Kurs masternivå

Merverdi­avgift II

Programmet MVA II utdyper flere hovedproblemstillinger i merverdiavgiftsretten med stor vekt på internasjonale saksforhold.

Det legges vekt på å forstå næringslivets og avgiftsforvaltningens gjensidige utfordringer ved grenseoverskridende transaksjoner. Blant temaene er når det foreligger virksomhet i Norge, avgiftsplanlegging på tvers av landegrensene og kontrollmessige utfordringer. Gjennomskjæring og avgiftsplanlegging gjennomgås grundig.

EMNEOVERSIKT

  • Tollov – oversikt
  • Innførsel av varer og tjenester
  • Inndeling av tjenester
  • Elektroniske tjenester, Internettsalg
  • Representantregistrering
  • Fritak innførsel/utførsel
  • MVA og Skipsfart, Luftfart, Internasjonal transport, Turistsalg
  • Avgiftsplanlegging og gjennomskjæring

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres kurs til våren?

Gjennomføringen av vårens kurs og programmer tilpasses hele tiden gjeldende smittevernanbefalinger fra myndighetene. Når det er nødvendig, vil undervisningsaktiviteter gjennomføres digitalt.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2021

1. samling: 03.02 - 05.02
2. samling: 10.03 - 12.03
3. samling: 14.04 - 16.04