkt fagmiljø, og være en pådriver for forskning og utdanning.

Gjensidige 

Gjensidige_Main Logo_Print_black_150px.pngBIs Corporate partnerprogram bygger langsiktige og verdiskapende relasjoner mellom næringslivet og BI. Samarbeidet med Gjensidige er med på å skape relevans i våre programmer og sikrer støtte til BIs studentaktiviteter. Gjensidige vil fra 2024 tilby ett Corporate Scholarship på BI.

Oslo Business Forum

obf-logo-black_150px.pngKunnskap har aldri vært viktigere og Oslo Business Forum har etablert en viktig arena for kunnskapsdeling og forskningsformidling. BI er tilstede på konferansen og deltar aktivt med vår forskning der næringslivet møtes.

SHE Conference 

SHE_Logo_Black_200px.pngBI utdanner fremtidens ledere som skal skape et mer inkluderende og likeverdig samfunn, hvor menneskene står i sentrum. Som kunnskapspartner ønsker BI å bidra til at SHE Community oppnår sitt mål om å inspirere unge ledere og gjøre næringslivet rettferdig for alle.

Oslo Pride

Oslo Pride logo black.pngBIs sosiale påvirkning og relasjoner styrkes med partnerorganisasjoner som fokuserer på bærekraft, samfunnsansvar, lederskap og mangfold. BI samarbeider med Oslo Pride 2023 for å vise vår støtte til LHBTIQ+ miljøet og kampen for aksept, rettferdighet og like rettigheter.

Dagens Næringsliv

DN Logo small black_100px.pngGjennom vårt strategiske samarbeid over flere år har Dagens Næringsliv og BI skapt møteplasser mellom næringsliv og akademia på Arendalsuka. Som hovedsamarbeidspartner har vi knyttet forskning opp mot næringslivet og skapt relevante møteplasser. I anledning 80-års jubileet vil vi skape enda flere felles arenaer for å knytte forskning opp mot dagsaktuell tematikk.