-
Kurs masternivå

Selskaps- og nærings­beskatning

Gjennom dette programmet vil du få detaljert kunnskap om samspillet mellom skatt, regnskap og verdsettelse.

Hvorfor Selskaps- og nærings­beskatning?

Når du jobber med skatterett er det viktig å forstå sammenhengen mellom reglene for beskatning av eiere og næringsvirksomhet, og de internasjonale faktorer som påvirker disse.

Regelverket som regulerer dette blir stadig mer komplekst, og det er viktig å ha kunnskap om både detaljene i regelverket, men ikke minst også å forstå hvordan ulike regler og systemer henger sammen slik som for eksempel samspillet mellom regnskap, skatt og EØS-retten.                

Gjennom dette programmet vil du få detaljert kunnskap om samspillet mellom skatt, regnskap og verdsettelse. Du vil videre se sammenhengen mellom reglene for beskatning av eiere og næringsvirksomhet, og de internasjonale faktorer som påvirker disse slik som for eksempel EØS-retten.

Programmet vil også ta for seg forholdet mellom regnskap og skatt, samt begrensninger EØS-avtalen setter for norsk beskatning. Eksempler på temaer som er sentrale i dette programmet er selskaps- og eierbeskatning, fritaksmetoden, aksjonærmodellen, deltagerfastsetting, beskatning av finansielle instrumenter, beskatning av immaterielle eiendeler, forholdet mellom regnskap og skatt, selskaps- og eierbeskatning i andre land samt skattemyndighetenes kontrollfokus.

Programmet trekker veksler på den beste fagekspertisen fra privat og offentlig sektor med forelesere som formilder både helhet og detaljkunnskap. Dialogen og diskusjonene mellom studentene fra det private næringsliv og fra skatteetaten gir en møteplass for utveksling av erfaringer som er unik i norsk og internasjonal målestokk.

Undervisningen i Selskaps- og næringsbeskatning oppfyller deler av krav til etterutdanning for revisorer, regnskapsførere og advokater.

Emneoversikt

 • Grunnleggende næringsbeskatning
 • Selskaps- og eierbeskatning
 • Regnskapsforståelse og analyse
 • Regnskapsmodeller
 • Betydningen av valg av selskapsform
 • Transaksjoner mellom selskap og deltakere
 • Finansielle instrumenter
 • Immaterielle driftsmidler
 • EØS-avtalens begrensninger
 • Selskaps- og eierbeskatning i andre land
 • Omgåelse, pro forma og gjennomskjæring

Praktisk informasjon

Foreleser

Eivind Furuseth

Eivind Furuseth ivaretar det faglige innholdet i graden. Han har erfaring fra Sentralskattekontoret for storbedrifter og KPMG Law advokatfirma.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2022
1. samling: 14.09 - 16.09
2. samling: 19.10 - 21.10
3. samling: 16.11 - 18.11