Masterprogram skatt

Merverdi­avgift II

Programmet MVA II utdyper flere hovedproblemstillinger i merverdiavgiftsretten med stor vekt på internasjonale saksforhold.

Det legges vekt på å forstå næringslivets og avgiftsforvaltningens gjensidige utfordringer ved grenseoverskridende transaksjoner. Blant temaene er når det foreligger virksomhet i Norge, avgiftsplanlegging på tvers av landegrensene og kontrollmessige utfordringer. Gjennomskjæring og avgiftsplanlegging gjennomgås grundig.

EMNEOVERSIKT

  • Tollov – oversikt
  • Innførsel av varer og tjenester
  • Inndeling av tjenester
  • Elektroniske tjenester, Internettsalg
  • Representantregistrering
  • Fritak innførsel/utførsel
  • MVA og Skipsfart, Luftfart, Internasjonal transport, Turistsalg
  • Avgiftsplanlegging og gjennomskjæring
Foreleser

Eivind Furuseth

Furuseth ivaretar det faglige innholdet i graden. Han har erfaring fra Sentralskattekontoret for storbedrifter og KPMG Law advokatfirma.

Kontakt oss

Har du spørsmål knyttet til Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett, ta gjerne kontakt med oss:

Hege Engholm Sagen
Studiekoordinator
Tlf: 906 13 721
E-post: hege.e.sagen@bi.no

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 24. januar 2018

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2018
1. samling: 24. - 26. januar
2. samling: 07. - 09. mars
3. samling: 18. - 20. april

Eksamensdato:
Innlevering prosjektoppgave: Onsdag 23. mai 2018
Skriftlig eksamen: Torsdag 07. juni 2018

Gjennomføring

Undervisningen er over tre samlinger à tre dager à åtte timer, til sammen 72 timer. 

Eksamensform

Evaluering i faget er en fire timers skriftlig eksamen, samt en prosjektoppgave som kan skrives enkeltvis eller i grupper på to personer. Prosjektoppgaven skal være på 15-20 sider når den skrives av en student, og 25-30 dersom to studenter skriver sammen.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Når kan jeg søke?