-
Om BI

Studiekvalitetssystem

BIs Studiekvalitetssystem (PQS) bidrar til å sikre det systematiske arbeidet med utvikling, drift og evaluering av skolens programmer og kurs.

PQS inneholder verktøy og prosedyrer vi bruker i vårt kvalitetsarbeid for å sikre at BI leverer utdanning av høy kvalitet.

Det overordnede formålet med PQS er å:

  • Sikre at BI utvikler programmer av høy kvalitet og uteksaminerer studenter i tråd med våre strategiske ambisjoner.
  • Støtte oppunder BIs kjerneverdi om å bidra til studenters suksess og læringsreise.
  • Sikre åpenhet og involvering som engasjerer ansatte, studenter og eksterne interessenter til å bidra til kvalitetsarbeidet.

Hvis du vil vite mer om PQS, finner du en mer detaljert beskrivelse av BIs studiekvalitetssystem i PQS-beskrivelsen.

Eksterne programevalueringer

Studiekvalitet

Kontakt oss

Har du noen spørsmål vedrørende BIs Studiekvalitetssystem, ta kontakt på e-post: kari.a.sverre@bi.no.