-
Kompetanseutvikling for bedrifter og virksomheter | BI

Maritim sektor

Maritim næring i Norge står overfor en rekke utfordringer knyttet til digitalisering, grønn omstilling, mangfold og global konkurranse. For å sikre sin posisjon videre må næringen navigere smart og satse på kompetanseutvikling.

Samarbeid med BI – en nøkkel til å lykkes

Maritim næring og aktørene innen shipping, verft, utstyr- og tjenesteleverandører står overfor en omstilling som vil kreve betydelige investeringer i både mennesker og teknologi.

Innovasjon, nye arbeidsmetoder og strategier, implementering av nye forretningsmodeller og finansieringsløsninger er nødvendig for å lykkes med omstillingen. 

Et samarbeid med de ulike fagmiljøene ved BI kan være avgjørende for å oppnå det nødvendige kunnskapsløftet bransjen har behov for. 

For eksempel arbeider BI gjennom Center for Ocean Business med problemstillinger knyttet til endringer i forretningsmodeller i lys av det det grønne skiftet. Dette arbeidet er særlig relevant for næringen som skal oppnå nullutslipp innen 2050.

Hvilke fagområder legger vi vekt på?

Vi kan levere flere ferdige kurspakker, men vi kan også sette sammen et opplegg som passer til de behovene dere har. Da finner vi sammen ut hvilke fagområder vi bør inkludere, og hvilke deler av fagmiljøene vi bør trekke inn. 

Dette er noen av områdene vi tilbyr kurs og kompetanseheving innen:

 • Forretningsmodeller for det grønne skiftet og sirkulær økonomi
 • Samarbeid og partnerskap
 • Strategisk ledelse og strategi under usikkerhet
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Endringsledelse
 • Prosjektledelse
 • Organisasjon, team og kultur
 • Virksomhetsstyring
 • Bærekraftig finans
 • Digital transformasjon (strategi og gjennomføring)
 • Cybersikkerhet
 • Ledelse og etisk bruk av kunstig intelligens
 • Regulatorisk
 • Kommunikasjon og storytelling

Slik lager vi skreddersydde kurs og kompetanseprogram

Vi starter alltid med å kartlegge hva dere ønsker og hva virksomheten har mest behov for. Deretter identifiserer vi hvilke fagområder og faglige vi bør involvere. 

Ønsker du mer informasjon?

Ta personlig kontakt eller fyll ut dine ønsker i kontaktskjema.

Bilde av Yngve Fjell
Bilde av Yngve Fjell

Yngve Fjell

yngve.fjell@bi.no
Tlf: 951 24 597