-
Kurs masternivå

Merverdi­avgift I

MVA I gir deltakerne innsikt i hovedprinsipper i merverdiavgiftsloven og forholdet mellom norske regler og EUs merverdiavgiftsrett.

Deltakerne får se hvordan merverdiavgiftsreglene har stor betydning for en rekke økonomiske disposisjoner i næringslivet og hva som kreves for å unngå unødige avgiftskostnader. Deltakerne vil lære å forstå næringslivets avgiftsplanlegging og avgiftsforvaltningens og lovgiverens mottiltak.

Emneoversikt

  • Rettskildene – MVA-loven og MVA-forskriften
  • Merverdiavgiftsreformen 2001
  • EUs merverdiavgiftsdirektiv. Hovedregler – forskjeller
  • Grunnleggende vilkår avgiftsplikt
  • Subjektkravet, transaksjonskravet og objektkravet til varer og tjenester
  • Fradragsrett, relevans, tilordning, foreldelse
  • Fast eiendom, frivillig registrering, justeringsregler, og uttaksregler
  • Organisasjonsforhold og MVA, omorganisering – fusjon og fisjon
  • Fellesregistrering, gjennomskjæring, tidfesting
  • Bokføringskrav, betalingsregler, sanksjoner/etterberegning, klage

Praktisk informasjon

Foreleser

Eivind Furuseth

Eivind Furuseth ivaretar det faglige innholdet i graden. Han har erfaring fra Sentralskattekontoret for storbedrifter og KPMG Law advokatfirma.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2026