-
Kurs masternivå

Merverdi­avgift II

Programmet MVA II utdyper flere hovedproblemstillinger i merverdiavgiftsretten med stor vekt på internasjonale saksforhold.

Det legges vekt på å forstå næringslivets og avgiftsforvaltningens gjensidige utfordringer ved grenseoverskridende transaksjoner. Blant temaene er når det foreligger virksomhet i Norge, avgiftsplanlegging på tvers av landegrensene og kontrollmessige utfordringer. Gjennomskjæring og avgiftsplanlegging gjennomgås grundig.

Emneoversikt

  • Tollov – oversikt
  • Innførsel av varer og tjenester
  • Inndeling av tjenester
  • Elektroniske tjenester, Internettsalg
  • Representantregistrering
  • Fritak innførsel/utførsel
  • MVA og Skipsfart, Luftfart, Internasjonal transport, Turistsalg
  • Avgiftsplanlegging og gjennomskjæring

Praktisk informasjon

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2024
1. samling: 31.01 - 02.02
2. samling: 06.03 - 08.03
3. samling: 10.04 - 12.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.