-
Kompetanseutvikling for bedrifter og virksomheter | BI

Finansnæringen

I dagens komplekse verden spiller finansnæringen en avgjørende rolle med sine finansielle, teknologiske og bærekraftige løsninger. Det er derfor essensielt å ha tilgang til en kompetent arbeidsstyrke og klokt lederskap.

Samarbeid – en nøkkel til å lykkes med bærekraftig transformasjon

Finansnæringen spiller en viktig rolle med sine finansielle, teknologiske og bærekraftige løsninger. Bransjen står overfor utfordringer som regulatoriske endringer, lederadferd, teknologiske fremskritt og endringer i kundenes preferanser.

Det vil være essensielt å ha tilgang til en kompetent arbeidsstyrke og klokt lederskap for å møte disse utfordringene. Et samarbeid med BI kan åpne dørene for felles prosjekter, utveksling av ideer og kompetanseutvikling. 

Finansnæringen og BI har lang erfaring med å samarbeide for å utvikle forskningsbasert og relevant kunnskap for bransjen. Sammen kan vi bidra til økt verdiskapning både for virksomheter og for samfunnet som helhet.

BI har i over 20 år hatt eget Advisory Council for the Finance Industry. Her samarbeider BI med sentrale aktører fra Bank og Forsikring og partene i arbeidslivet med å utvikle studietilbud og forskningsområder BI bør satse på. Arbeidet skal bidra til at BIs tilbud til finansnæringen er relevant og godt forankret i næringen.

Sammen med finansnæringen driver også BI to stiftelser som besitter kapital fra de tidligere bank- og forsikringsakademiene, Stiftelsen for Bank og Finansstudier og Stiftelsen Forsikringsakademiet. Her er det mulig å søke støtte til forsknings og utdanningsformål som er relevant for finansnæringen og BI. 

Hvilke fagområder legger vi vekt på?

Vi kan levere flere ferdige kurspakker, men vi kan også sette sammen et opplegg som passer til de behovene dere har. Da finner vi sammen ut hvilke fagområder vi bør inkludere, og hvilke deler av fagmiljøene vi bør trekke inn.

Dette er noen av områdene vi tilbyr kurs og kompetanseheving innen:

 • Ledelse og endringsledelse
 • Endringskapasitet 
 • Strategi og forretningsmodeller
 • Cybersikkerhet
 • Risikostyring
 • Prosjektledelse
 • Sirkulærøkonomi
 • Bærekraftig finans
 • Bærekraft i daglig drift (operativ)
 • Taksonomi og bærekrafts rapportering
 • Lov og rettspraksis for nytt regelverk og samarbeid
 • Kommunikasjon og retorikk
 • Kunstig intelligens i finans; teknologi, etikk, regulering og maskinlæring
 • HMS

 

Slik lager vi skreddersydde kurs og kompetanseprogram

Vi starter alltid med å kartlegge hva dere ønsker og hva virksomheten har mest behov for. Deretter identifiserer vi hvilke fagområder og faglige vi bør involvere. 

Ønsker du mer informasjon?

Ta personlig kontakt eller fyll ut dine ønsker i kontaktskjema.

Bilde av Katrine
Bilde av Katrine

Katrine Kirkebø

katrine.f.kirkebo@bi.no
Tlf: 464 10 671