-
Kurs masternivå

Terrorisme og terror­bekjempelse

Få innsikt i ulike forklaringer på, og bli rustet til å analysere utfordringer knyttet til terrorisme og strategier for å bekjempe terrorisme.

Dette lærer du:

Kurset drøfter terrorisme-begrepet, både i forskning og praksis, med spesiell vekt på terrorisme som kombinasjon av væpnet strategi og propaganda.

Hvor­vidt terrorisme tolkes som en rasjonell strategi, en konsekvens av "grunnårsaker" som for eksempel fattig­dom, eller er knyttet til terroristers psykologi legger sterke føringer for hvordan stater, internasjonale organisasjoner og frivillig sektor kan bekjempe terrorisme.

Vi fokuserer også på styrker og svakheter ved forskjellige strategier for å bekjempe terrorisme, inklusive historiske og aktuelle lærdommer om effekten av forskjellig strategier og virkemidler.

Kurset tar for seg analysen av Al-Qaida og ISIL, og diverse grupper knyttet til disse organisasjonene – de viktigste aktuelle terrortruslene norsk militære står overfor med hensyn til utenlandsoppdrag. I tillegg drøftes andre aktuelle terrortrusler, særlig fra nasjonalis­tiske og høyreekstreme grupper.

"Terrorisme er en viktig sikkerhetspolitisk utfordring: hvordan forstå, motarbeide og bekjempe denne."

Nick Sitter

Professor

Hvem er kurset for

På dette kurset møter du erfarne deltakere med god kompetanse fra forsvar, politi, sivile- og frivillige organisasjoner. 

Opptakskrav

For å ta dette kurset må du

  • ha fylt 25 år
  • ha fullført en bachelorgrad  
  • ha fire års arbeidserfaring i full stilling (tre år dersom du har en fullført mastergrad fra før)

Les mer om opptakskravene på masternivå. 

Ta kurset alene eller som del av en grad

Dette kurset er en del av vår Executive Master of Management i Sikkerhetsledelse og kulturforståelse. Denne unike graden bringer sammen erfarne deltakere fra politi, forsvar, sivile- og frivillige organisasjoner. Kurset kan også inngå i en Executive Master of Management-grad.

Samlinger og kursinnhold

Kurset går over ett semester, og består av tre samlinger. Hver samling varer i tre hele dager, og foregår på campus Oslo i Nydalen. 

Pensum blir tilgjengeliggjort på studentportalen som alle deltakerne får tilgang på før studiestart.

Eksamen består av en prosjektoppgave som teller 60 % av totalkarakteren og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40 %. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

Samlinger

Forelesere

Bilde av foreleser Petter Nesser
Bilde av foreleser Petter Nesser

Petter Nesser er professor II ved institutt for rettsvitenskap og styring, og Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Nesser har forsket på transnasjonal terrorisme siden 2004, og regnes som en av de fremste ekspertene på islamistiske terrornettverk og radikalisering i Europa. Han er forfatter av Islamist Terrorism in Europe (2015, 2018).

Bilde av foreleser Ellen Haugestad
Bilde av foreleser Ellen Haugestad

Ellen Haugestad er Høyskolelektor II ved institutt for rettsvitenskap og styring på Handelshøyskolen BI

Bilde av foreleser Nick Sitter
Bilde av foreleser Nick Sitter

Nick Sitter er professor ved institutt for rettsvitenskap og styring. I tillegg til å ha forsket på regulering av energisektoren og demokrati i Øst-Europa i en årrekke, er Sitter kanskje best kjent som en av Europas fremste eksperter på terrorisme og internasjonal politisk økonomi.

Forventet tidsbruk

Alle våre kurs er lagt opp slik at de skal kunne kombineres med jobb og familie, men noe tid må du regne med å sette av.  

Du kommer til å bruke ni dager på samlinger. I tillegg kommer du til å bruke tre dager på individuell eksamen. 

Du må også sette av tid til å lese pensum og skrive prosjektoppgave. Hvor mye tid studentene bruker på dette er veldig individuelt, og dette er noe du i stor grad kan tilpasse livet ellers. 

Finansiering og fakturering

Studiet er godkjent for støtte fra Statens lånekasse. Studieavgiften for kurs faktureres etter studiestart, normalt 1. mars.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss på info@bi.no dersom du har spørsmål.

Se liknende kurs

Vi har flere kurs innen sikkerhetsledelse.


Se liknende kurs

Kursdetaljer