-
Executive - videreutdanning

Helseledelse – deltidsstudier

Handelshøyskolen BI har i 10 år utviklet programmer for ledere innen helse- og omsorgssektoren. Programmene har som formål å utdanne kompetente ledere som vil håndtere sektorens behov for endring, utvikling, innovasjon og samhandling.

Masternivå

Ledelse av tjenesteutvikling 30 studiepoeng

 • Et av programmene i Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten
 • Studieavgiften dekkes av Helsedirektoratet
 • Målgruppe: ledere med personal og økonomiansvar i kommunale helse- og omsorgstjenester og fylkeskommunale tannhelsetjenester
 • Kan inngå i graden Executive Master of Management
 • Gjennomføres over to semestre. Oppstart Oslo høst

Les mer om Ledelse av tjenesteutvikling.

Nasjonalt topplederprogram for kommune- og spesialisthelsetjenesten 30 studiepoeng

Les mer om Nasjonalt topplederprogram for kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Helseledelse 30 studiepoeng

 • Et av programmene i Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten
 • Studieavgiften dekkes av Helsedirektoratet
 • Målgruppe: ledere med personal og økonomiansvar i kommunale helse- og omsorgstjenester og fylkeskommunale tannhelsetjenester
 • Kan inngå i graden Executive Master of Management
 • Gjennomføres over to semestre. Oppstart Oslo og Stavanger høst 

Les mer om Helseledelse.

Lederkurs for allmennleger 5 studiepoeng

 • Digitalt lederkurs for leger i fastlegeordningen
 • Godkjent av Legeforeningen
 • Gir 30 emnekurspoeng og 30 valgfrie poeng
 • Studieavgiften dekkes av Helsedirektoratet
 • Gjennomføres over ett semester. Oppstart vår og høst 


Les mer om Lederkurs for allmennleger.

Bachelornivå

Helseledelse, kvalitet og utvikling 30 studiepoeng

 • Designet for å gi deg perspektiver, kunnskap og verktøyene du trenger for å kunne utøve ledelse, bidra til kvalitetsarbeid, utvikling og innovasjon i helsetjenesten.
 • Kan inngå i graden Bachelor of Management
 • Gjennomføres over 2 semester og består av fem hovedtemaer.
 • Oppstart hver høst

Helseledelse, kvalitet og utvikling.

Andre lederprogrammer

Tannlegeforeningens lederkurs for tannleger i offentlig og privat sektor

 • Skreddersydd for deg som tannlege og hvordan du som leder kan bidra til gode, lønnsomme og effektive arbeidsplasser
 • Lederkurset er utviklet i samarbeid med Den norske tannlegeforeningen
 • Passer både for deg som er leder og deg som vil bli leder, både i privat og offentlig sektor
 • Kurset gir godkjenning av 30 timer i NTFs etterutdanningssystem
 • Gjennomføres over 2 moduler à 2 dager

Les mer om Lederkurs for tannleger.

Handelshøyskolen BI tilbyr også andre kurs og programmer som kan være relevant for deg som jobber i helsesektoren. Under finner du en oversikt over tilbudet.

Velg om du ønsker fordypning på masternivå, grunnleggende innføring på bachelornivå eller faglig kompetansefyll uten studiepoeng.

Les mer om hele tilbudet til BI Executive her.

Senter for helseledelse

Senter for helseledelse er et tverrfaglig forskningssenter som skal utvikle gode arenaer for samhandling med sektoren, og bidra til utvikling av gode og relevante forsknings- og utdanningsprogram.

Ønsker du mer informasjon?

Er du en nåværende eller kommende student og har spørsmål om ditt studie; ta kontakt med info@bi.no

Ønsker du informasjon på vegne av din virksomhet eller en større gruppe; fyll ut virksomhetens ønsker i kontaktskjema eller ta personlig kontakt. 

Aleksander Tysseng
Aleksander Tysseng

Aleksander Tysseng

aleksander.tysseng@bi.no 
Tlf: 932 49 570

"Forskning om og undervisning innen helseledelse er et høyt prioritert område for BI. For oss er det helt avgjørende at programmene våre er forskningsbasert og praktisk rettet. Det du møter i klasserommet må ha en umiddelbar relevans og verdi ute i arbeidslivet."

Karen Spens, Rektor Handelshøyskolen BI