Kurs masternivå

Merverdi­avgift II

Programmet MVA II utdyper flere hovedproblemstillinger i merverdiavgiftsretten med stor vekt på internasjonale saksforhold.

Det legges vekt på å forstå næringslivets og avgiftsforvaltningens gjensidige utfordringer ved grenseoverskridende transaksjoner. Blant temaene er når det foreligger virksomhet i Norge, avgiftsplanlegging på tvers av landegrensene og kontrollmessige utfordringer. Gjennomskjæring og avgiftsplanlegging gjennomgås grundig.

EMNEOVERSIKT

  • Tollov – oversikt
  • Innførsel av varer og tjenester
  • Inndeling av tjenester
  • Elektroniske tjenester, Internettsalg
  • Representantregistrering
  • Fritak innførsel/utførsel
  • MVA og Skipsfart, Luftfart, Internasjonal transport, Turistsalg
  • Avgiftsplanlegging og gjennomskjæring

Praktisk informasjon

Kontakt oss

Har du spørsmål knyttet til Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett, ta gjerne kontakt med oss:

Mette Winger Eide
Koordinator
E-post: mette.w.eide@bi.no
Telefon: +47 46410551

Timeplan

Neste gjennomføring er planlagt oppstart vår 2021.

Når kan jeg søke?