-
Kurs masternivå

Digital sikkerhet for ledere

BI og NTNU har inngått et samarbeid om å utdanne ledere i cyber sikkerhet. Sammen ønsker vi å sette sikkerhet høyere på agendaen ved å gi ledere nødvendig kunnskap og ferdigheter.

NTNU-BI-looer.jpg

Dette lærer du:

  • Å effektivt kommunisere med ledelse, IT-avdelingen og andre involverte interessenter.

  • Å forstå motstandsdyktighet mot trusler og cyberangrep gjennom å anvende prinsippet «Beskytt, Oppdag, Responder».

  • Å utvikle og evaluere krisehåndterings- og hendelsesplaner. 

Å ivareta digital sikkerhet er først og fremst et virksomhetsansvar, hvor virksomhetsleder er ansvarlig for å foreta risikovurderinger og på bakgrunn av dette gjennomføre tilstrekkelige tiltak. Det er mange som er interessert i dataene våre - enten for å stjele, drive utpressing eller for å skade oss eller virksomheten vår.

Digitaliseringen av tjenester for innbyggere, bedrifter og for offentlige etater må derfor utvikles med forholdsregler og strategier for å øke motstandsdyktigheten mot trusler og cyberangrep. Med motstandsdyktighet menes evnen til å beskytte sine systemer, oppdage skadelig programvare så fort som mulig - og respondere på hendelser på en slik måte at man oppnår normal drift kort tid etter et sikkerhetsbrudd. Den nye globale standarden for å adressere utfordringer innen cyber sikkerhet følger prinsippet: «Beskytt, Oppdag, Responder».

En høy grad av motstandsdyktighet kan oppnås gjennom å bevisstgjøre beslutningstakere, grundige risikovurderinger og evnen til å balansere innvirkningen på virksomheten, risiko, og unødvendig overbeskyttelse.

Ledelse og implementering av innovasjon innen cyber sikkerhet – både på det organisatoriske- og det tekniske planet, innebærer å lede på tvers av interessenter og nettverk. Gjennom å rådgi samfunnet og beslutningstakere, støtter ledere for cyber sikkerhet en slik strategi og balansegang.

"Kurset vil gi et godt grunnlag for ivaretakelse av informasjonssikkerhet i din organisasjon."

Nils-Otto Ørjasæter

Førstelektor, Institutt for strategi og entreprenørskap

Hvem er kurset for

På dette kurset møter du erfarne deltakere med god kompetanse fra forsvar, politi, sivile- og frivillige organisasjoner. 

Opptakskrav

For å ta dette kurset må du

  • ha fylt 25 år
  • ha fullført en bachelorgrad  
  • ha fire års arbeidserfaring i full stilling (tre år dersom du har en fullført mastergrad fra før)

Les mer om opptakskravene på masternivå. 

Ta kurset alene eller som del av en grad

Dette kurset er en del av vår Executive Master of Management i Sikkerhetsledelse og kulturforståelse. Denne unike graden bringer sammen erfarne deltakere fra politi, forsvar, sivile- og frivillige organisasjoner. Kurset kan også inngå i en Executive Master of Management-grad.

Samlinger og kursinnhold

Kurset går over ett semester, og består av tre samlinger. Hver samling varer i tre hele dager, og foregår på campus Oslo i Nydalen. 

Pensum blir tilgjengeliggjort på studentportalen som alle deltakerne får tilgang på før studiestart.

Eksamen består av en prosjektoppgave som teller 60 % av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40 %. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

Samlinger

Foreleser

Nils-Otto Ørjasæter er førsteamanuensis ved Institutt for strategi og entreprenørskap på Handelshøyskolen BI.

 

Forventet tidsbruk

Alle våre kurs er lagt opp slik at de skal kunne kombineres med jobb og familie, men noe tid må du regne med å sette av.  

Du kommer til å bruke ni dager på samlinger. I tillegg kommer du til å bruke tre dager på individuell eksamen. 

Du må også sette av tid til å lese pensum og skrive prosjektoppgave. Hvor mye tid studentene bruker på dette er veldig individuelt, og dette er noe du i stor grad kan tilpasse livet ellers. 

Finansiering og fakturering

Studiet er godkjent for støtte fra Statens lånekasse. Studieavgiften for kurs faktureres etter studiestart, normalt 1. mars.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss på info@bi.no dersom du har spørsmål.

Se liknende kurs

Vi har flere kurs innen sikkerhetsledelse.


Se liknende kurs

Kursdetaljer