Masterprogram skatt

Skatteprosess

Programmet vil gi deg detaljert innsikt i saksbehandling i skatte- og avgiftsforvaltningen.

Hvorfor skatteprosess?

Temaer som behandles er blant annet opplysningsplikt, kontrolltiltak, endringer og sanksjoner. Du vil videre få inngående kunnskap rundt regler om klage og endring av ligning, domstolenes prøvelsesadgang, samt bruk av kontrolltiltak og tvangsmidler. Hvilke rettigheter og forpliktelser som følger av Den europeiske menneskerettskonvensjon og øvrige folkerettslige traktater innenfor norsk skatteforvaltning, er et sentralt tema og blir følgelig behandlet.

EMNEOVERSIKT

 • Anvendelsesområde forvaltningslov og skatteforvaltningsplaner i skatte- og avgiftssaker
 • Forskjellen mellom lignings-, merverdiavgifts-, og folketrygdavgiftssaker
 • Gangen i en skatte- og avgiftssak
 • Selvangivelses- og oppgaveplikt
 • Bokettersyn
 • Taushetsplikt, personvern og ”hemmelige bevis”
 • Fremskaffelse av bevismateriale
 • Opplysninger fra andre land - skatteavtaler
 • Tilleggsskatt og tilleggsavgift
 • Domstolsprøvelse
 • Ekstraordinære innfordringsskritt
 • Medvirkeransvar
 • Begrensninger – EMK og FNs konvensjoner
Foreleser

Eivind Furuseth

Furuseth ivaretar det faglige innholdet i graden. Han har erfaring fra Sentralskattekontoret for storbedrifter og KPMG Law advokatfirma.

Kontakt oss

Har du spørsmål knyttet til Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett, ta gjerne kontakt med oss:

Hege Engholm Sagen
Studiekoordinator
Tlf: 906 13 721
E-post: hege.e.sagen@bi.no

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 01. februar 2017

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2017
1. samling: 01.02. - 03.02.
2. samling: 08.03. - 10.03.
3. samling: 26.04. - 28.04.

Eksamensdato:
Skriftlig eksamen: 09.06.17.
Innlevering av prosjektoppgave: 22.05.17.

Eksamensform

Fire timers skriftlig eksamen, samt en prosjektoppgave som kan skrives enkeltvis eller i grupper på to personer.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Når kan jeg søke?