-
Kurs masternivå

Kulturforståelse, forhandlinger og etisk refleksjon

Lær om ledelses- og sikkerhetsperspektivet for internasjonale operasjoner.

Hvorfor Kulturforståelse, forhandlinger og etisk refleksjon?

Dette programmet gir deg forståelse av kommunikasjonskompleksiteten i den kulturelle konteksten som du møter i utenlands- eller multinasjonale operasjoner. Undervisningen består av casebasert tilnærming og action-læring. Du får innsikt i mekanismen bak forhandlingsteknikk i sikkerhetsledelse.

God ledelse og forhandlingsadferd i konflikthåndtering på tvers av kultur, er i fokus. Programmet setter også søkelyset på etiske dilemmaer i internasjonale operasjoner med ytringsfrihet på tvers av kulturer som eksempel. Forståelsen av våre egne rolle i et team blir også belyst.

En av de tre samlingene gjennomføres i Roma: I et internasjonalt og flerkulturelt miljø i Italia, diskuterer vi kultur-, sikkerhets- og ledelsesperspektiver på blant annet flyktningkrisen i Europa og utfordringer i Midtøsten og Nord-Afrika.


Emneoversikt

  • Kulturell intelligens i en globalisert verden
  • Forståelse av norsk/skandinavisk kultur og ledelse
  • Forhandlinger i krysskulturell kontekst
  • Etiske og kulturelle dilemma ved internasjonale operasjoner
  • Kulturforståelse og ledelse
  • Ledelses- og sikkerhetsperspektivet for internasjonale operasjoner

Praktisk informasjon

Forelesere

Kristian Alm er fagansvarlig og førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon og kultur, på Handelshøyskolen BI. Noen av Alm sine ekspertområder omhandler samfunnsansvar, tillit i organisasjoner og ansattes ytringsfrihet.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2024
1. samling: 06.03 - 08.03
2. samling: 22.04 - 24.04
3. samling: 27.05 - 29.05 (Roma)

Hjemmeeksamen: 21.06 - 24.06

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.