Kurs masternivå

Digital sikkerhet for ledere

BI og NTNU har inngått et samarbeid om å utdanne norske ledere i cyber sikkerhet. Bakgrunnen er at norske bedrifter taper milliarder av kroner på cyberangrep årlig. BI og NTNU ønsker derfor, med sin kompetanse på henholdsvis ledelse og teknologi, å få cyber sikkerhet høyere på agendaen ved å gi norske ledere nødvendig kunnskap og ferdigheter.

NTNU-BI-looer.jpg

Om programmet

Å ivareta digital sikkerhet er først og fremst et virksomhetsansvar, hvor virksomhetsleder er ansvarlig for å foreta risikovurderinger og på bakgrunn av dette gjennomføre tilstrekkelige tiltak. Det er mange som er interessert i dataene våre - enten for å stjele, drive utpressing eller for å skade oss eller virksomheten vår.

Digitaliseringen av tjenester for innbyggere, bedrifter og for offentlige etater må derfor utvikles med forholdsregler og strategier for å øke motstandsdyktigheten mot trusler og cyberangrep. Med motstandsdyktighet menes evnen til å beskytte sine systemer, oppdage skadelig programvare så fort som mulig - og respondere på hendelser på en slik måte at man oppnår normal drift kort tid etter et sikkerhetsbrudd. Den nye globale standarden for å adressere utfordringer innen cyber sikkerhet følger prinsippet: «Beskytt, Oppdag, Responder».

En høy grad av motstandsdyktighet kan oppnås gjennom å bevisstgjøre beslutningstakere, grundige risikovurderinger og evnen til å balansere innvirkningen på virksomheten, risiko, og unødvendig overbeskyttelse.

Ledelse og implementering av innovasjon innen cyber sikkerhet – både på det organisatoriske- og det tekniske planet, innebærer å lede på tvers av interessenter og nettverk. Gjennom å rådgi samfunnet og beslutningstakere, støtter ledere for cyber sikkerhet en slik strategi og balansegang.

I dette kurset vil du lære mer om:

  • Å effektivt kommunisere med ledelse, IT-avdelingen og andre involverte interessenter.

  • Å forstå motstandsdyktighet mot trusler og cyberangrep gjennom å anvende prinsippet «Beskytt, Oppdag, Responder».

  • Å utvikle og evaluere krisehåndterings- og hendelsesplaner. 

"Addressee specific teaching of solid and up-to-date cyber security is essential for gaining risk-adopted benefits of digitization advantages. Become a cybersecurity aware leader"

Bernhard Hämmerli

Professor, NTNU

"Kurset vil gi et godt grunnlag for ivaretakelse av informasjonssikkerhet i din organisasjon"

Nils-Otto Ørjasæter

Associate Professor

Praktisk informasjon

Forelesere

Bernhard Hämmerli er professor for Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU.

Nils-Otto Ørjasæter er førsteamanuensis ved Institutt for strategi og entreprenørskap på Handelshøyskolen BI.

 

Hvordan gjennomføres kurs til våren?

Vårens kurs og programmer gjennomføres som en kombinasjon av digital undervisning og fysiske samlinger, og gjennomføringene tilpasses hele tiden gjeldende smittevernsanbefalinger fra myndighetene.

Praktisk informasjon

Oslo: Gjennomføres våren 2021

1. samling: 10. -12. februar 
2. samling: 17. -19. mars 
3. samling: 21. -23. april

Hjemmeeksamen: 19. -21. mai
Prosjektoppgave: 7. juni