-
Kurs masternivå

Kulturforståelse, forhandlinger og etisk refleksjon

Lær om ledelses- og sikkerhetsperspektivet for internasjonale operasjoner.

HVORFOR Kulturforståelse, forhandlinger og etisk refleksjon

Dette programmet gir deg forståelse av kommunikasjonskompleksiteten i den kulturelle konteksten som du møter i utenlands- eller multinasjonale operasjoner. Undervisningen består av casebasert tilnærming og action-læring. Du får innsikt i mekanismen bak forhandlingsteknikk i sikkerhetsledelse.

God ledelse og forhandlingsadferd i konflikthåndtering på tvers av kultur, er i fokus. Programmet setter også søkelyset på etiske dilemmaer i internasjonale operasjoner med ytringsfrihet på tvers av kulturer som eksempel. Forståelsen av våre egne rolle i et team blir også belyst.

En av de tre samlingene gjennomføres i Roma: I et internasjonalt og flerkulturelt miljø i Italia, diskuterer vi kultur-, sikkerhets- og ledelsesperspektiver på blant annet flyktningkrisen i Europa og utfordringer i Midtøsten og Nord-Afrika.


EMNEOVERSIKT

  • Kulturell intelligens i en globalisert verden
  • Forståelse av norsk/skandinavisk kultur og ledelse
  • Forhandlinger i krysskulturell kontekst
  • Etiske og kulturelle dilemma ved internasjonale operasjoner
  • Kulturforståelse og ledelse
  • Ledelses- og sikkerhetsperspektivet for internasjonale operasjoner

Praktisk informasjon

Forelesere

Kristian Alm er fagansvarlig og førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon og kultur, på Handelshøyskolen BI. Noen av Alm sine ekspertområder omhandler samfunnsansvar, tillit i organisasjoner og ansattes ytringsfrihet.

Gillian Warner-Søderholm er professor og institutt leder ved USN Handelshøyskolen. Hun har jobbet med krysskulturell kommunikasjon i en årrekke, blant annet på oppdrag for Forsvaret og Stortinget. På BI har hun fire ganger blitt kåret til årets foreleser. 

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2023
1. samling: 20.02 - 22.02
2. samling: 27.03 - 29.03
3. samling: 24.04 - 26.04 Roma 

Hjemmeeksamen: 02.06 - 05.06

Innlevering av prosjektoppgave: 19.06

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.