Kurs masternivå

Merverdi­avgift I

MVA I gir deltakerne innsikt i hovedprinsipper i merverdiavgiftsloven og forholdet mellom norske regler og EUs merverdiavgiftsrett.

Deltakerne får se hvordan merverdiavgiftsreglene har stor betydning for en rekke økonomiske disposisjoner i næringslivet og hva som kreves for å unngå unødige avgiftskostnader. Deltakerne vil lære å forstå næringslivets avgiftsplanlegging og avgiftsforvaltningens og lovgiverens mottiltak.

EMNEOVERSIKT

  • Rettskildene – MVA-loven og MVA-forskriften
  • Merverdiavgiftsreformen 2001
  • EUs merverdiavgiftsdirektiv. Hovedregler – forskjeller
  • Grunnleggende vilkår avgiftsplikt
  • Subjektkravet, transaksjonskravet og objektkravet til varer og tjenester
  • Fradragsrett, relevans, tilordning, foreldelse
  • Fast eiendom, frivillig registrering, justeringsregler, og uttaksregler
  • Organisasjonsforhold og MVA, omorganisering – fusjon og fisjon
  • Fellesregistrering, gjennomskjæring, tidfesting
  • Bokføringskrav, betalingsregler, sanksjoner/etterberegning, klage

Praktisk informasjon

Foreleser

Eivind Furuseth

Eivind Furuseth ivaretar det faglige innholdet i graden. Han har erfaring fra Sentralskattekontoret for storbedrifter og KPMG Law advokatfirma.

Hvordan gjennomføres kurs til våren?

Gjennomføringen av vårens kurs og programmer tilpasses hele tiden gjeldende smittevernanbefalinger fra myndighetene. Når det er nødvendig, vil undervisningsaktiviteter gjennomføres digitalt.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2020

1. samling: 02.09 - 04.09
2. samling: 14.10 - 16.10
3. samling: 11.11 - 13.11