-
Kurs masternivå

Ledelse av læring og endring I

Dette programmet lærer deg hva ledelse innebærer av muligheter og utfordringer, og hvordan rollen som klasseleder best kan utformes. Programmet gjennomføres regionalt og bestilles av kommuner i Norge.

Hvorfor Ledelse av læring og endring I?

Skoler må arbeide på nye og innovative måter, og flere ressurser og krefter må bidra til utvikling og endring, også lærerne. Derfor må du som lærer trenes i ledelse. Ledelsesdimensjon vil i fremtiden bli mer fremtredende i alle oppgaver lærere utfører på skolen, både de oppgaver de tradisjonelt ivaretar som lærere, men også ved at det utformes nye roller og oppgaver hvor lærerne utøver ledelse.

Dette programmet spenner over en lang rekke lederroller som er relevante for lærere, fra ivaretakelse av lederrollen i klasserommet, til ledelse av kollegaer i felles kollegiale anstrengelser for å lage en bedre skole. I løpet av programmet lærer du derfor mer om temaer som klasseledelse, profesjonelle læringsfellesskap, lærende ledelse og læringsmiljø.

Målgruppen er lærere og mellomledere som har ambisjoner om å ta lederansvar og øke til ledelseskapasitet.

Emneoversikt:

  • Skoleeffektivitet og ledelse på egen skole
  • Skoleledelse i teori og praksis og lærende ledelse
  • Hva måler nasjonale prøver og kompetansetester
  • Mål, resultatmåling og resultatoppfølging i skolen
  • Profesjonelle læringsfellesskap og læringsmiljø
  • Pedagogisk analyse og evidensbasert ledelse
  • Ledelse av menneskelige ressurser (HRM)
  • Motivasjon og klasseledelse
  • Personlighet og selvledelse

Hvem passer programmet for?

Dette programmet er relevant for deg som vil utvikle egen lederkompetanse, bidra til å forbedre elevenes læring og de som enten allerede har, eller ønsker, mer administrative oppgaver og ansvar.

Programmet gjennomføres regionalt og bestilles av kommuner i Norge

Praktisk informasjon

Forelesere

Lars Asle Einarsen
Lars Asle Einarsen

Lars Asle Einarsen er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. I 2015 etablerte Einarsen selskapene WorkPlaceDevelopers AS (arbeidsmiljøkartlegging og utvikling), og NordicPsychologyServices AS (leder- og organisasjonsutvikling).

Han foreleser innen ferdighetstrening, personlighet og ledelse.

Irene Grastveit
Irene Grastveit

Irene Grastveit

Irene Grastveit er fagansvarlig i dette programmet. Hun har vært knyttet til BI som foreleser siden 1992 – både som deltidsansatt med undervisning for fulltidsstudenter, og på etter- og videreutdanning. I dag har hun en fast stilling som høyskolelektor på BI. 

Ann-Margareth Gustavsen image
Ann-Margareth Gustavsen image

Ann-Margareth Gustavsen er førsteamanuensis II ved institutt for kommunikasjon og kultur, på Handelshøyskolen BI. Hun foreleser i temaet læringsmiljø og pedagogisk analyse.