Kurs masternivå

Transaksjoner og om­organiseringer

Programmet gir deltakerne et solid teoretisk fundament for å kunne forstå og håndtere de mange kompliserte skattespørsmål ved omorganisering.

Man gjennomgår konkret de juridiske konstruksjoner som benyttes og den skattemessige behandlingen av dette. For å forstå grensene for gjennomskjæring legges det vekt på å forstå de forretningsmessige formål i forbindelse med omorganisering

Deltakerne vil kunne analysere grensen mellom nødvendig skatteplanlegging og omgåelse ved omdannelser, samt forstå generasjonsskifte i et skatte- og avgiftsperspektiv. Det legges stor vekt på nye regler om omorganisering på tvers av landegrensene. Programmet vil også behandle internasjonale omorganiseringer bl.a. i lys av EUs fusjonsdirektiv.

EMNEOVERSIKT

 • Begreper og inndelinger
 • Forretningsmessige behov
 • Skattemessig kontinuitet ved omorganiseringer
 • Fusjon/Fisjon
 • Konserninterne overføringer
 • Omdannelse, Regnskapsmessige tilnærminger
 • Innmatsalg vs. aksjesalg
 • Gjennomskjæring ved transaksjoner
 • Opphør, likvidasjon og konkurs
 • Generasjonsskifte, Arveavgift
 • Internasjonale omorganiseringer
 • EU Fusjonsdirektiv

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres kurs til våren?

Gjennomføringen av vårens kurs og programmer tilpasses hele tiden gjeldende smittevernanbefalinger fra myndighetene. Når det er nødvendig, vil undervisningsaktiviteter gjennomføres digitalt.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2021

1. samling: 10.02 - 12.02
2. samling: 17.03 - 19.03
3. samling: 21.04 - 23.04