Masterprogram skatt

Merverdi­avgift I

MVA I gir deltakerne innsikt i hovedprinsipper i merverdiavgiftslovningen og forholdet mellom norske regler og EUs merverdiavgiftsrett.

Deltakerne får se hvordan merverdiavgiftsreglene har stor betydning for en rekke økonomiske disposisjoner i næringslivet og hva som kreves for å unngå unødige avgiftskostnader. Deltakerne vil lære å forstå næringslivets avgiftsplanlegging og avgiftsforvaltningens og lovgiverens mottiltak.

EMNEOVERSIKT

  • Rettskildene – MVA-loven og MVA-forskriften
  • Merverdiavgiftsreformen 2001
  • EUs merverdiavgiftsdirektiv. Hovedregler – forskjeller
  • Grunnleggende vilkår Avgiftsplikt
  • Subjektkravet, Transaksjonskravet og Objektkravet til varer og tjenester
  • Fradragsrett, Relevans, Tilordning, Foreldelse
  • Fast eiendom, Frivillig registrering, Justeringsregler, Uttaksregler
  • Organisasjonsforhold og MVA, Omorganisering – fusjon og fisjon
  • Fellesregistrering, gjennomskjæring, Tidfesting
  • Bokføringskrav, Betalingsregler, Sanksjoner/Etterberegning, Klage
Foreleser

Eivind Furuseth

Furuseth ivaretar det faglige innholdet i graden. Han har erfaring fra Sentralskattekontoret for storbedrifter og KPMG Law advokatfirma.

Kontakt oss

Har du spørsmål knyttet til Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett, ta gjerne kontakt med oss:

Hege Engholm Sagen
Studiekoordinator
Tlf: 906 13 721
E-post: hege.e.sagen@bi.no

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 23. august 2017

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2017
1. samling: 23. - 25. august
2. samling: 27. - 29. september
3. samling: 08. - 10. november

Eksamensdato:
Innlevering prosjektoppgave: Mandag 04. desember 2017
Skriftlig eksamen: Fredag 12. januar 2018

Gjennomføring

Kurset gjennomføres med tre samlinger over tre dager à åtte timer, til sammen 72 timer.

Eksamensform

Fire timers skriftlig eksamen, samt en prosjektoppgave som kan skrives enkeltvis eller i grupper på to personer. Prosjektoppgaven skal være på 15-20 sider når den skrives av en student, og 25-30 dersom to studenter skriver sammen.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Når kan jeg søke?