Næringsliv og Alumni

Partnerforum

Partnerforum er et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI, Universitetet i Oslo og virksomheter i statlig forvaltning.

Formålet med samarbeidet

  • Å formidle kunnskap - å bidra til overføring av kunnskap mellom UiO, BI og de statlige partnerne.
  • Å utveksle kunnskap - å legge til rette for dialog og nettverksbygging mellom de statlige partnerne og aktuelle fagmiljøer.
  • Å utvikle kunnskap - bidra til kunnskapsoppbygging hos den enkelte partner.

 

MEDLEMSKAPET GIR

  • Tilgang til en rekke faglige møteplasser
  • Kompetanseutvikling av egne ansatte
  • Anledning til å sette faglig agenda i forumet
  • Anledning til å holde innlegg fra egne ansatte
  • Formidling av partnerens erfaringer og utfordringer
  • Anledning for tilbakemelding, profilering eller spørre om råd
  • Erfaringsutveksling med annen statlig forvaltning og UiOs og BIs forskere