-
Næringsliv og Alumni

Partnerforum

Partnerforum er et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI, Universitetet i Oslo og virksomheter i statlig forvaltning.

Formålet med samarbeidet

 • Å formidle kunnskap - å bidra til overføring av kunnskap mellom UiO, BI og de statlige partnerne.
 • Å utveksle kunnskap - å legge til rette for dialog og nettverksbygging mellom de statlige partnerne og aktuelle fagmiljøer.
 • Å utvikle kunnskap - bidra til kunnskapsoppbygging hos den enkelte partner.

Medlemskapet gir

 • Tilgang til en rekke faglige møteplasser
 • Kompetanseutvikling av egne ansatte
 • Anledning til å sette faglig agenda i forumet
 • Anledning til å holde innlegg fra egne ansatte
 • Formidling av partnerens erfaringer og utfordringer
 • Anledning for tilbakemelding, profilering eller spørre om råd
 • Erfaringsutveksling med annen statlig forvaltning og UiOs og BIs forskere

 

Partnerforum logo

 • Meld deg på vår abonnementsliste

  Ønsker du å stå på Partnerforums abonnementsliste og få løpende oppdateringer om våre arrangement?

  Kontakt oss på e-post: partnerforum@uio.no

 • Vi vil høre fra deg!

  Har du temainnspill, kommentarer til våre arrangementer, tips om ressurspersoner eller andre tilbakemeldinger?

  Send oss en tilbakemelding til partnerforum@uio.no

 • Kontakt Sekretariat BI

  Tlf: 464 10 070 eller e-post: camilla.b.greve@bi.no

 • Kontakt Sekretariat UiO

  Tlf: 22 84 40 83 eller e-post: partnerforum@uio.no