Masterprogram skole

Lederskap og omstilling i skolen

Dette programmet er Handelshøyskolen BIs tilbud til rektorer som ønsker å gjennomføre den nasjonale rektorutdanningen.

Hvorfor Lederskap og omstilling i skolen?

Gjennom dette programmet skal skoleledere få tilført nødvendig kunnskap og kompetanse innen ledelse og utvikling av organisasjonen. Handelshøyskolen BIs program er særlig innrettet mot forbedring av elevens læringsutbytte. Målet er å styrke elevenes læringsutbytte gjennom god pedagogisk praksis og godt samarbeid mellom lærere. Programmet skal gi kunnskap om sentrale emner i rektors arbeidshverdag, som ledelse, organisasjon, styring, økonomi og jus. Studentene skal som ledere ha evnen til å tolke og forstå omgivelsenes krav til skolen. Lederrollen i skolen er kjennetegnet av stort ansvar og handlingsrom. Programmet skal gi trygghet og mot til å lede skolen i retning av en stadig mer avansert og kompetent kunnskapsorganisasjon, i kontinuerlig utvikling. Ferdigheter i form av pedagogiske, organisatoriske og mellommenneskelige relasjoner for kontinuerlig forbedring av skolen vil bli vektlagt.

Masterprogrammet er karakterisert av følgende:

 • Sterkt fokus på lederens ansvar for resultater.
 • Spesielt opptatt av elevenes læringsutbytte og derfor på ”læringstrykket” til skolen.
 • Undervisningen innenfor emnene ledelse, organisasjon, styring, økonomi og jus (i tillegg til den pedagogiske ledelsen) er forskningsbasert samtidig som den er rettet mot de utfordringene norsk skole står overfor i dag.
 • Lederutvikling, og dermed ferdighetstrening i ledelse er lagt opp slik at den blir et gjennomgående grep for dem som ønsker å gå videre mot en mastergrad ved BI. 

Lederskap og omstilling i skolen er BIs versjon av den nasjonale rektorutdanningen, og tilbys høsten 2017 via søknad til Utdanningsdirektoratet.

Programmets samlinger

 • Rektors rammebetingelser for utvikling og ledelse av egen skole: Vi ser nærmere på rektors handlingsrom, ulike eierstyringsmodeller for skolen, hvordan dette påvirker elevenes læringsutbytte, elevresultater på egen skole i forhold til elevgrunnlag, stabilitet og variasjon over tid. Ferdighetstrening: Fokus på personlighet og ledelse og kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet.
 • Rektor som pedagogisk leder: Denne samlingen tar vi for oss temaer som ledelsesatferd, observasjon av læreratferd, observasjoner av elevatferd og elevenes læring, hvordan lese og forstå forskning om skoleeffektivitet, evidensinformert læringsledelse, og høy-kvalitets undervisning. Ferdighetstrening: Fokus av det psykososiale arbeidsmiljøet og 360 graders lederevaluering.
 • Rektor som kapasitetsbygger: Denne samlingen gjennomføres i London. Vi ser på hva som kjennetegner fremragende skoler, rektor rolle som kapasitetsbygger, hvordan gode skoler bygger kapasitet for utvikling og forbedring, kvalitetskriterier for undervisning, elevresultater og ledelse, reformer for skoleeffektivitet, og vi besøker fremragende engelske skoler.
 • Rektor som leder av det pedagogiske samarbeidet: Vi ser på rektor som integrator, organisering av lærersamarbeid for økt kvalitet i undervisningen, holdningsmessige betingelser for lærersamarbeid, skolen som en lærende organisasjoner, personalutvikling for en mer effektiv skole, ledelse for økt motivasjon og prestasjon. Ferdighetstrening: Fokus på utvikling av kompetanse, arbeid med feedback på eget lederskap og utarbeidelse av personlig utviklingsplan.
 • Utvikling av egen skole: Vi ser nærmere på skolebidragsindikatorer, status quo på ulike nasjonale og internasjonale skoletester som PISA og TIMMS. Hvordan påvirker det eget lederskap og utvikling. På denne samlingen er det også fokus på prosjektoppgaven.
 • Rektor som endringsleder i praksis: Vi ser nærmere på temaene makt, innflytelse og påvirkning for endring, teamledelse og teamutvikling. Ferdighetstrening: Fokus på systematisk tilnærming til egen kompetanseutvikling og med utviklingsmål, og metodikk for kontinuerlig oppfølging av arbeidsmiljø gjennom året.
 • Rektor som endringsleder: vi ser nærmere på betingelser for endring av kunnskapsorganisasjoner, endring av kultur, endring av atferd, juridiske rammebetingelser for endring, rektors styringsrett, skoleledelse i teori og praksis, studentorientert ledelse, ledelsens påvirkning på elevenes læring.

