-
Kurs for bedrifter og virksomheter

Knakk bærekraftskoden med kollektivt kompetanseløft

Konserndirektør i SpareBank1 SR-Bank, Nina Moi Edvardsen, leder bankens satsing på kompetanseheving.

Edvardsen har tatt utfordringen med å lede bankens satsing på bærekraft og kompetanseheving. Med ansvar for Folk, bærekraft og kommunikasjon, balanserer hun de ulike rollene for å sikre at banken og bankens kunder ikke bare tilpasser seg, men også driver endringene mot en mer bærekraftig fremtid. På veien fikk de hjelp fra BI med å kartlegge behov og utvikle kompetanseløp.

Styrker bærekraftkompetansen

– Vi startet med opplæring i bærekraft i 2020. Det var da vi startet med å risikovurdere kunder i bedriftsmarkedet med låneengasjement over 50 millioner kroner. Vi så også på risikofaktoren bærekraft i henhold til ESG kravene med fysisk risiko og overgangsrisiko.

- Rådgiverne i bedriftsmarkedet trengte opplæring i hvordan risikovurdere og ta dialogen med kundene. Vi innså at bærekraft er noe alle i vårt konsern må forholde seg til fremover og alle medarbeidere gikk gjennom et internt grunnkurs «Helt Grønn på bærekraft og klima».

Konserndirektør Nina Moi Edvardsen forteller at bankens ambisjon er å være kundens proaktive allierte gjennom det grønne skiftet, og legger til at banken også er der for kundene når det er krevende og blåser.

Kompetanse satt i system

I 2022 inviterer de BI til å utvikle egne kurs og programmer for å holde kompetansenivået på bærekraft i banken oppe. 

– Det vi gjorde med BI var å sette kompetanse på bærekraft i system. Vi utviklet blant annet kurs, læringsaktiviteter og trening gjennom casejobbing i grupper. Både for å bygge basiskunnskap, men også for å segmentere på hvem som må kunne litt, hvem som må kunne rådgivning og hvem som må være ekspert, forklarer konserndirektøren.

Blant det de har gjort sammen med BI, har særlig ett kurs hatt suksess: “Bærekraftig i finans”, skreddersydd for finansnæringen. Nå har tredje kull med ansatte i banken fullført det inngående kurset og formalisert utdanningen med en eksamen og studiepoeng! 

– Vi opplever at BI er flinke på dette, de er langt fremme. De har gode fagressurser og de utvikler kursporteføljen fortløpende for å dekke målgruppenes behov. Det er helt nødvendig fordi fagområdet og de regulatoriske kravene utvikler seg i et meget raskt tempo. Da trenger kursinnholdet å tilpasses det til de enhver tid gjeldende krav og reguleringer.

Kurset har gitt ansatte større forståelse av hva bærekraft i finans dreier seg om, og god kunnskap om nye tilnærminger til investeringer som faktisk er langsiktige, og som vil gi verdiskaping på sikt. 

– Det er ikke lett å gå gjennom slike omstillinger, og endringene i en bedrift kommer ikke fra en dag til en annen. Derfor sier vi at vi ønsker å være kundens allierte. Støtte opp under prosessen og hjelpe dem med å navigere, forteller Nina. 

Egen bærekraftfestival

I tillegg til kurs og programmer har banken klinket til med en hel uke med egen bærekraftfestival. Nå arrangeres festivalen for tredje år på rad. 

Bærekraftsfestivalen arrangeres for å sette ekstra fokus på integrering av bærekraft i alt banken gjør. På festivalen kommer politikere og eksterne foredragsholdere, og i tillegg til underholdning og kortreist mat har de ansatte mulighet til å reparere klær og delta på felles aktiviteter. 

Bærekraftsfestival


– Det blir veldig gøy! Vi ser virkelig effekten av å jobbe med kultur for å få bærekraft inn i arbeidshverdagen. Jeg tror det viktigste når det kommer til kompetanseheving, er å få det innøvd i det daglige arbeidet. Det må gjøres relevant, og du må forstå hvorfor dette betyr noe.

– Bærekraftsfestivalen er viktig fordi den gir små drypp med info og læring. Når man får strukturert kompetanseheving fra BI i kombinasjon med slike drypp, tror jeg læringen blir veldig god. Det gir også felles språk og forståelse. 

Har du råd til andre som vil øke kompetanse i sin virksomhet?

– Gjennom god samhandling med våre kunder lærer vi som bank veldig mye. De er også engasjerte og langt fremme innenfor det grønne skiftet. Bærekraft skal være integrert i alt vi gjør. Derfor må alle ansatte ha et aktivt og ansvarlig forhold til hvordan vi gjør dette. Etter at kompetansehevingen ble introdusert, så vi at bærekraft nettopp ble mer sentralt i alt vi gjorde, smiler Nina. 

–  Vi er veldig opptatt av å identifisere hva som skal til for å være kundens allierte i bærekraftskifte, og hva som skal til for å integrere bærekraft i alt vi gjør. Vi er nysgjerrige og jobber sammen med både kunder og kolleger for å nå målene vi har satt oss. Slik får vi det til.

– Men aller viktigst er å ha en realistisk tilnærming til målene man setter seg. Når det er stort tempo på endringer er det viktig å innse at man ikke løser alt på en gang. Noe er absolutte krav, og andre ting har man ikke mulighet til annet enn å gjøre så godt man kan. Jeg tror det må være oppfordringen min, avslutter Nina Moi Edvardsen i SpareBank1 SR-Bank. 

BI samarbeider med bedrifter om kompetanseheving på ulike nivåer

– Når store omstillinger skjer kan vi på BI gå i dialog med bedriftskundene for å finne ut hvilke kurs i vår åpne portefølje som dekker behovet, eller vi kan utvikle skreddersydde løsninger for akkurat denne kunden.

– I SR-bank's tilfelle fant vi et kurs som passet og den fjerde gruppen med SR-bank ansatte er nå i gang med å få oppdatert kunnskap på bla doble vesentlighetsanalyser og CSRD, forklarer Sigrid Tofte Røiri som jobber med forretningsutvikling og strategisk kompetanseutvikling for næringslivet på Handelshøyskolen BI.