-
Kurs masternivå

Transaksjoner og om­organiseringer

Programmet gir deltakerne et solid teoretisk fundament for å kunne forstå og håndtere de mange kompliserte skattespørsmål ved omorganisering.

Man gjennomgår konkret de juridiske konstruksjoner som benyttes og den skattemessige behandlingen av dette. For å forstå grensene for gjennomskjæring legges det vekt på å forstå de forretningsmessige formål i forbindelse med omorganisering

Deltakerne vil kunne analysere grensen mellom nødvendig skatteplanlegging og omgåelse ved omdannelser, samt forstå generasjonsskifte i et skatte- og avgiftsperspektiv. Det legges stor vekt på nye regler om omorganisering på tvers av landegrensene. Programmet vil også behandle internasjonale omorganiseringer bl.a. i lys av EUs fusjonsdirektiv.

Emneoversikt

  • Forretningsmessige behov
  • Fusjon/Fisjon
  • Konserninterne overføringer
  • Omdannelse, Regnskapsmessige tilnærminger
  • Innmatsalg vs. aksjesalg
  • Opphør, likvidasjon og konkurs
  • Generasjonsskifte, Arveavgift
  • Internasjonale omorganiseringer
  • EU Fusjonsdirektiv

Praktisk informasjon

Foreleser

Profilbilde av Eivind Furuseth

Eivind Furuseth ivaretar det faglige innholdet i graden. Han har erfaring fra Sentralskattekontoret for storbedrifter og KPMG Law advokatfirma.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2024
1. samling: 07.02 - 09.02
2. samling: 13.03 - 15.03
3. samling: 17.04 - 19.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.