Kurs masternivå

Merverdi­avgift II

Programmet MVA II utdyper flere hovedproblemstillinger i merverdiavgiftsretten med stor vekt på internasjonale saksforhold.

Det legges vekt på å forstå næringslivets og avgiftsforvaltningens gjensidige utfordringer ved grenseoverskridende transaksjoner. Blant temaene er når det foreligger virksomhet i Norge, avgiftsplanlegging på tvers av landegrensene og kontrollmessige utfordringer. Gjennomskjæring og avgiftsplanlegging gjennomgås grundig.

EMNEOVERSIKT

  • Tollov – oversikt
  • Innførsel av varer og tjenester
  • Inndeling av tjenester
  • Elektroniske tjenester, Internettsalg
  • Representantregistrering
  • Fritak innførsel/utførsel
  • MVA og Skipsfart, Luftfart, Internasjonal transport, Turistsalg
  • Avgiftsplanlegging og gjennomskjæring

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres kurs til høsten?

Høstens kurs og programmer gjennomføres med en kombinasjon av digital undervisning og fysiske samlinger – vi tilstreber at alle klasser skal få møttes i løpet av høsten.
Vi tilpasser hele tiden undervisningen etter gjeldende smittevernabefalinger fra myndighetene. 

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2021

1. samling: 03.02 - 05.02
2. samling: 10.03 - 12.03
3. samling: 14.04 - 16.04