-
Kurs masternivå

Merverdi­avgift I

MVA I gir deltakerne innsikt i hovedprinsipper i merverdiavgiftsloven og forholdet mellom norske regler og EUs merverdiavgiftsrett.

Dette lærer du:

 • Rettskildene – MVA-loven og MVA-forskriften.
 • Merverdiavgiftsreformen 2001.
 • EUs merverdiavgiftsdirektiv. Hovedregler – forskjeller.
 • Grunnleggende vilkår avgiftsplikt.
 • Subjektkravet, transaksjonskravet og objektkravet til varer og tjenester.
 • Fradragsrett, relevans, tilordning, foreldelse.
 • Fast eiendom, frivillig registrering, justeringsregler, og uttaksregler.
 • Organisasjonsforhold og MVA, omorganisering – fusjon og fisjon.
 • Fellesregistrering, gjennomskjæring, tidfesting.
 • Bokføringskrav, betalingsregler, sanksjoner/etterberegning, klage.

I dette kurset får deltakerne se hvordan merverdiavgiftsreglene har stor betydning for en rekke økonomiske disposisjoner i næringslivet og hva som kreves for å unngå unødige avgiftskostnader. Deltakerne vil lære å forstå næringslivets avgiftsplanlegging og avgiftsforvaltningens og lovgiverens mottiltak.

Opptakskrav

For å ta dette kurset må du:  

 • ha fylt 25 år
 • ha fullført en bachelorgrad  
 • ha to års relevant arbeidserfaring innen skatte- og avgiftsrett

Les mer om opptakskravene på masternivå

Ta kurset alene eller som del av en grad

Dette kurset er en del av vår Executive Master of Management i skatte- og avgiftsrett.

Kurset kan også inngå i en Executive Master of Management-grad. Hvis du vil, kan du derfor ta flere kurs senere og bygge en hel mastergrad. Dette kurset gir 15 studiepoeng, en executive master består av 90 studiepoeng. Sammensetningen av kurs bestemmer du selv, basert på hva du vil lære og hva du skal bruke kunnskapen til. 

Samlinger og kursinnhold

Kurset går over ett semester, og består av tre fysiske samlinger. Hver samling varer i tre hele dager, og foregår på campus Oslo på dagtid. 

Pensum blir tilgjengelig så snart man er tatt opp til kurset.  

Eksamen består av en prosjektoppgave, og en individuell fire timers skriftlig eksamen. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på to personer.

Foreleser

Eivind Furuseth

Eivind Furuseth ivaretar det faglige innholdet i graden. Han har erfaring fra Sentralskattekontoret for storbedrifter og KPMG Law advokatfirma.

Forventet tidsbruk

Alle våre kurs er lagt opp slik at de skal kunne kombineres med jobb og familie, men noe tid må du regne med å sette av.  

Du kommer til å bruke totalt 9 arbeidsdager på samlinger, samt en halv dag til skriftlig eksamen.

Du må også sette av tid til å lese pensum og skrive prosjektoppgave. Hvor mye tid studentene bruker på dette er veldig individuelt, og dette er noe du i stor grad kan tilpasse livet ellers. 

Finansiering og fakturering

Studiet er godkjent for støtte fra Statens lånekasse. Studieavgiften for kurs faktureres etter studiestart, normalt 1. oktober.

Vil du vite mer?

Vi arrangerer jevnlig informasjonswebinarer du kan delta på. Du kan også bestille en personlig veiledningssamtale med en av våre veiledere.  

Se lignende kurs

Ikke helt kurset for deg? Vi har flere kurs innen samme fagområde.

Se liknende kurs

 

Kursdetaljer

Oslo: Gjennomføring høst 2026