-
Kurs masternivå

Internasjonal skatterett

Dette masterprogrammet gir grundig kjennskap til skatteavtalene og deres oppbygging, samt til norsk skattelovgivnings regler om internasjonale forhold.

Deltakerne lærer å analysere internasjonale skattespørsmål og forstå samspillet mellom nasjonal skatterett og skatteavtaleretten. Deltakerne får innsikt i skattedimensjonene ved internasjonale transaksjoner – og skatteplanlegging i internasjonale konserner.

Emneoversikt

  • Hvordan tenker internasjonale foretak
  • Lokaliseringsstrategier, Konsernorganisering, Skatteparadiser
  • Skatteavtaler – oppbygging og anvendelse
  • Metodebestemmelser, Kreditregler, Utflytting
  • Uttak fra Norge
  • NOKUS, ”Fast driftssted”, Renter/Utbytte
  • Royalty, 183dagers-regel, Ikke-diskriminering

Praktisk informasjon

Foreleser

Eivind Furuseth foreleser

Eivind Furuseth ivaretar det faglige innholdet i graden. Han har erfaring fra Sentralskattekontoret for storbedrifter og KPMG Law advokatfirma.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2024
1. samling: 11.09 - 13.09
2. samling: 16.10 - 18. 10
3. samling: 13.11 - 15.11

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.