Kurs masternivå

Skatteprosess

Programmet vil gi deg detaljert innsikt i saksbehandling i skatte- og avgiftsforvaltningen.

Hvorfor skatteprosess?

Temaer som behandles er blant annet opplysningsplikt, kontrolltiltak, endringer og sanksjoner. Du vil videre få inngående kunnskap rundt regler om klage og endring av ligning, domstolenes prøvelsesadgang, samt bruk av kontrolltiltak og tvangsmidler. Hvilke rettigheter og forpliktelser som følger av Den europeiske menneskerettskonvensjon og øvrige folkerettslige traktater innenfor norsk skatteforvaltning, er et sentralt tema og blir følgelig behandlet.

EMNEOVERSIKT

 • Anvendelsesområde forvaltningslov og skatteforvaltningsplaner i skatte- og avgiftssaker
 • Forskjellen mellom lignings-, merverdiavgifts-, og folketrygdavgiftssaker
 • Gangen i en skatte- og avgiftssak
 • Selvangivelses- og oppgaveplikt
 • Bokettersyn
 • Taushetsplikt, personvern og ”hemmelige bevis”
 • Fremskaffelse av bevismateriale
 • Opplysninger fra andre land - skatteavtaler
 • Tilleggsskatt og tilleggsavgift
 • Domstolsprøvelse
 • Ekstraordinære innfordringsskritt
 • Medvirkeransvar
 • Begrensninger – EMK og FNs konvensjoner

Praktisk informasjon

Foreleser

Eivind Furuseth

Furuseth ivaretar det faglige innholdet i graden. Han har erfaring fra Sentralskattekontoret for storbedrifter og KPMG Law advokatfirma.

Kontakt oss

Har du spørsmål knyttet til Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett, ta gjerne kontakt med oss:

Mette Winger Eide
Koordinator
E-post: mette.w.eide@bi.no
Telefon: +47 46410551

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2020

1. samling: 29. – 31. januar
2. samling: 04. – 06. mars 
3. samling: 25. – 27. mars 

Innlevering prosjektoppgave: Torsdag 7. mai 2020
Skriftlig eksamen: Onsdag 27. mai 2020

 

 

Søk nå