-
Kurs bachelornivå

Helseledelse, kvalitet og utvikling

Fordypningen Helseledelse, kvalitet og utvikling gjennomføres over to semestre og består av fem hovedtemaer.

Hva lærer du om i fordypningen Helseledelse, kvalitet og utvikling?

Denne fordypningen handler om utvikling av mennesker, organisasjoner og tjenester med bevisstgjøring av hva som må til for å ivareta brukerorientering og kvalitet, forbedringsarbeid og innovasjon. Det stilles store krav til ledere og medarbeidere i helsektoren for å løse utfordringer og sikre  høy kvalitet i tjenestene. Dilemmaer oppstår i presset mellom krav til effektivitet og ivaretagelse av medarbeidere og tjenestene som skal utføres.

Fordypningen Helseledelse, kvalitet og utvikling på 30 studiepoeng gjennomføres over to semestre og består av fem hovedtemaer. Til sammen gir dette deg perspektiver, kunnskap og verktøyene du trenger for å kunne utøve ledelse, bidra til kvalitetsarbeid, utvikling og innovasjon i helsetjenesten.

Undervisningsformen er variert med vekt på å koble teori og praksis gjennom eksempler, case og erfaringsutveksling. På den måten blir også medstudentene dine en viktig kilde til læring, og som bidrar til å øke læringsutbyttet du tar med deg ut i praksis.  

Denne fordypningen er på 30 studiepoeng. Undervisningen foregår på fysiske samlinger på BI i kombinasjon med aktiviteter og fagstoff på BIs digitale læringsplattform. Samlingene er på dagtid (hele dager). Se timeplanen for flere detaljer.

Du må også beregne tid til selvstudium, arbeid med øvingsoppgaver, ev. gruppearbeid og eksamen.  
 
Fordypningen kan inngå i graden Bachelor of Management. 

Hvem passer fordypningen for?

Fordypningen Helseledelse, kvalitet og utvikling passer for både faglige og administrative ledere og for deg som ønsker å kvalifisere deg for en lederrolle – enten klinisk eller administrativ.

Du kan gjerne ha helsefaglig utdanning, men det er ikke en forutsetning.

Fordypningen passer også for deg med en annen bakgrunn, og som har eller ønsker en rolle knyttet til ledelse, utvikling og innovasjon i helsetjenesten.  

Temaer som inngår i fordypningen

 • Ledelse i helsetjenesten 
  Hva er spesielt med ledelse i helsetjenesten og hvor viktig er betydningen av tillit mellom leder og medarbeidere? Du får kunnskap om hvordan motivasjon kan skapes gjennom psykologisk trygghet, mestringstro og innsikt. Hvorfor er dette er helt nødvendige mekanismer for å få til utvikling og endring? 
 • Organisering og kulturer 
  Vi tar for oss ulike former for organisering for å møte kravet til både effektivitet og innovasjon. Du lærer også om ulike organisasjonskulturer internt i samme virksomhet - hvordan oppstår de og hvordan få til best mulig samhandling?  
 • Utvikling og innovasjon  
  Hva er innovasjon og hva er forskjellen på innovasjon, endring og utvikling? Du lærer om hvorfor innovasjon er viktig i helsesektoren, om innovasjonsprosessen fra kreativitet til implementering og om lederes og medarbeideres sentrale rolle i denne prosessen.  
 • Kvalitet i helsesektoren 
  Hva er kvalitet og hvordan måles kvalitet i helsesektoren? Du lærer om hvordan kvalitetsarbeidet kan organiseres og ledes, og om avvikskultur og pasient-/brukermedvirkning. Vi tar også for oss hvordan du kan møte dilemmaer som kan oppstå i skjæringspunktet mellom krav til kvalitet og krav til effektivitet.  
 • Innføring i helseøkonomi og lovgivning 
  For å ha en lederrolle i helsesektoren er det nødvendig med en grunnleggende innsikt i hvordan styringsstrukturen ser ut, hva som er de viktigste lovene og forskriftene og hvordan helsesektoren er finansiert. 

Du søker på fordypingen ved å klikke på Søk nå knappen. 

Praktisk informasjon

Forelesere

Tord Fagerheim Mortensen
Tord Fagerheim Mortensen

Tord Fagerheim Mortensen

Tord F. Mortensen er psykolog og er tilknyttet Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon innen utvalgte Executive-programmer, spesielt temaer som går på lederutvikling og arbeid i profesjonsbaserte virksomheter.

Profilbilde av Nils-Otto Ørjasæter
Profilbilde av Nils-Otto Ørjasæter

Nils-Otto Ørjasæter, Førstelektor ved Institutt for strategi og entreprenørskap.

Profilbilde av Kristin Woll
Profilbilde av Kristin Woll

Kristin Woll, Høyskolelektor II ved Institutt for strategi og entreprenørskap

Bilde av Kari Jorunn Kværner
Bilde av Kari Jorunn Kværner

Kari J. Kværner er utdannet øre-nese-hals lege og har doktorgrad innenfor genetisk epidemiologi. Hun er i dag senterdirektør for forsknings- og innovasjonssenteret C3 Senter for fremtidig helse ved Oslo universitetssykehus, og professor i helseinnovasjon ved Handelshøyskolen BI.

Timeplan

Gjennomføring Oslo: høst 2024/vår 2025

1. samling:  02.09 - 04.09
Webinar: 03.10 og 18.10
3. samling:  18.11 - 20.11
4. samling: 20.01 - 22.01 2025
Webinar: 21.02 og 14.03
6. samling: 05.05 - 07.05

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.