Masterprogram skatt

Transaksjoner og om­organiseringer

Programmet gir deltakerne et solid teoretisk fundament for å kunne forstå og håndtere de mange kompliserte skattespørsmål ved omorganisering.

Man gjennomgår konkret de juridiske konstruksjoner som benyttes og den skattemessige behandlingen av dette. For å forstå grensene for gjennomskjæring legges det vekt på å forstå de forretningsmessige formål i forbindelse med omorganisering

Deltakerne vil kunne analysere grensen mellom nødvendig skatteplanlegging og omgåelse ved omdannelser, samt forstå generasjonsskifte i et skatte- og avgiftsperspektiv. Det legges stor vekt på nye regler om omorganisering på tvers av landegrensene. Programmet vil også behandle internasjonale omorganiseringer bl.a. i lys av EUs fusjonsdirektiv.

EMNEOVERSIKT

 • Begreper og inndelinger
 • Forretningsmessige behov
 • Skattemessig kontinuitet ved omorganiseringer
 • Fusjon/Fisjon
 • Konserninterne overføringer
 • Omdannelse, Regnskapsmessige tilnærminger
 • Innmatsalg vs. aksjesalg
 • Gjennomskjæring ved transaksjoner
 • Opphør, likvidasjon og konkurs
 • Generasjonsskifte, Arveavgift
 • Internasjonale omorganiseringer
 • EU Fusjonsdirektiv
Foreleser

Eivind Furuseth

Furuseth ivaretar det faglige innholdet i graden. Han har erfaring fra Sentralskattekontoret for storbedrifter og KPMG Law advokatfirma.

Kontakt oss

Har du spørsmål knyttet til Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett, ta gjerne kontakt med oss:

Hege Engholm Sagen
Studiekoordinator
Tlf: 906 13 721
E-post: hege.e.sagen@bi.no

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 07. februar 2018

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2018
1. samling: 07. - 09. februar
2. samling: 14. - 16. mars
3. samling: 25. - 27. april

Eksamensdato:
Innlevering prosjektoppgave: Onsdag 23. mai 2018
Skriftlig eksamen: Fredag 08. juni 2018

Gjennomføring

Programmet forutsetter at studentene møter forberedt til hver undervisning. Før samlinger legges ut oppgaver på Itslearning som studentene skal løse. Det legges også ut oppgaver som skal løses som repetisjon. Deltakerne skal bidra til aktiv dialog i undervisningen.

Eksamensform

Karakter i kurset baseres på en fire timers skriftlig eksamen, og en prosjektoppgave som kan skrives enkeltvis eller i grupper på to personer.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Når kan jeg søke?