-
Bank og forsikring

Støtte til utviklingsarbeid i forsikringsnæringen

Planlegger du et forsknings- eller utredningsarbeid som er relevant for forsikringsnæringen i Norge? Da kan du søke støtte fra Stiftelsen Forsikringsakademiet.

Stiftelsen Forsikringsakademiet er etablert av Handelshøyskolen BI i samarbeid med aktører i forsikringsbransjen, og gir tilskudd til prosjekter som fremmer relevant forskning og utvikling i næringen. 

Hvem kan søke?

Søker kan være enkeltpersoner, virksomheter, utdannings- og forskningsinstitusjoner eller interesse-/medlemsorganisasjoner. Tilskudd kan gis som delfinansiering.

Hva kan man søke støtte til?

  • Forskningsprosjekter og faglige utviklingsprosjekter
  • Faglige stillinger
  • Doktorgradsstudier
  • Utvikling og delfinansiering av studietilbud
  • Pedagogiske tiltak, som utvikling av lærebøker og bruk av IKT i undervisningen

Tiltaket kan gjerne være spesifikt, men må ha generell nytteverdi for forsikringsnæringen.

Stiftelsen deler også ut et reisestipend.

Hvor stort er støttebeløpet?

Det deles ut inntil kr 300.000 per år.

Søknadsfrist og behandling av søknaden

Det skal benyttes et eget søknadsskjema. Søknadsskjemaet sendes til stiftelsens administrasjon ved Katrine.F.Kirkebo@bi.no. Merk e-posten med "Stipendsøknad Forsikringsakademiet".

Stiftelsens styre behandler søknader og fatter vedtak om støtte to ganger i året. Søknadsfristene er 1. februar og 1. september.

Underveis- og sluttrapportering

Stønadsmottaker forplikter seg til å levere underveis- og sluttrapportering til stiftelsens styre i henhold til egne retningslinjer.

Kontakt oss for mer informasjon:
Katrine Kirkebø, daglig leder Stiftelsen Forsikringsakademiet
Telefon: 464 10 671
E-post: Katrine.F.Kirkebo@bi.no

Stiftelsen Forsikringsakademiet Org nr. 964 358 184