-
Kompetanseutvikling for bedrifter og virksomheter | BI

Bygg, anlegg og eiendomsnæringen

Økt fokus på bærekraft, digitalisering og kompetente medarbeidere er viktige tema for byggenæringen. BI har et dyptgående innblikk i bransjens behov og tilbyr programmer og kurs som hjelper bedrifter å lykkes.

BI – en strategisk partner

Byggenæringen, med en omsetning på nær 700 milliarder kroner, utgjør en av Norges største næringer. Næringen står nå overfor en tid med betydelige utfordringer, preget av behovet for omstilling, digitalisering, innovative og bærekraftige løsninger.  

For å lykkes i tiden fremover vil det være avgjørende å ha en strategisk partner som kan tilby kompetanseutvikling og de nødvendige verktøyene bedriften trenger. 

BI har gjennom mange år samarbeidet med bygg og anlegg-næringen gjennom Senter for byggenæringen. Vårt fagmiljø jobber målrettet med aktører i næringen for å sikre at vår forskning og våre programmer er relevante og tilpasset byggenæringen. 

Hvilke fagområder legger vi vekt på?

Vi kan levere flere ferdige kurspakker, men vi kan også sette sammen et opplegg som passer til de behovene dere har. Da finner vi sammen ut hvilke fagområder vi bør inkludere, og hvilke deler av fagmiljøene vi bør trekke inn. 

Dette er noen av områdene vi tilbyr kurs og kompetanseheving innen:

 • Forretningsmodeller for det grønne skiftet og sirkulær økonomi
 • Digital transformasjon (strategi og gjennomføring)
 • Forhandlinger og forhandlingsteknikk
 • Samhandling med kunde og leverandører/value co-creation
 • Strategisk ledelse og strategi under usikkerhet
 • Oppkjøp og allianser
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Endringsledelse
 • Prosjektledelse
 • Organisasjon, team og kultur
 • Økonomi og virksomhetsstyring
 • Verdiskapingsmodeller
 • Cybersikkerhet
 • Ledelse og etisk bruk av kunstig intelligens
 • Kommunikasjon og storytelling

Slik lager vi skreddersydde kurs og kompetanseprogram

Vi starter alltid med å kartlegge hva dere ønsker og hva virksomheten har mest behov for. Deretter identifiserer vi hvilke fagområder og faglige vi bør involvere. 

Kompetanseløft

Lederutvikling i fokus for Veidekke

En ny gruppe med skandinaviske ledere fra Veidekke vil bruke det neste året på et skreddersydd topplederprogram hos Handelshøyskolen BI.

Ønsker du mer informasjon?

Ta personlig kontakt eller fyll ut dine ønsker i kontaktskjema.

Bilde av Yngve Fjell
Bilde av Yngve Fjell

Yngve Fjell

yngve.fjell@bi.no
Tlf: 951 24 597

Bilde av Sigrid Tofte Røiri
Bilde av Sigrid Tofte Røiri

Sigrid Tofte Røiri

sigrid.t.roiri@bi.no
Tlf: 982 34 874