Kurs masternivå

Selskaps- og nærings­beskatning

Gjennom dette programmet vil du få detaljert kunnskap om samspillet mellom skatt, regnskap og verdsettelse.

Du vil videre se sammenhengen mellom reglene for beskatning av eiere og næringsvirksomhet, og de internasjonale faktorer som påvirker disse slik som for eksempel EØS-retten

Programmet vil også ta for seg forholdet mellom regnskap og skatt, samt begrensninger EØS-avtalen setter for norsk beskatning.

EMNEOVERSIKT

 • Grunnleggende næringsbeskatning
 • Selskaps- og eierbeskatning
 • Regnskapsforståelse og analyse
 • Regnskapsmodeller
 • Betydningen av valg av selskapsform
 • Transaksjoner mellom selskap og deltakere
 • Finansielle instrumenter
 • Immaterielle driftsmidler
 • EØS-avtalens begrensninger
 • Selskaps- og eierbeskatning i andre land
 • Omgåelse, pro forma og gjennomskjæring

Praktisk informasjon

Foreleser

Eivind Furuseth

Furuseth ivaretar det faglige innholdet i graden. Han har erfaring fra Sentralskattekontoret for storbedrifter og KPMG Law advokatfirma.

Kontakt oss

Har du spørsmål knyttet til Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett, ta gjerne kontakt med oss:

Mette Winger Eide
Koordinator
E-post: mette.w.eide@bi.no
Telefon: +47 46410551

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2019

1. samling: 04. - 06. september
2. samling: 16. - 18. oktober
3. samling: 13. - 15. november

Innlevering prosjektoppgave: Fredag 6. desember 2019
Skriftlig eksamen: Torsdag 9. januar 2020

 

Når kan jeg søke?