Kurs masternivå

Internasjonal skatterett

Dette masterprogrammet gir grundig kjennskap til skatteavtalene og deres oppbygging, samt til norsk skattelovgivnings regler om internasjonale forhold.

Deltakerne lærer å analysere internasjonale skattespørsmål og forstå samspillet mellom nasjonal skatterett og skatteavtaleretten. Deltakerne innsikt skattedimensjonene ved internasjonale transaksjoner – og skatteplanlegging i internasjonale konserner.

EMNEOVERSIKT

  • Hvordan tenker internasjonale foretak
  • Lokaliseringsstrategier, Konsernorganisering, Skatteparadiser
  • Skatteavtaler – oppbygging og anvendelse
  • Metodebestemmelser, Kreditregler, Utflytting
  • Uttak fra Norge
  • NOKUS, ”Fast driftssted”, Renter/Utbytte
  • Royalty, 183dagers-regel, Ikke-diskriminering

Praktisk informasjon

Foreleser

Eivind Furuseth

Eivind Furuseth ivaretar det faglige innholdet i graden. Han har erfaring fra Sentralskattekontoret for storbedrifter og KPMG Law advokatfirma.

Kontakt oss

Har du spørsmål knyttet til Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett, ta gjerne kontakt med oss:

Mette Winger Eide
Koordinator
E-post: mette.w.eide@bi.no
Telefon: +47 46410551

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2018

1. samling: 12.09 - 14.09
2. samling: 17.10 - 19.10
3. samling: 14.11 - 16.11

Innlevering prosjektoppgave: Fredag 7. desember 2018
Skriftlig eksamen: Fredag 11. januar 2019

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Når kan jeg søke?