Om BI

Akkreditering og rangering

Handelshøyskolen BI er den eneste handelshøyskolen i Norge som har de tre største internasjonale akkrediteringene.

Triple Crown

For en handelshøyskole med internasjonale ambisjoner er det særlig tre akkrediteringer som gjelder: Europeiske EQUIS (European Quality Improvement Systems), den amerikanske AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) og den britiske AMBA (The Association of MBAs).

Skoler som har alle tre kalles for "Triple Crown"-skoler, og disse stiller i en egen klasse blant handelshøyskoler internasjonalt. På verdensbasis har kun 1% av alle handelshøyskoler klart å oppnå trippel akkreditering. Hver akkreditering er et bevis på at BI utmerker seg på et nivå i verdensklassen.

Logo Tripple Crown akkreditering

Hva betyr akkrediteringene for deg?

Som student betyr trippel akkreditering at:

 • Ditt vitnemål fra BI vil ha tyngde i hele verden, og gjøre deg mer attraktiv for arbeidsgivere
 • Din utdanning holder en høy standard målt opp mot verdens beste handelshøyskoler, og er ettertraktet på arbeidsmarkedet
 • Foreleserne holder det høye nivået som kreves for å oppnå de tre største akkrediteringene
 • Tilbudet vi tilbyr ved siden av det akademiske holder verdensklasse.

Som arbeidsgiver betyr trippel akkreditering at:

 • De som går ut med et diplom fra BI har de ferdighetene din bedrift trenger
 • Innholdet i vår utdanning blir konstant oppdatert og står i henhold til forventningene til bedrifter i hele verden
 • Våre programmer holder en særs høy faglig kvalitet og har et internasjonalt perspektiv

Våre akkrediteringer

Våre akkrediteringer har blitt gitt til oss av de ledende akkrediteringsorganene i verden. Akkrediteringsorganene har en kontinuerlig oppfølging for å sikre at BI møter kravene for hver akkreditering til enhver tid.

 

Disse organene har gjort nøye vurderinger av BIs:

 • Programmer og læringsmiljø
 • Kvalitet på de ansatte
 • Internasjonalt arbeid
 • Evne til å vedlikeholde og forbedre vår høye standard

Rangeringer

BI oppnår gode plasseringer i de mest anerkjente rangeringene for handelshøyskoler, Financial Times Ranking og Eduniversals Top Business Schools Worldwide.

Rangering skiller seg fra akkreditering ved at institusjonen vurderes opp mot andre deltakere basert på et sett med måleindikatorer. Indikatorene knytter seg til karakteristika ved vårt utdanningsprogram og institusjon, samt våre tidligere studenter (alumni).

For deg som student betyr de høye rangeringene at:

 • Vitnemålet ditt gir tyngde i hele verden fordi BI har et internasjonalt godt omdømme
 • Din utdanning holder en høy standard, målt mot Europas beste handelshøyskoler
 • Foreleserne dine holder det høye nivået som kreves for å bli rangert høyt


For våre ansatte betyr de høye rangeringene at:

 • Kandidater fra BI har en internasjonalt anerkjent utdanning
 • Utdanningen fra BI holder en høy faglig kvalitet og har et internasjonalt perspektiv, målt mot handelshøyskoler i hele Europa
 • Innholdet i vår utdanning samsvarer med forventningene til bedriftene