-
Kurs masternivå

Digital sikkerhet for ledere

BI og NTNU har inngått et samarbeid om å utdanne ledere i cyber sikkerhet. Sammen ønsker vi å sette sikkerhet høyere på agendaen ved å gi ledere nødvendig kunnskap og ferdigheter.

NTNU-BI-looer.jpg

Om programmet

Å ivareta digital sikkerhet er først og fremst et virksomhetsansvar, hvor virksomhetsleder er ansvarlig for å foreta risikovurderinger og på bakgrunn av dette gjennomføre tilstrekkelige tiltak. Det er mange som er interessert i dataene våre - enten for å stjele, drive utpressing eller for å skade oss eller virksomheten vår.

Digitaliseringen av tjenester for innbyggere, bedrifter og for offentlige etater må derfor utvikles med forholdsregler og strategier for å øke motstandsdyktigheten mot trusler og cyberangrep. Med motstandsdyktighet menes evnen til å beskytte sine systemer, oppdage skadelig programvare så fort som mulig - og respondere på hendelser på en slik måte at man oppnår normal drift kort tid etter et sikkerhetsbrudd. Den nye globale standarden for å adressere utfordringer innen cyber sikkerhet følger prinsippet: «Beskytt, Oppdag, Responder».

En høy grad av motstandsdyktighet kan oppnås gjennom å bevisstgjøre beslutningstakere, grundige risikovurderinger og evnen til å balansere innvirkningen på virksomheten, risiko, og unødvendig overbeskyttelse.

Ledelse og implementering av innovasjon innen cyber sikkerhet – både på det organisatoriske- og det tekniske planet, innebærer å lede på tvers av interessenter og nettverk. Gjennom å rådgi samfunnet og beslutningstakere, støtter ledere for cyber sikkerhet en slik strategi og balansegang.

I dette kurset vil du lære mer om:

  • Å effektivt kommunisere med ledelse, IT-avdelingen og andre involverte interessenter.

  • Å forstå motstandsdyktighet mot trusler og cyberangrep gjennom å anvende prinsippet «Beskytt, Oppdag, Responder».

  • Å utvikle og evaluere krisehåndterings- og hendelsesplaner. 

Praktisk informasjon

Forelesere

Nils-Otto Ørjasæter er førsteamanuensis ved Institutt for strategi og entreprenørskap på Handelshøyskolen BI.

 

"Kurset vil gi et godt grunnlag for ivaretakelse av informasjonssikkerhet i din organisasjon"

Nils-Otto Ørjasæter

Associate Professor

Timeplan

Oslo: Gjennomføring våren 2024
1. samling: 17.01 - 19.01
2. samling: 28.02 - 01.03
3. samling: 03.04 - 05.04

Hjemmeeksamen: 19.04 - 22.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.