Masterprogram skatt

Selskaps- og nærings­beskatning

Gjennom dette programmet vil du få detaljert kunnskap om samspillet mellom skatt, regnskap og verdsettelse.

Du vil videre se sammenhengen mellom reglene for beskatning av eiere og næringsvirksomhet, og de internasjonale faktorer som påvirker disse slik som for eksempel EØS-retten

Programmet vil også ta for seg forholdet mellom regnskap og skatt, samt begrensninger EØS-avtalen setter for norsk beskatning.

EMNEOVERSIKT

 • Grunnleggende næringsbeskatning
 • Selskaps- og eierbeskatning
 • Regnskapsforståelse og analyse
 • Regnskapsmodeller
 • Betydningen av valg av selskapsform
 • Transaksjoner mellom selskap og deltakere
 • Finansielle instrumenter
 • Immaterielle driftsmidler
 • EØS-avtalens begrensninger
 • Selskaps- og eierbeskatning i andre land
 • Omgåelse, pro forma og gjennomskjæring

Foreleser

Eivind Furuseth

Furuseth ivaretar det faglige innholdet i graden. Han har erfaring fra Sentralskattekontoret for storbedrifter og KPMG Law advokatfirma.

Kontakt oss

Har du spørsmål knyttet til Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett, ta gjerne kontakt med oss:

Hege Engholm Sagen
Studiekoordinator
Tlf: 906 13 721
E-post: hege.e.sagen@bi.no

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Neste planlagte oppstart: høst 2019

Eksamensform

Kurset avsluttes med en fire timers skriftlig eksamen, samt en prosjektoppgave som kan skrives individuelt eller i grupper på to personer.

Opptakskrav

Se opptakskrav til dette programmet.

 

Når kan jeg søke?