-
Kurs masternivå

Digital sikkerhet for ledere

BI og NTNU har inngått et samarbeid om å utdanne norske ledere i cyber sikkerhet. Bakgrunnen er at norske bedrifter taper milliarder av kroner på cyberangrep årlig. BI og NTNU ønsker derfor, med sin kompetanse på henholdsvis ledelse og teknologi, å få cyber sikkerhet høyere på agendaen ved å gi norske ledere nødvendig kunnskap og ferdigheter.

NTNU-BI-looer.jpg

Om programmet

Å ivareta digital sikkerhet er først og fremst et virksomhetsansvar, hvor virksomhetsleder er ansvarlig for å foreta risikovurderinger og på bakgrunn av dette gjennomføre tilstrekkelige tiltak. Det er mange som er interessert i dataene våre - enten for å stjele, drive utpressing eller for å skade oss eller virksomheten vår.

Digitaliseringen av tjenester for innbyggere, bedrifter og for offentlige etater må derfor utvikles med forholdsregler og strategier for å øke motstandsdyktigheten mot trusler og cyberangrep. Med motstandsdyktighet menes evnen til å beskytte sine systemer, oppdage skadelig programvare så fort som mulig - og respondere på hendelser på en slik måte at man oppnår normal drift kort tid etter et sikkerhetsbrudd. Den nye globale standarden for å adressere utfordringer innen cyber sikkerhet følger prinsippet: «Beskytt, Oppdag, Responder».

En høy grad av motstandsdyktighet kan oppnås gjennom å bevisstgjøre beslutningstakere, grundige risikovurderinger og evnen til å balansere innvirkningen på virksomheten, risiko, og unødvendig overbeskyttelse.

Ledelse og implementering av innovasjon innen cyber sikkerhet – både på det organisatoriske- og det tekniske planet, innebærer å lede på tvers av interessenter og nettverk. Gjennom å rådgi samfunnet og beslutningstakere, støtter ledere for cyber sikkerhet en slik strategi og balansegang.

I dette kurset vil du lære mer om:

  • Å effektivt kommunisere med ledelse, IT-avdelingen og andre involverte interessenter.

  • Å forstå motstandsdyktighet mot trusler og cyberangrep gjennom å anvende prinsippet «Beskytt, Oppdag, Responder».

  • Å utvikle og evaluere krisehåndterings- og hendelsesplaner. 

Praktisk informasjon

Forelesere

Nils-Otto Ørjasæter er førsteamanuensis ved Institutt for strategi og entreprenørskap på Handelshøyskolen BI.

 

"Kurset vil gi et godt grunnlag for ivaretakelse av informasjonssikkerhet i din organisasjon"

Nils-Otto Ørjasæter

Associate Professor

Timeplan

Oslo: Gjennomføring våren 2023
1. samling: 08.02 - 10.02
2. samling: 08.03 - 10.03
3. samling: 19.04 - 21.04

Hjemmeeksamen: 12.05 - 15.05

Innlevering av prosjektoppgave: 02.06

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.