Masterprogram skatt

Internprising

Programmet vil gi deg inngående kunnskap om transaksjoner mellom nærstående parter, samt gi deg detaljert kunnskap om de ulike internprisingsmetodene.

Du vil videre få god kunnskap om OECDs omfattende retningslinjer vedrørende internprising og tilordning.

Du vil utvikle en beredskap til å identifisere problemstillinger vedrørende internprising i forskjellige bransjer og multinasjonale foretak. Programmet tar også for seg immaterielle eiendeler og forskjeller i internpriser for skatte- og tollavgiftsformål.

EMNEOVERSIKT

  • Internprisingsmetoder
  • Særtrekk - forskjellige driftsmidler
  • Særtrekk - forskjellige bransjer
  • OECDs retningslinjer og tilordningsregler
  • Armlengdeprinsippet
  • Konserninterne tjenester
  • Kostnadsbidragsordninger
  • Oppgave- og dokumentasjonskrav
  • Tynn kapitalisering
Foreleser

Eivind Furuseth

Furuseth ivaretar det faglige innholdet i graden. Han har erfaring fra Sentralskattekontoret for storbedrifter og KPMG Law advokatfirma.

Kontakt oss

Har du spørsmål knyttet til Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett, ta gjerne kontakt med oss:

Hege Engholm Sagen
Studiekoordinator
Tlf: 906 13 721
E-post: hege.e.sagen@bi.no

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 30. januar 2019

Timeplan

1. samling: 30.01 - 01.02
2. samling: 06.03 - 08.03
3. samling: 03.04 - 05.04

Innlevering prosjektoppgave: Fredag 10 mai 2019
Skriflitg eksamen: Fredag 24. mai 2019

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.

Gjennomføring

Undervisningen er over tre samlinger à tre dager à åtte timer, til sammen 72 timer. I tillegg må det påregnes minst én lesedag i uken, og noe ekstra tid under arbeidet med programoppgaven.

Eksamensform

Kurset har en prosjektoppgave og en eksamen som evalueringsgrunnlag. Prosjektoppgaven kan skrives alene eller i grupper på to studenter og teller 6 studiepoeng. Eksamen varer i fire timer, er individuell og skriftlig, og teller 9 studiepoeng.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Når kan jeg søke?