-
Executive - videreutdanning

Helseledelse på BI

Handelshøyskolen BI har i 10 år utviklet programmer for ledere innen helse- og omsorgssektoren. Programmene har som formål å utdanne handlekraftige og kompetente ledere, hvor du bygger kompetanse for å håndtere sektorens behov for endring, utvikling, innovasjon og samhandling.

MASTERNIVÅ

LEDELSE AV TJENESTEUTVIKLING 30 studiepoeng NYHET!

 • Et av programmene i Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten
 • Studieavgiften dekkes av Helsedirektoratet
 • Målgruppe: ledere med personal og økonomiansvar i kommunale helse- og omsorgstjenester og fylkeskommunale tannhelsetjenester
 • Kan inngå i graden Executive Master of Management
 • Gjennomføres over to semestre. Oppstart Oslo høst 2023

Les mer om Ledelse av tjenesteutvikling.

NASJONALT TOPPLEDER­PROGRAM FOR KOMMUNE- OG SPESIALIST­HELSETJENESTEN 30 studiepoeng

Les mer om Nasjonalt topplederprogram for kommune- og spesialisthelsetjenesten.

HELSELEDELSE 30 studiepoeng

 • Et av programmene i Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten
 • Studieavgiften dekkes av Helsedirektoratet
 • Målgruppe: ledere med personal og økonomiansvar i kommunale helse- og omsorgstjenester og fylkeskommunale tannhelsetjenester
 • Kan inngå i graden Executive Master of Management
 • Gjennomføres over to semestre. Oppstart Oslo og Stavanger høst 2023


Les mer om Helseledelse.

LEDERKURS FOR ALLMENNLEGER 5 studiepoeng

 • Digitalt lederkurs for leger i fastlegeordningen
 • Godkjent av Legeforeningen
 • Gir 30 emnekurspoeng og 30 valgfrie poeng
 • Studieavgiften dekkes av Helsedirektoratet
 • Gjennomføres over ett semester. Oppstart vår og høst 2023


Les mer om Lederkurs for allmennleger.

"Forskning om og undervisning innen helseledelse er et høyt prioritert område for BI. For oss er det helt avgjørende at programmene våre er forskningsbasert og praktisk rettet. Det du møter i klasserommet må ha en umiddelbar relevans og verdi ute i arbeidslivet."

Karen Spens, Rektor Handelshøyskolen BI

BACHELORNIVÅ

GRUNNSTUDIET FERDIGHETER I HELSELEDELSE 30 studiepoeng

 • Erfaringsbasert bachelorprogram for deg som jobber i helsesektoren
 • Utviklet for deg som ønsker å kvalifisere til lederstillinger
 • Kan inngå i graden Bachelor of Management
 • Gjennomføres over 2 semester
 • Oppstart hver høst

Les mer om Ferdigheter i helseledelse.

ÅRSENHET I HELSELEDELSE 60 studiepoeng

Hvis du har gjennomført begge programmene (Ferdigheter i helseledelse og Innovasjon og organisering i helsetjenesten) har du en Årsenhet i helseledelse.

Les mer om Årsenhet i helseledelse.


 

INNVOVASJON OG ORGANISERING I HELSETJENESTEN 30 studiepoeng

 • Lær hva som skal til for å gjennomføre innovasjon og forbedringsarbeid og hvordan du praktisk legger til rette for å få det til
 • Kvalifiserer deg for nye, utfordrende lederoppgaver i helsevesenet
 • Kan inngå i graden Bachelor of Management
 • Gjennomføres over 2 semester
 • Oppstart hver høst

Les mer om innovasjon og ferdigheter i helseledelse.

ANDRE LEDERPROGRAMMER

TANNLEGEFORENINGENS LEDERKURS FOR TANNLEGER I OFFENTLIG OG PRIVAT SEKTOR

 • Skreddersydd for deg som tannlege og hvordan du som leder kan bidra til gode, lønnsomme og effektive arbeidsplasser
 • Lederkurset er utviklet i samarbeid med Den norske tannlegeforeningen
 • Passer både for deg som er leder og deg som vil bli leder, både i privat og offentlig sektor
 • Kurset gir godkjenning av 30 timer i NTFs etterutdanningssystem
 • Gjennomføres over 2 moduler à 2 dager

Les mer om Lederkurs for tannleger.

Handelshøyskolen BI tilbyr også andre kurs og programmer som kan være relevant for deg som jobber i helsesektoren. Under finner du en oversikt over tilbudet.

Velg om du ønsker fordypning på masternivå, grunnleggende innføring på bachelornivå eller faglig kompetansefyll uten studiepoeng.

Les mer om hele tilbudet til BI Executive her.

Senter for helseledelse

Senter for helseledelse er et tverrfaglig forskningssenter som skal utvikle gode arenaer for samhandling med sektoren, og bidra til utvikling av gode og relevante forsknings- og utdanningsprogram.