-

NOKUT godkjenner BIs kvalitetsarbeid

28. oktober 2021

Det ble klart etter at NOKUT behandlet saken i et styremøte 27. oktober.

Allerede i juli konkluderte NOKUTs tilsynsrapport med at BI oppfyller alle krav i gjeldende lov og forskrifter. Basert på innstillingen fra den sakkyndige komiteen, samt BIs svar til komiteens vurderinger, fattet NOKUTs styre følgende vedtak denne uken: 

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Handelshøyskolen BI er tilfredsstillende: Alle krav i universitets- og høyskoleloven §§ 1-6 og 4-3 (4), studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2) og studietilsynsforskriften § 4-1 er oppfylt.  

Rektor Inge Jan Henjesand sier han er stolt over hvordan organisasjonen har engasjert seg i arbeidet med å utvikle, dokumentere og systematisere BIs kvalitetsarbeid helt siden august 2018, da et pilottilsyn avdekket flere mangler ved BIs kvalitetsarbeid. Henjesand roser også NOKUTs rolle i prosessen.  

– NOKUT-tilsynet har hjulpet oss på veien mot å etablere en kvalitetskultur som er mer transparent, mer involverende og mer forutsigbar for alle parter. NOKUTs vedtak gir oss god motivasjon til å fortsette å levere et utdanningstilbud som skal kjennetegnes av kvalitet i alle ledd, gjennom hele læringsbanen, sier Henjesand. 

De siste tre årene har prorektor for studier og programmer, Bendik Meling Samuelsen, hatt ansvaret for å revidere og videreutvikle et nytt studiekvalitetssystem på BI. Han er glad for at det systematiske arbeidet gir resultater og sier samarbeidet med NOKUT har fungert svært godt.  

– Kvalitetsarbeidet i en så stor og kompleks organisasjon som BI innebærer en del utfordringer som mindre institusjoner ikke møter på. I stedet for å sammenligne oss med hvordan andre er organisert, har NOKUT vist stor toleranse for vår egenart og vår måte å jobbe på. For oss er vedtaket fra NOKUT en solid anerkjennelse av flere års systematisk innsats, som vi er ydmyke og stolte av å motta, sier Samuelsen. 

Fakta:  

  • Den sakkyndige komiteen fra NOKUT har vurdert det systematiske kvalitetsarbeidet ved Handelshøyskolen BI basert på skriftlig dokumentasjon fra BI og besøk ved skolen 23.-25. mars 2021. BI mottok innstillingen 5. juli 2021.  
  • Komiteens medlemmer inkluderte Geir Egil Dahle Øien (NTNU), Monica Alterskjær Sundset (UiT), Tina Bering Keiding (Aarhus Universitet) og Kristin Aldrige (HINN). 
  • I den endelige tilsynsrapporten skriver administrerende direktør Kristin Vinje at NOKUT vil «takke alle ansatte og studenter ved Handelshøyskolen BI som har bidratt til komiteens arbeid gjennom å dokumentere kvalitetsarbeidet, delta på intervjuer og annet».  
     
    Kilde: NOKUT 
;
Du kan også se alle nyheter her.