-
Kurs masternivå

Internprising

Programmet vil gi deg inngående kunnskap om transaksjoner mellom nærstående parter, samt gi deg detaljert kunnskap om de ulike internprisingsmetodene.

Du vil videre få god kunnskap om OECDs omfattende retningslinjer vedrørende internprising og tilordning.

Du vil utvikle en beredskap til å identifisere problemstillinger vedrørende internprising i forskjellige bransjer og multinasjonale foretak. Programmet tar også for seg immaterielle eiendeler og forskjeller i internpriser for skatte- og tollavgiftsformål.

EMNEOVERSIKT

  • Internprisingsmetoder
  • Særtrekk - forskjellige driftsmidler
  • Særtrekk - forskjellige bransjer
  • OECDs retningslinjer og tilordningsregler
  • Armlengdeprinsippet
  • Konserninterne tjenester
  • Kostnadsbidragsordninger
  • Oppgave- og dokumentasjonskrav
  • Tynn kapitalisering

Praktisk informasjon

"Internprisingsmodulen gir en av de beste og mest spesialiserte studier av internprising i Norden, med tverrfaglig forståelse av økonomi og jus med en praktisk tilnærming. Dialogen og diskusjonen mellom studenter fra det private næringsliv og Skatteetaten gir en møteplass for utveksling av erfaringer som er unik i internasjonal målestokk."

Per Westvang

Fagdirektør, Skatteetaten

Foreleser

Foreleser Eivind Furuseth

Eivind Furuseth ivaretar det faglige innholdet i graden. Han har erfaring fra Sentralskattekontoret for storbedrifter og KPMG Law advokatfirma.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2022
1. samling: 26.01 - 28.01
2. samling: 09.03 - 11.03
3. samling: 30.03 - 01.04