Hvem passer programmet for?

Programmet passer for deg som er skoleleder og ønsker å få tilført nødvendig kunnskap og kompetanse innen ledelse og utvikling av organisasjonen.

Foreleser

Johan From

From er professor ved institutt for kommunikasjon og kultur.

Kontakt oss

For mer informasjon eller veiledning, ta gjerne kontakt med oss.

Oslo
Malene Fuglevik
Tlf: 464 10 843
E-post: malene.fuglevik@bi.no

Therese Foss Hals
Tlf: 452 72 858
E-post: therese.f.hals@bi.no

Stavanger
Ingrid Engelsen:
Tlf: 982 51 716
E-post: ingrid.engelsen@bi.no

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 10. /17. september 2018
Stavanger: 24. september 2018

Timeplan 

Oslo: Gjennomføring høst 2018/vår og høst 2019

Klasse 1
1. samling: 10.09 - 12.09
2. samling: 05.11 - 07.11
3. samling: vår 2019
4. samling: vår 2019
5. samling: vår 2019
6. samling: høst 2019
7. samling: høst 2019

Klasse 2
1. samling: 17.09 - 19.09
2. samling: 07.11 - 09.11
3. samling: vår 2019
4. samling: vår 2019
5. samling: vår 2019
6. samling: høst 2019
7. samling: høst 2019

Stavanger: Gjennomføring høst 2018/vår og høst 2019

1. samling: 24.09 - 26.09
2. samling: 19.11 - 21.11
3. samling: vår 2019
4. samling: vår 2019
5. samling: vår 2019
6. samling: høst 2019
7. samling: høst 2019

Oslo: Gjennomføring høst 2017/vår 2018

Klasse 1:
1.samling: 11.09 - 13.09
2.samling: 08.11 - 10.11
3.samling: Vår 2018
4.samling: Vår 2018
5.samling: Vår 2018
6.samling: Høst 2018
7.samling: Høst 2018

Klasse 2:
1. samling: 18.09 - 20.09
2. samling: 13.11 - 15.11
3. samling: Vår 2018
4. samling: Vår 2018
5. samling: Vår 2018
6. samling: Høst 2018
7. samling: Høst 2018

Stavanger: Gjennomføring høst 2017/vår 2018

1. samling: 25.09 - 27.09
2. samling: 01.11 - 03.11
3. samling: Vår 2018
4. samling: Vår 2018
5. samling: Vår 2018
6. samling: Høst 2018
7. samling: Høst 2018

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Gjennomføring

Programmet tilbys ved BIs studiesteder i Oslo og Stavanger i 2017. Vi setter også opp programmet andre steder i landet hvis det er etterspørsel.

Programmet går over to eller tre semestre og består av syv samlinger, hvorav én gjennomføres i London. Vi gjør oppmerksom på at reise og opphold i forbindelse med samling i London må dekkes av den enkelte. Mellom samlingene vil deltakerne jobbe med delinnleveringer.

Eksamensform

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave, 18 studiepoeng, og hjemmeeksamen, 12 studiepoeng.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Slik søker du

Søk via Utdanningsdirektoratet for oppstart høsten 2018.
Søknadsfrist 1. mars.

Språk

Undervisning og eksamener gjennomføres på norsk. På utenlandssamlingen vil de fleste forelesningene foregå på engelsk. Mengden av engelsk litteratur vil variere fra program til program.

Kostnader utover studieavgiften

Studieavgiften er dekket av Utdanningsdirektoratet. Lunsj er inkludert under samlinger som foregår ved BIs studiesteder.

Utgifter som kommer i tillegg er pensum, reise og opphold. Pensumlitteratur ligger mellom kr. 3 000 og 6 000 kroner. Deltakerne må selv dekke kostnader til reise og opphold. På programmer som har samling i utlandet, eller utenfor studiestedet, påløper reise- og oppholdskostnader i tillegg.