Bank og forsikring

Reisestipend fra Stiftelsen Forsikrings­akademiet

Ønsker du å sette deg inn i, og belyse viktige problemstillinger og utfordringer næringen står overfor på tvers av landegrenser? Da har du muligheten for å søke et reisestipend fra Stiftelsen Forsikringsakademiet.

Stiftelsen er etablert av Handelshøyskolen BI i samarbeid med aktører i forsikringsbransjen og gir tilskudd til prosjekter som fremmer relevant forskning og utvikling i næringen.

Globaliseringen i forsikringsmarkedene er omfattende. Stiftelsen ønsker å bidra til at dyktige medarbeidere i forsikringsnæringen, som ønsker å sette seg inn i og belyse viktige problemstillinger og utfordringer næringen står overfor på tvers av landegrenser, får mulighet til å søke et reisestipend.

Hvor stort er stipendet?

Fra og med 2017 utlyser Stiftelsen inntil 2 reisestipender a kr 20 000 hvert år. Reisestipendet gir anledning til faglig utvikling og nettverksbygging. Utbytte fra studieoppholdet leveres i form av en minimum 15 siders rapport som vil kunne bli offentliggjort. Den enkelte velger selv tema og reisemål. Det gis anledning til at to personer søker sammen for å reise og rapportere i fellesskap.

Hvem kan søke?

Alle innen norsk forsikringsnæring kan søke stipendet.

Hvordan søke?

Send en beskrivelse av din bakgrunn og ditt prosjekt med tilhørende budsjett til Katrine.F.Kirkebo@bi.no Merk din e-post «Stipendsøknad».

Søknadsfrist: 1. februar og 1. september, årlig.

Kontakt oss for mer informasjon:
Katrine Kirkebø, daglig leder Stiftelsen Forsikringsakademiet
Telefon: 464 10 671
E-post: Katrine.F.Kirkebo@bi.no