Masterprogram

Sikkerhets­ledelse og konflikt­håndtering

Dette programmet gir deg omfattende forståelse av den nye verdensorden og globale og regionale konflikter, verktøy for å analysere komplekse årsaks- og virkningssammenhenger, samt evne til å vurdere militære og sivile tiltak for å håndtere nye trusler og konflikter.

Hvorfor Sikkerhetsledelse og konflikthåndtering?

Globale hendelser - fra Sovjetunionens fall, 9/11 i USA og «Den Arabiske våren» til dagens flyktningkrise i Europa, Russlands nye rolle og en rask om enn problematisk økonomisk vekst i Kina og India – er brikker i et stort politisk puslespill som skaper endringer i maktbalansen og danner en «ny verdensorden».

Sikkerhetsledelse og konflikthåndtering er et overordnet introduksjonsprogram som vektlegger en omfattende og tverrfaglig tilnærming til å gi studentene verktøy og rammeverk til å analysere slike internasjonale politiske og økonomiske begivenheter og gi dem et bedre grunnlag for å handle under og påvirke disse forholdene både globalt og nasjonalt. I tillegg gir dette programmet en innføring i ulike aspekter ved sikkerhetsledelse i denne komplekse verden, fra trussel- og risikoanalyse over kriseledelse og kriselogistikk til ulike aspekter ved hybrid krigføring som falske nyheter, cyber krig og terrorisme er sentrale delprogrammer i tillegg til kulturforståelse og en ny lederhverdag i skarpe operasjoner.

Programmet inkluderer en samling i utlandet hvor vi besøker organisasjoner og forskningsmiljøer som har verdens ledende ekspertise i sikkehetsfagfeltet. Hensikten med studieturen er å gi studentene første håndsinnsikt i utfordringer, løsningsmodeller og effekter av ulike tiltak i andre land.


EMNEOVERSIKT 

Hovedområde 1. Global og regional politikk med spesiell fokus på politisk økonomi og sikkerhetspolitikk: 

  • De store problemstillingene i internasjonale relasjoner knyttet til styreformer, sikkerhet, økonomisk vekst, klima, og endret økonomisk, politisk og militær maktbalanse. 
  • Årsaker, karakteristika og konsekvenser av ulike deler av globaliseringsprosessen, samt temaer som kan potensielt være konfliktårsaker (for eksempel religion, land, vann- og energi, ressurser, etc.)

Hovedområde 2. Konflikthåndtering i en verden i endring: 

  • Den historiske utviklingen av militærmakt og nye utfordringer i dag med vekt på ledelse av konflikthåndtering.
  • Hvordan de nye globale utfordringene møtes med ulike typer av tiltak fra politiarbeid til ulike former for militærmakt
  • Organisering av ulike tiltak på det nasjonale og internasjonale planet (særlig NATO- og EU-samarbeidet);
  • Problemstillinger knyttet til våpenteknologi, forsvarsindustri og -innkjøp.

Kontakt oss


Rikke Cecilie Keim

Studiekoordinator
E-post: rikke.c.keim@bi.no
Telefon: 464 10 121

Foreleser

Kjell A. Eliassen er professor emeritus ved institutt for rettsvitenskap og styring.

Foreleser

Nick Sitter er professor ved institutt for rettsvitenskap og styring.

Praktisk informasjon

Oppstart

Oslo: 3. september 2018

Timeplan

1. samling: 03.09 - 05.09
2. samling: 15.10 - 17.10
3. samling: 26.11 - 28.11
4. samling: 28.01 - 29.01
5. samling: 04.03 - 05.03
6. samling: 01.04 - 05.04

Innlevering av prosjektoppgave: 03. juni 2019
72-timers hjemme-eksamen: 06. - 09. mai 2019

Gjennomføring

Programmet går over to semestre og består av seks samlinger. Fem samlinger gjennomføres i Oslo, mens den siste samlingen er en studietur til Brussel og Paris.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Søk nå