-
Bank og forsikring

Stiftelsen for bank- og finansstudier

Planlegger du et forsknings- eller utredningsarbeid som er relevant for bank- og finansnæringen i Norge? Da kan du søke støtte fra Stiftelsen for bank- og finansstudier.

Stiftelsen er etablert av Handelshøyskolen BI. 

Stiftelsens formål er å fremme bank- og finansrelatert utdanning i Norge gjennom utdeling av fondsmidler. Det kan bevilges støtte til forsknings- og utredningsvirksomhet samt studiepoenggivende og ikke studiepoenggivende studier og kurs. Prosjektet må være direkte knyttet til bransjespesifikke temaer av betydning for bank- og finansnæringen.

Tiltak som kan finansieres av stiftelsen er:

  • Forskningsprosjekter og faglige utviklingsprosjekter som er relevante for bank- og finansnæringen
  • Pedagogiske tiltak, herunder styrking av den nettundervisning som kan tilbys bank- og finansnæringen
  • Undervisningsfaglig stilling i bank- og finansrelaterte emner
  • Stipend til doktorgradsstudenter innenfor bank- og finansrelaterte emner
  • Reisestipend

Tiltaket kan gjerne være spesifikt, men må ha generell nytteverdi for bank- og finansnæringen. Eksempel på aktuelle fokusområder er Outsourcing, Regulering EU, Digitalisering, Læringsmetoder.

Iht. stiftelsens retningslinjer stilles det krav om rapportering underveis, og ved avslutning av prosjektet.

Hvor stort er stipendet?
Det deles ut inntil kr 500.000 per år. Beløpet kan fordeles på flere søknader. 

Hvordan søke?
Send en beskrivelse av ditt prosjekt, med tilhørende budsjett til e-post: katrine.kirkebo@bi.no

Merk din e-post «Stipendsøknad Bank». Søknadsfrist er 15. april og 15. oktober, årlig.

Kontakt oss for mer informasjon:
Katrine Kirkebø, daglig leder Stiftelsen for bank- og finansstudier
Telefon: 464 10 671
E-post: katrine.kirkebo@bi.no