Næringsliv og Alumni

Partnerforum

Partnerforum er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og 20 partnere fra statlig forvaltning.

Formålene med samarbeidet

 • Formidle kunnskap
 • Bidra til overføring av kunnskap mellom UiO, BI og de statlige partnerne.
 • Utveksle kunnskap
 • Legge til rette for dialog og nettverksbygging mellom de statlige partnerne og aktuelle fagmiljøer.
 • Utvikle kunnskap
 • Bidra til kunnskapsoppbygging hos den enkelte partner. 

Medlemskapet gir

 • Tilgang til en rekke faglige møteplasser
 • Kompetanseutvikling av egne ansatte
 • Anledning til å sette faglig agenda i forumet
 • Anledning til å holde innlegg fra egne ansatte
 • Formidling av partnerens erfaringer og utfordringer
 • Anledning for tilbakemelding, profilering eller spørre om råd
 • Erfaringsutveksling med annen statlig forvaltning og UiOs og BIs forskere
Kontakt

Sekretariat BI

Tlf: 464 10 070 eller e-post: camilla.b.greve@bi.no

Kontakt

Sekretariat UiO

Tlf: 22 84 40 83 eller e-post: partnerforum@uio.no

Besøk

Partnerforums hjemmesider

Innspill og samarbeidspartnere

Tilbakemeldinger, ønsker om tema for arrangementer eller annet? Send oss en e-post, om du ønsker det, behandler vi henvendelsen anonymt. 

Vi vil høre fra deg

Innspill til Partnerforum

Har du temainnspill, kommentarer til våre arrangementer, tips om ressurspersoner eller andre tilbakemeldinger?

Send tilbakemelding
Meld deg på vår

Abonnements­liste

Ønsker du å stå på Partnerforums abonnementsliste og få løpende oppdateringer om våre arrangement?

Kontakt oss

Samarbeidspartnere

Partnerforum er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og 20 partnere fra statlig forvaltning. Disse partnerene er:

 

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV

Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for økonomistyring

Finansdepartementet

Oslo universitetssykehus

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskaps­departementet

Kommunal- og moderniserings­departementet

Klima- og miljø­departementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Universitetet i Oslo

Norges forskningsråd

Nærings- og fiskeridepartementet

Handelshøyskolen BI

Riksrevisjonen

Statens lånekasse for utdanning

Statens vegvesen - Vegdirektoratet

Utenriksdepartementet