-
Kurs masternivå

Transaksjoner og om­organiseringer

Programmet gir deltakerne et solid teoretisk fundament for å kunne forstå og håndtere de mange kompliserte skattespørsmål ved omorganisering.

Man gjennomgår konkret de juridiske konstruksjoner som benyttes og den skattemessige behandlingen av dette. For å forstå grensene for gjennomskjæring legges det vekt på å forstå de forretningsmessige formål i forbindelse med omorganisering

Deltakerne vil kunne analysere grensen mellom nødvendig skatteplanlegging og omgåelse ved omdannelser, samt forstå generasjonsskifte i et skatte- og avgiftsperspektiv. Det legges stor vekt på nye regler om omorganisering på tvers av landegrensene. Programmet vil også behandle internasjonale omorganiseringer bl.a. i lys av EUs fusjonsdirektiv.

EMNEOVERSIKT

 • Begreper og inndelinger
 • Forretningsmessige behov
 • Skattemessig kontinuitet ved omorganiseringer
 • Fusjon/Fisjon
 • Konserninterne overføringer
 • Omdannelse, Regnskapsmessige tilnærminger
 • Innmatsalg vs. aksjesalg
 • Gjennomskjæring ved transaksjoner
 • Opphør, likvidasjon og konkurs
 • Generasjonsskifte, Arveavgift
 • Internasjonale omorganiseringer
 • EU Fusjonsdirektiv

Praktisk informasjon

Foreleser

Eivind Furuseth

Furuseth ivaretar det faglige innholdet i graden. Han har erfaring fra Sentralskattekontoret for storbedrifter og KPMG Law advokatfirma.

Timeplan