Kurs masternivå

Terrorisme og terror­bekjempelse

Få innsikt i ulike forklaringer på, og bli rustet til å analysere utfordringer knyttet til terrorisme og strategier for å bekjempe terrorisme.

Hvorfor Terrorisme og terrorbekjempelse?

Programmet drøfter terrorisme-begrepet, både i forskning og praksis, med spesiell vekt på terrorisme som kombinasjon av væpnet strategi og propaganda. Hvor­vidt terrorisme tolkes som en rasjonell strategi, en konsekvens av "grunnårsaker" som for eksempel fattig­dom, eller er knyttet til terroristers psykologi legger sterke føringer for hvordan stater, internasjonale organisasjoner og frivillig sektor kan bekjempe terrorisme.

Vi fokuserer også på styrker og svakheter ved forskjellige strategier for å bekjempe terrorisme, inklusive historiske og aktuelle lærdommer om effekten av forskjellig strategier og virkemidler.

Programmet tar for seg analysen av Al-Qaida og ISIL, og diverse grupper knyttet til disse organisasjonene – de viktigste aktuelle terrortruslene norsk militære står overfor med hensyn til utenlandsoppdrag. I tillegg drøftes andre aktuelle terrortrusler, særlig fra nasjonalis­tiske og høyreekstreme grupper.

Praktisk informasjon

"Terrorisme er en viktig sikkerhetspolitisk utfordring: hvordan forstå, motarbeide og bekjempe denne. "

Nick Sitter

Professor, Handelshøyskolen BI

Foreleser

Nick Sitter er professor ved institutt for rettsvitenskap og styring. I tillegg til å ha forsket på regulering av energisektoren og demokrati i Øst-Europa i en årrekke, er Sitter kanskje best kjent som en av Europas fremste eksperter på terrorisme og internasjonal politisk økonomi.  

Hvordan gjennomføres kurs til våren?

Gjennomføringen av vårens kurs og programmer tilpasses hele tiden gjeldende smittevernanbefalinger fra myndighetene. Når det er nødvendig, vil undervisningsaktiviteter gjennomføres digitalt.

Timeplan

Oslo: Gjennomføres våren 2022.