-
Kurs masternivå

Sikkerhets­ledelse og konflikt­håndtering

Dette programmet gir deg omfattende forståelse av den nye verdensorden og globale og regionale konflikter, verktøy for å analysere komplekse årsaks- og virkningssammenhenger, samt evne til å vurdere militære og sivile tiltak for å håndtere nye trusler og konflikter.

Hvorfor Sikkerhetsledelse og konflikthåndtering?

Globale hendelser - fra Sovjetunionens fall, 9/11 i USA og «Den Arabiske våren» til dagens flyktningkrise i Europa, Russlands nye rolle og en rask om enn problematisk økonomisk vekst i Kina og India – er brikker i et stort politisk puslespill som skaper endringer i maktbalansen og danner en «ny verdensorden».

Sikkerhetsledelse og konflikthåndtering er et overordnet introduksjonsprogram som vektlegger en omfattende og tverrfaglig tilnærming til å gi studentene verktøy og rammeverk til å analysere slike internasjonale politiske og økonomiske begivenheter og gi dem et bedre grunnlag for å handle under og påvirke disse forholdene både globalt og nasjonalt.

I tillegg gir dette programmet en innføring i ulike aspekter ved sikkerhetsledelse i denne komplekse verden, fra trussel- og risikoanalyse over kriseledelse og kriselogistikk til ulike aspekter ved hybrid krigføring som falske nyheter, cyber krig og terrorisme er sentrale delprogrammer i tillegg til kulturforståelse og en ny lederhverdag i skarpe operasjoner.

Programmet inkluderer en samling i utlandet hvor vi besøker organisasjoner og forskningsmiljøer som har verdens ledende ekspertise i sikkerhetsfagfeltet. Hensikten med studieturen er å gi studentene førstehåndsinnsikt i utfordringer, løsningsmodeller og effekter av ulike tiltak i andre land.


EMNEOVERSIKT 

Hovedområde 1 - Global og regional politikk med spesiell fokus på politisk økonomi og sikkerhetspolitikk: 

  • De store problemstillingene i internasjonale relasjoner knyttet til styreformer, sikkerhet, økonomisk vekst, klima, og endret økonomisk, politisk og militær maktbalanse. 
  • Årsaker, karakteristika og konsekvenser av ulike deler av globaliseringsprosessen, samt temaer som kan potensielt være konfliktårsaker (for eksempel religion, land, vann- og energi, ressurser, etc.)

Hovedområde 2 - Konflikthåndtering i en verden i endring: 

  • Den historiske utviklingen av militærmakt og nye utfordringer i dag med vekt på ledelse av konflikthåndtering.
  • Hvordan de nye globale utfordringene møtes med ulike typer av tiltak fra politiarbeid til ulike former for militærmakt
  • Organisering av ulike tiltak på det nasjonale og internasjonale planet (særlig NATO- og EU-samarbeidet);
  • Problemstillinger knyttet til våpenteknologi, forsvarsindustri og -innkjøp.

Praktisk informasjon

Forelesere

Ellen Haugestad er Høyskolelektor II ved institutt for rettsvitenskap og styring på Handelshøyskolen BI

Petter Nesser 3Petter Nesser er professor II ved institutt for rettsvitenskap og styring, og Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Nesser har forsket på transnasjonal terrorisme siden 2004, og regnes som en av de fremste ekspertene på islamistiske terrornettverk og radikalisering i Europa. Han er forfatter av Islamist Terrorism in Europe (2015, 2018).

Nick SitterNick Sitter er professor ved institutt for rettsvitenskap og styring. I tillegg til å ha forsket på regulering av energisektoren og demokrati i Øst-Europa i en årrekke, er Sitter kanskje best kjent som en av Europas fremste eksperter på terrorisme og internasjonal politisk økonomi.

Timeplan

Gjennomføring høst 2023/vår 2024:

1. samling: 11.10 - 13.10
2. samling: 22.11 - 24.11
3. samling: 24.01 - 26.01 2024
4. samling: 12.03 - 15.03
5. samling: 15.04 - 19.04

Hjemmeeksamen: 24.05 - 27.05
Prosjektoppgave: 13.05

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.