Kurs masternivå

Skatteprosess

Programmet vil gi deg detaljert innsikt i saksbehandling i skatte- og avgiftsforvaltningen.

Hvorfor skatteprosess?

Temaer som behandles er blant annet opplysningsplikt, kontrolltiltak, endringer og sanksjoner. Du vil videre få inngående kunnskap rundt regler om klage og endring av ligning, domstolenes prøvelsesadgang, samt bruk av kontrolltiltak og tvangsmidler. Hvilke rettigheter og forpliktelser som følger av Den europeiske menneskerettskonvensjon og øvrige folkerettslige traktater innenfor norsk skatteforvaltning, er et sentralt tema og blir følgelig behandlet.

EMNEOVERSIKT

 • Anvendelsesområde forvaltningslov og skatteforvaltningsplaner i skatte- og avgiftssaker
 • Forskjellen mellom lignings-, merverdiavgifts-, og folketrygdavgiftssaker
 • Gangen i en skatte- og avgiftssak
 • Selvangivelses- og oppgaveplikt
 • Bokettersyn
 • Taushetsplikt, personvern og ”hemmelige bevis”
 • Fremskaffelse av bevismateriale
 • Opplysninger fra andre land - skatteavtaler
 • Tilleggsskatt og tilleggsavgift
 • Domstolsprøvelse
 • Ekstraordinære innfordringsskritt
 • Medvirkeransvar
 • Begrensninger – EMK og FNs konvensjoner

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres kurs til våren?

Gjennomføringen av vårens kurs og programmer tilpasses hele tiden gjeldende smittevernanbefalinger fra myndighetene. Når det er nødvendig, vil undervisningsaktiviteter gjennomføres digitalt.

Timeplan

Oslo: Datoer kommer