-
Kurs masternivå

Ledelse av læring og endring I

Dette programmet lærer deg hva ledelse innebærer av muligheter og utfordringer, hvorfor ledelse i skolen er viktig og hvordan rollen som klasseleder best kan utformes. Programmet er utviklet og gjennomføres spesielt for KS (kommunesektorens organisasjon).

Hvorfor Ledelse av læring og endring I?

Skoler må arbeide på nye og innovative måter, og flere ressurser og krefter må bidra til utvikling og endring, også lærerne. Derfor må du som lærer trenes i ledelse. Ledelsesdimensjon vil i fremtiden bli mer fremtredende i alle oppgaver lærere utfører på skolen, både de oppgaver de tradisjonelt ivaretar som lærere, men også ved at det utformes nye roller og oppgaver hvor lærerne utøver ledelse.

Dette programmet spenner over en lang rekke lederroller som er relevante for lærere, fra ivaretakelse av lederrollen i klasserommet, til ledelse av kollegaer i felles kollegiale anstrengelser for å lage en bedre skole. I løpet av programmet lærer du derfor mer om temaer som klasseledelse, profesjonelle læringsfellesskap, lærende ledelse og læringsmiljø.

Målgruppen er lærere og mellomledere som har ambisjoner om å ta lederansvar og øke til ledelseskapasitet.

Merk at programmet er lukket og gjennomføres spesielt for KS (kommunesektorens organisasjon). Det vil si at det ikke er et åpent program. Programmet gjennomføres regionalt og bestilles av kommuner i Norge.

Emneoversikt:

 • Skoleeffektivitet og ledelse på egen skole
 • Skoleledelse i teori og praksis
 • Lærende ledelse
 • Hva måler nasjonale prøver og kompetansetester
 • Mål, resultatmåling og resultatoppfølging i skolen
 • Profesjonelle læringsfellesskap
 • Læringsmiljø
 • Pedagogisk analyse
 • Evidensbasert ledelse
 • Ledelse av menneskelige ressurser (HRM)
 • Motivasjon
 • Klasseledelse
 • Personlighet
 • Selvledelse

Hvem passer programmet for?

Dette programmet er relevant for deg som vil utvikle egen lederkompetanse, bidra til å forbedre elevenes læring og de som enten allerede har, eller ønsker, mer administrative oppgaver og ansvar. Programmet er lukket og gjennomføres spesielt for KS (kommunesektorens organisasjon).

Praktisk informasjon

Forelesere

Ide Katrine Birkeland image
Ide Katrine Birkeland image

Ide Katrine Birkeland

Ide Katrine Birkeland er akademisk programdirektør for utdanningsledelse og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun foreleser innenfor temaene; lærende ledelse, motivasjon og profesjonelle læringsfelleskap.

Bilde av Thomas Nordahl
Bilde av Thomas Nordahl

Thomas Nordahl

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, Professor II på BI og leder for Senter for praksisrettet utdanningsforskning. Han foreleser innenfor temaene; læringsmiljø og klasseledelse.

Lars Asle Einarsen image
Lars Asle Einarsen image

Lars Asle Einarsen

Lars Asle Einarsen er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. I 2015 etablerte Einarsen selskapene WorkPlaceDevelopers AS (arbeidsmiljøkartlegging og utvikling), og NordicPsychologyServices AS (leder- og organisasjonsutvikling). Han foreleser innen ferdighetstrening, personlighet og ledelse.

Ann-Margareth Gustavsen image
Ann-Margareth Gustavsen image

Ann-Margareth Gustavsen

Ann-Margareth Gustavsen er førsteamanuensis II ved institutt for kommunikasjon og kultur, på Handelshøyskolen BI. Hun foreleser i temaet læringsmiljø og pedagogisk analyse.