Kurs masternivå

Merverdi­avgift I

MVA I gir deltakerne innsikt i hovedprinsipper i merverdiavgiftslovningen og forholdet mellom norske regler og EUs merverdiavgiftsrett.

Deltakerne får se hvordan merverdiavgiftsreglene har stor betydning for en rekke økonomiske disposisjoner i næringslivet og hva som kreves for å unngå unødige avgiftskostnader. Deltakerne vil lære å forstå næringslivets avgiftsplanlegging og avgiftsforvaltningens og lovgiverens mottiltak.

EMNEOVERSIKT

  • Rettskildene – MVA-loven og MVA-forskriften
  • Merverdiavgiftsreformen 2001
  • EUs merverdiavgiftsdirektiv. Hovedregler – forskjeller
  • Grunnleggende vilkår Avgiftsplikt
  • Subjektkravet, Transaksjonskravet og Objektkravet til varer og tjenester
  • Fradragsrett, Relevans, Tilordning, Foreldelse
  • Fast eiendom, Frivillig registrering, Justeringsregler, Uttaksregler
  • Organisasjonsforhold og MVA, Omorganisering – fusjon og fisjon
  • Fellesregistrering, gjennomskjæring, Tidfesting
  • Bokføringskrav, Betalingsregler, Sanksjoner/Etterberegning, Klage

Praktisk informasjon

Foreleser

Eivind Furuseth

Eivind Furuseth ivaretar det faglige innholdet i graden. Han har erfaring fra Sentralskattekontoret for storbedrifter og KPMG Law advokatfirma.

Kontakt oss

Har du spørsmål knyttet til Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett, ta gjerne kontakt med oss:

Mette Winger Eide
Koordinator
E-post: mette.w.eide@bi.no
Telefon: +47 46410551

Timeplan

Neste gjennomføring er planlagt høst 2020.

Når kan jeg søke?