-
Kurs masternivå

Organisering for det uventede

Lær om koordinering, kommunikasjon og evnen til å beslutte under usikkerhet.

Hvorfor Organisering for det uventende?

Organisering for det uventede starter med erfaringene fra Gjørv-kommisjonen og fokuserer på hvordan individer, team og organisasjoner kan identifisere svake signaler om uønskede hendelse under oppseiling. Vi diskuterer også hvordan lede når det uønskede har skjedd.

Programmet gir en gjennomgang av moderne organisasjonsteori, om å organisere under ekstrem usikkerhet og nye innsikter til klassisk team- og organisasjonsteori. Spesielt gir programmet innsikt i hvordan struktur påvirker kvaliteten i beslutningene, hvordan læringen utfordres i usikre omgivelser, hva kjennetegner organisasjoner med «påpasselighetskultur».

Vi diskuterer koordinering med utgangspunkt i samspillet mellom individenes roller i organisasjoner og i team. Du får innsikt i mekanismene bak typiske beslutningsfeil, og du blir i stand til å se sammenhenger mellom individuelle feilslutninger og organisasjonens struktur og kultur.


EMNEOVERSIKT

  • 22. juli og In Amenas – Hva er effektiv krisehåndtering?
  • Organisasjon, ledelse og kommunikasjon under usikkerhet
  • Simuleringsbasert trening av organisering i operasjoner
  • Læring i organisasjoner med usikre omgivelser
  • Koordinering, beslutninger og kunnskapsoverføring i team
  • Beslutningstaking og -feller
  • Intuitiv og analytisk beslutningstaking

Praktisk informasjon

Foreleser

Thorvald Hærem er førsteamanuensis ved institutt for ledelse og organisasjon. Han har en doktorgrad i organisasjonsteori og er svært anerkjent for sitt arbeid innenfor kognitiv organisasjonspsykologi. Nylig ble han også belønnet med en «Årets nyvinning»-pris for sitt arbeid med simulerte krisesituasjoner.

"Sannhet er ikke en eksakt vitenskap når usikkerheten er som størst. Hvordan beslutte og organisere under krise er noe alle ledere før eller siden blir tvunget til. Man trenger ikke spare krisebegrepet til de største anledningene. "

Thorvald Hærem

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

Timeplan

Oslo: gjennomføring høst 2023
1. samling: 13.09 - 15.09
2. samling: 11.10 - 13.10
3. samling: 01.11 - 03.11

Hjemmeeksamen: 01.12 - 04.12

Innlevering av prosjektoppgave: 15.12

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.