Bank og forsikring

Støtte til utviklingsarbeid i forsikringsnæringen

Planlegger du et forsknings- eller utredningsarbeid som er relevant for forsikringsnæringen i Norge? Da kan du søke støtte fra Stiftelsen Forsikringsakademiet.

Stiftelsen er etablert av Handelshøyskolen BI i samarbeid med aktører i forsikringsbransjen, og gir tilskudd til prosjekter som fremmer relevant forskning og utvikling i næringen. 

 

Hvem kan søke?

Tiltak som kan finansieres av fondet er f.eks:

  • Forskningsprosjekter og faglige utviklingsprosjekter
  • Faglige stillinger
  • Doktorgradsstudier
  • Utvikling og delfinansiering av studietilbud
  • Pedagogiske tiltak, som utvikling av lærebøker og bruk av IKT i undervisningen
  • Reisestipend

Tiltaket kan gjerne være spesifikt, men må ha generell nytteverdi for forsikringsnæringen.

 

Hvor stort er stipendet?

Det deles ut inntil kr 300.000 per år. Beløpet kan fordeles på flere søknader. 

 

Hvordan søke?

Send en beskrivelse av ditt prosjekt, med tilhørende budsjett til: Katrine.F.Kirkebo@bi.no

Merk din e-post «Stipendsøknad». Søknadsfrist: 1. februar og 1. september, årlig.

Kontakt oss for mer informasjon:
Katrine Kirkebø, daglig leder Stiftelsen Forsikringsakademiet
Telefon: 464 10 671
E-post: Katrine.F.Kirkebo@bi.no