-
Kompetanseutvikling for bedrifter og virksomheter | BI

Bygger kultur for omstilling og økt konkurransekraft

Boligbyggerlaget Usbl sender 40 nøkkelpersoner på videreutdanningskurs på Handelshøyskolen BI for å bygge kultur for omstilling og skape raskere implementering av bærekraftstiltak, som allerede er naturlig del av virksomheten.

Hele våren har de ansatte fått innsikt i metoder, verktøy og rammeverk som kan hjelpe konsernet å ta strategiske veivalg for bærekraftig omstilling og økt konkurransekraft.

– Vi har en strategi i Usbl hvor bærekraft er en integrert del. Nå tar vi neste skritt, ved å involvere 40 nøkkelpersoner sikrer vi eierskap og vilje til implementering samtidig vil eksamen som skal tas av alle skape konkrete tiltak på operasjonalisering av strategien vår, sier Hallvard Bratberg, Direktør Kommersiell Utvikling i selskapet.

Usbl har et bærekraftig formål i seg selv med å bygge og forvalte boliger. I tillegg har selskapet vært tidlig ute med å forplikte seg bærekraftige tiltak som strakstiltak fra Grønn Byggeallianse, redusere klimaavtrykk i boligproduksjon, og ikke minst hvordan boligene skal forvaltes i ettertid. Nå fokuserer Usbl blant annet på fossilfrie byggeplasser og jobber for å legge til rette for gode sosiale fellesområder og delingstjenester.

– Bærekraft har på ingen måte kommet overraskende på Usbl. Det er noe som ligger i DNAet vårt og som vi nå ønsker å ta videre. De fleste endringsinitiativ stopper imidlertid i implementeringsfasen. Det er der en av hovedutfordringene ligger. Det å bruke ressurser på å sende såpass mange på kurs på BI tror jeg vi øker mulighetene våre for å lykkes med endringene raskere, sier han.

Bilde av Hallvard Bratberg


Omforent rammeverk

Boligbyggelaget har som målsetning å bli en foretrukket partner innenfor omstilling, og er avhengig av at alle ansatte er innforstått med betydningen av det sånn at selskapet beveger seg i samme retning.

– Da er det viktig at det gjennomsyrer organisasjonen enda mer enn det har gjort tidligere. Da tror vi det er veldig lurt å ha et omforent rammeverk for det, sier Bratberg, som selv har tatt kurset tidligere og så store synergier videre for hvordan kurset kunne ha stor betydning for flere ansatte.

– Det formelle aspektet med kurset er også med på å bygge opp kunnskapsnivået til våre ansatte og gjør det det mer attraktivt å jobbe i Usbl, sier Bratberg.

Høyskolelektor Cecilie Staude ved institutt for markedsføring og fagansvarlig for kurset har jobbet med mange selskaper som har bærekraftstrategier og rapporteringsordninger på plass forankret i ledelsen, men som møter på problemer med å operasjonalisere ideene i organisasjonen og få med ansatte for å kunne nå målsetningene.

– Usbl er et glitrende eksempel på hvordan man bruker dette kurset for å skape den kulturen og forståelsen. Da får man raskere resultater. Det viser også forskningen, sier Staude.

Bilde av Cecilie Staude og en kvinner som står foran i et klasserom

ESG-spekter

Kurset har blitt gjennomført i samlinger der deltakerne gjennomgår mange temaer knyttet til hvordan økte krav til bærekraftig utvikling påvirker forretningsmodeller, strategi, innovasjon og kan styrke konkurransefortrinn og fremme vekst.

I tillegg har alle deltagerne skrevet eksamensoppgaver i hovedsak inn mot eget arbeidsområde og bærekraftsperspektivet i USBL. Oppgavene skal nå benyttes til videre diskusjon og inspirasjon i USBL.

– Vi har sett mye vilje og engasjement rundt bærekraft i vår organisasjon, men man kan fort glemme det kommersielle aspektet. Det blir ikke noe bærekraftig utvikling hvis det marginaliserer virksomheten. Så det å ha med det kommersielle aspektet har vært viktig for oss, sier Bratberg.