-
BI Executive - videreutdanning

Programmer for offentlig sektor og utvalgte bransjer

Handelshøyskolen BI tilbyr en rekke bransje- og sektortilpassede kurs og programmer.

Kursoversikt

Programmene kan tas enkeltvis eller som en del av en bachelor- eller mastergrad. Du kan lese mer om hvordan du setter sammen din grad under. 

Helseledelse

Kurs på masternivå:


Bachelorprogrammer:


Les mer om Helseledelse her.

Skole- og barnehageledelse:

Kurs på masternivå:


Les mer om skole- og barnehageledelse her.

Sikkerhetsledelse og kulturforståelse

Kurs på masternivå:

Les mer om Executive Master of Management med spesialisering i sikkerhetsledelse og kulturforståelse her.

 

Bachelorprogram:

Skatte- og avgiftsrett

Kurs på masternivå:


Les mer om Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett her.