-
Kurs masternivå

Internprising

Programmet vil gi deg inngående kunnskap om transaksjoner mellom nærstående parter, samt gi deg detaljert kunnskap om de ulike internprisingsmetodene.

Hvorfor Internprising?

Du vil videre få god kunnskap om OECDs omfattende retningslinjer vedrørende internprising og tilordning.

Du vil utvikle en beredskap til å identifisere problemstillinger vedrørende internprising i forskjellige bransjer og multinasjonale foretak. Programmet tar også for seg immaterielle eiendeler og forskjeller i internpriser for skatte- og tollavgiftsformål.

Emneoversikt

  • Internprisingsmetoder
  • Særtrekk - forskjellige driftsmidler
  • Særtrekk - forskjellige bransjer
  • OECDs retningslinjer og tilordningsregler
  • Armlengdeprinsippet
  • Konserninterne tjenester
  • Kostnadsbidragsordninger
  • Oppgave- og dokumentasjonskrav
  • Tynn kapitalisering

Praktisk informasjon

"Kurset gir etter min mening en av de mest spesialiserte studier av internprising i Norden, med en tverrfaglig og praktisk tilnærming. Dialogen mellom studenter fra det private næringsliv og Skatteetaten gir en møteplass for utveksling av erfaringer som er unik i internasjonal målestokk."

Per Westvang

Fagdirektør, Skatteetaten

Foreleser

Eivind Furuseth

Eivind Furuseth ivaretar det faglige innholdet i graden. Han har erfaring fra Sentralskattekontoret for storbedrifter og KPMG Law advokatfirma.

Timeplan

Neste gjennomføring planlagt vår 2025